Treść zadania

Alicja12

Zad.1
W tym roku pewna wytwórnia słodyczy oferuje 8 rodzajów ciastek i wyprodukuje ich łącznie 12 000t. W przyszłym roku chcę tę ofertę zmniejszyć do 30 rodzajów, ale zwiększyć produkcję o 15%.
a) Ile ton ciastek wytwórnia planuję wyprodukować w przyszłym roku?
b) O ile procent zmniejszy się oferta wytwórni w przyszłym roku?

Zad.2
Cena brutto pewnego towaru wynosi 2592 zł. Stawka VAT jest równa 8%. Ile wynosi cena netto tego towaru? Ile wynosiłaby cena brutto tego towaru, gdyby obowiązywał dla niego 23-procentowy VAT?

Zad.3
Darek i Jarek mają pomalować płot zbudowany z 420 sztachet. Chłopcy postanowili podzielić się pracą w stosunku 3:2. Ile sztachet pomaluje każdy z chłopców?

Zad. W pudełku znajduje się kule w trzech kolorach ponumerowane tak, jak na rysunku obok. Wyciągamy z pudełka jedną kulę.
a)Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wyciągnięta kula:
będzie szara ..........
nie będzie biała ......
Będzie miała numer nieparzysty .............
będzie miała numer podzielny przez 3 .......
będzie niebieska i jej numer będzie liczbą pierwszą ..........
b)Z pudełka wyciągnięto kule białą o numerze 6. Wyciągamy drugą kulę. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że druga lula:
będzie biała ........
będzie miała nieparzysty numer .........
będzie biała i jej numer będzie nieparzysty ..............

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 80% Pewna niezwykła lekcja polskiego widziana okiem reportera

Powrót nadziei? Koniec zakłamania? A może... uświadomienie w sytuacji..? Czyli Rosjanie i ich zagrywki przeciw polskości wyjaśnione. Nie dacie wiary! To, co wydarzyło się ostatnio na naszej lekcji języka polskiego było niesamowite! Ja, Marcin Borowski - do tej pory świadomy w swych przekonaniach wobec rusyfikacji w naszej szkole, w Klerykowie po raz pierwszy uświadomiłem sobie,...

Przydatność 70% Hamatria, czyli wina tragiczna to nie tylko konflikt dwóch równorzędnych racji, to pewna szczególna sytuacja egzystencjalna.

Rodzina Antygony została obciążona klątwą Labdakidów. W wojnie domowej zginęli jej dwaj bracia- Eteokles i Polinejkes. Kreon, nowy władca Teb, wuj Antygony uznał tego ostatniego za zdrajcę i zakazał pogrzebania jego zwłok. Według ówczesnych wierzeń miało to przynieść mu karę w postaci niedoczekania spokoju po śmierci. Antygona postanowiła mimo wszystko oddać cześć...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji