Treść zadania

~Anastasiia

Bardzo proszę o szybką odpowiedź!!

5. Rośliny nagonasienne różnią się od okrytonasiennych między innymi tym, ze nie wytwarzają:

a. Pręcików

b. Kwiatostanów

c. Łagiewki pyłkowej

d. Słupka

6.

Podział roślin okrytonasiennych został dokonany na podstawie : a. Budowy kwiatostanów

b. Typu owocni

c. Łagiewki pyłkowej

d. Budowy zarodków

7. Cecha charakterystyczną wyłącznie roślin okrytonasiennych jest:

a. Występowanie wiązek przewodzących otwartych

b. Proces podwójnego zapłodnienia

c. Przenoszenie komórki plemnikowej za pomocą łagiewki pyłkowej

d. Wytwarzanie nasion

8. Sporofitem roślin nasiennych jest:

a. Zarodek, ponieważ występuje w nasieniu i jest diploidalny

b. Roślina dojrzała, ponieważ dominuje nad sporofitem

c. Roślina dojrzała, ponieważ w kwiecie wytwarza gamety

d. Roślina dojrzała , ponieważ wytwarza mikrospory i makrospory

9. Cechą odróżniającą rośliny okrytozalążkowe od nagozalążkowych jest:

a. Występowanie liści o szerokiej blaszce liściowej

b. Występowanie cewek w drewnie

c. Występowanie owocu

d. Wszystkie wyżej wymienione

10.Cechą charakterystyczną nagonasiennych jest:

a. Wytwarzanie obupłciowych kwiatów

b. Redukcja gametofitu

c. Redukcja sporofitu

d. Owadopylność

11.Pod względem morfologicznym szyszka roślin iglastych jest:

a. Specyficznym rodzajem owocu

b. Przekształconym kwiatostanem

c. Zbiorem nasion

d. Zdrewniałym pędem

12.U sosny pospolitej kwiaty są:

a. Obupłciowe

b. Rozdzielnopłciowe i wiatropylne

c. Rozdzielnopłciowe i owadopylne

d. Skrytopłciowe

13. Zaznacz cechy kwiatów owadopylnych

a. Często brak okwiatu

b. Niewielkie rozmiary kwiatów

c. Obecność miodników

d. Barwne, różnokształtne płatki korony

e. Pylniki produkujące ogromna liczbę ziaren pyłku

f. Ziarna pyłku stosunkowo duże i bogate w składniki odżywcze

g. Znamiona słupków postrzępione , łatwo dostępne

h. Ziarna pyłku stosunkowo niewielkie

i. Pylniki wytwarzające niewielka liczbę ziaren pyłku

j. Powierzchnia ziaren pyłku często szorstka i lepka 14.Oceń prawdziwość stwierdzeń:

a. Różnosłupkowość jest sposobem ochrony przed samozapyleniem

b. Przedprątność i przedsłupność umożliwia samozapylenie

c. Okwiat roslin owadopylnych jest nieopozorny, bezwony i niewtwarza nektaru

15.Dojrzały gametofit męski jodły składa się z:

a. Łagiewki pyłkowej, komórek przedroślowych, jądra komórki wegetatywnej oraz dwóch jąder plemnikowych

b. komórki wegetatywnej oraz generatywnej, komórek przedroślowych

c. przedrośla, plemni i plemników

d. łagiewki pyłkowej, jądra komórki wegetatywnej i dwóch plemników

16.Spośród niżej wymienionych informacji wykreśl te, które nie dotyczą roślin szpilkowych.

A. Gametofit jest całkowicie zależny od rodzicielskiego sporofitu / Gametofit stanowi samodzielne pokolenie.

B. Plemniki SA dostarczane do rodni za pomocą łagiewki pylkowej/ ruch gamet zaopatrzonych w organelle ruchu odbywa się w obecności wody.

C. Gatunki rozprzestrzeniają się za pośrednictwem roznoszonych przez wiatr spor/ Gatunki rozprzestrzeniają się za pomocą nasion.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

monia672 bardzo wazne:(( Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: monia672 22.4.2010 (21:09)
florek881 pomocy potrzebuje to bardzo szybko!! Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 25.5.2010 (13:17)
florek881 potrzebuje to bardzo!!! Przedmiot: Biologia / Liceum 2 rozwiązania autor: florek881 26.5.2010 (13:02)
florek881 BARDZO potrzebne EGZAMIN!!! Przedmiot: Biologia / Liceum 2 rozwiązania autor: florek881 27.5.2010 (12:18)
Pomylona Biologia i medycyna są ze sobą bardzo ściśle związane. Przedstaw w postaci Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Pomylona 12.9.2010 (10:33)

Podobne materiały

Przydatność 60% Cykl rozwoju sosny - rośliny nagonasienne.

Cykl rozwojowy sosny Gdy przeniesione wiatrem kiełkujące ziarno pyłku trafi na okienko zalążka, wytwarza łagiewkę pyłkową zawierającą w swym wnętrzu dwie gamety męskie. Jest to przedrośle męskie. Łagiewka wrasta do wnętrza zalążka. Jedna z gamet dociera do gamety żeńskiej i następuje zapłodnienie. Powstała zygota dzieli się wielokrotnie, co prowadzi do uformowania...

Przydatność 60% Renesans bardzo ogolnie.

Renesans, inaczej odrodzenie – jest to epoka w dziejach kultury europejskiej, trwająca od XV do XVI wieku (we Włoszech już od XIV wieku. Termin „odrodzenie został użyty po raz pierwszy przez Vasariego w celu scharakteryzowania tendencji w malarstwie włoskim. Literatura – Głównym prądem renesansu był humanizm. Wśród dziedzin sztuki uprzywilejowane miejsce wyznaczono sztuce....

Przydatność 80% Elektronika cyfrowa (BARDZO OBSZERNY MATERIAŁ)

ELEKTRONIKA CYFROWA W załączniku znajduje się obszerny materiał dotyczączy elektroniki cyfrowej - poniżej spis treści. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Systemy liczbowe 1.1.1. Dziesiętny system liczbowy 1.1.2. Dwójkowy system liczbowy 1.1.3. Szesnastkowy system liczbowy 1.2. Kody 2. PODSTAWOWE FUNKCJE LOGICZNE I FUNKTORY UKŁADÓW LOGICZNYCH 2.1. Wstęp 2.2....

Przydatność 70% Komuniakcja niewerbalna - bardzo dobra praca

„...Wykształcenie zdobywa się czytając książki, ale inne, ważniejsze wykształcenie - znajomość świata – zdobywa się tylko dzięki czytaniu ludzi i studiowaniu ich różnych wydań...” Lord Chesterfield „Listy do syna” Komunikacja niewerbalna istnieje już ponad milion lat. Jest więc znacznie starsza od mowy, powstałej prawdopodobnie w późnym plejstocenie, ok....

Przydatność 65% Historia - Renesans - bardzo podstawowe informacje.

Te podstawowe informacje wystarczyły abym uzyskała pozytywną ocenę - 5 Przyczyny wypraw geograficznych: Polityczne : Zdobycie przez Turków Konstantynopola Spory pomiędzy Portugalią a Kastylią o znaczenie i wzmocnienie państwa na arenie międzynarodowej Społeczne: Sukcesja feudalna: najstarszy z braci odziedzicza całą ziemię natomiast młodsi musza jakoś się...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji