Treść zadania

~SCANIA

Wyobraź sobie, że masz wygłosić w parlamencie krótką mowę na temat: Polska to kraj w pełni demokratyczny. Napisz główne tezy swego wystąpienia lub – jeśli wolisz – całe przemówienie. Przyjrzyj się poniższym argumentom i zastanów się, które z nich najbardziej cię przekonują (uwaga: zarówno argumenty „za i przeciw” są mocno wyostrzone!). Oczywiście możesz je rozbudować lub dopisać własne. Wykorzystaj je w swojej mowie, ilustrując przykładami z życia publicznego.

Argumenty za tezą, że „Polska to kraj w pełni demokratyczny”:

· w naszym kraju obowiązuje demokratyczna konstytucja;

· źródłem władzy jest lud, czyli obywatele RP, który najważniejsze decyzje podejmuje w drodze głosowania lub rządzi przez swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli;

· przestrzegane są prawa i wolności, a wszyscy obywatele, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone mogą złożyć skargę do odpowiednich organów;

· obowiązują rządy prawa: wszyscy są równi wobec prawa, a władze mogą działać tylko w granicach prawa;

· istnieje pluralizm polityczny, działają liczne stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe;

· funkcjonują wolne media, obowiązuje wolność słowa;

· ................................................................................................................. .

Argumenty przeciw tezie, że „Polska to kraj w pełni demokratyczny”:

· zasady demokracji nie są w Polsce w pełni przestrzegane, a konstytucja, której się nie przestrzega to tylko kawałek papieru;

· obywatele nie mają poczucia, że sprawują władzę, nie biorą udziału w wyborach, nie ufają swoim przedstawicielom;

· prawa i wolności są stale naruszane, o czym świadczą m.in. interwencje rzecznika praw obywatelskich, wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu czy raporty organizacji broniących praw człowieka;

· w rzeczywistości obywatele nie są równi wobec prawa, w Polsce nadal istnieją „równi i równiejsi”;

· zdarza się, że instytucje publiczne łamią prawo, a co najmniej zwlekają z podejmowaniem niezbędnych decyzji i działań;

· pluralizm polityczny jest fikcyjny, a media nie kierują się interesem publicznym, w rzeczywistości zależy im tylko na pozyskaniu odbiorców;

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Jesteś posłem i masz się wypowiedzieć na temat eutanazji

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na dzisiejszym posiedzeniu sejmu chcę zabrać głos na temat powszechnego problemu jakim jest eutanazja. Eutanazja według słownika oznacza ?dobrą śmierć? ? zadanie śmierci osobie nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień. Wysoka Izbo czy eutanazja jest ?dobrą śmiercią? takie pytanie zadałam sobie biorąc pod uwagę aspekt społeczny,...

Przydatność 75% Wyobraź sobie, że jesteś uczniem Epikura i masz wygłosić mowę na temat życia szczęśliwego

Szczęście polega na doznawaniu przyjemności. Nie chodzi jednak tu o ciągłą przyjemność. Mój mistrz twierdzi, bowiem, że do szczęścia wystarczy nam brak cierpienia, które jest największym nieszczęściem. Gdy człowieka nie spotyka ani nic dobrego ani nic złego, jest stanem optymalnym i właśnie najprzyjemniejszym. Życie bez cierpień i nadmiaru przyjemności jest życiem...

Przydatność 55% J.Kochanowski - "O żywocie Ludzkim" - rozprawka na temat: (cyt.)„Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy”

„Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy” Jan Kochanowski w fraszce „O żywocie ludzkim” napisał: „nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy”. Nie potrafię opowiedzieć się za jedną ze stron tego problemu, bowiem z jednej strony nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, a z drugiej uważam je za słuszne. Człowiek niewierzący może powiedzieć, że jest coś czego...

Przydatność 100% Gdybym był posłem w Parlamencie Europejskim to...

Parlament Europejski według sformułowania zawartego w Traktacie Rzymskim z 1957 roku, reprezentuje "narody państw zespolonych we Wspólnocie Europejskiej". Mówiąc prostymi słowami jest to największy wielonarodowy parlament na świecie. Swoje korzenie wywodzi on ze Zgromadzenia Parlamentarnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Swoją dzisiejszą nazwę przyjął w 1962 roku....

Przydatność 100% Gdybym była posłanką w Parlamencie Europejskim to...

Parlament Europejski reprezentuje około 370 mln obywateli Unii Europejskiej. Jest to jedyny w świecie organ ponadnarodowy mający pełną legitymizację demokratyczną (jest wybierany w demokratycznych wyborach). Jego obrady są jawne i otwarte dla publiczności. Parlament Europejski liczy 626 deputowanych, wybieranych na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych, równych, tajnych i...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji