Treść zadania

Iwa1236

Ustal typ wiazania dla danego zwiazku na podstawie roznicy elektroujemnosci i je narysuj:a). Amoniak, NH3 b). Bromek wapnia, CaBr3 c). Tlenek potasu K2O d). Dwutlenek wegla, CO2... Jako wartosc elektroujemnosci przyjac... E(azotu) =3,0 E(wodoru) =2,2 E(tlenu) =3,4 E(wegla) =2,5 E(potasu) =0,8 E(wapnia) =1,0 E(bromu) =3,0

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 55% Dane określające atrakcyjność turystyczną danego obszaru.

Atrakcyjność wyznaczamy metodą bonitacji. Bierzemy pod uwagę 3 elementy wpływające na atrakcyjność turystyczną terenu: · roślinność · wody powierzchniowe · rzeźba terenu. Pod uwagę braliśmy pole podstawowe o boku 3 cm i ustalamy następującą punktację dla danych elementów: 1. Skala oceny atrakcyjności terenu pod względem: a) lesistości i jeziorności...

Przydatność 75% Ktore utwory literackie pozwolily Ci ustalic kodeks moralny czlowieka?

Moralność – czymże ona jest? Jest to ogół dominujących ocen, norm zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych za właściwe w danej epoce, czy środowisku – jak mo-żemy się dowiedzieć się ze „Słownika wyrazów obcych” – pod redakcją Jana Tokarskiego. Myślę, że wpływ literatury na system wartości każdego człowieka, w tym i na mój jest ogromny....

Przydatność 50% Wpływ środowiska geograficznego na życie polityczne danego państwa.

Związek między środowiskiem geograficznym a życiem politycznym państwa istnieje ponad wszelką wątpliwość. Warunki naturalne bez wątpienia oddziaływują, do pewnego stopnia, na politykę poszczególnych państw. Już Napoleon w jednym z listów do króla pruskiego stwierdził : „... polityka wielkich mocarstw tkwi w ich geografii...”. Twierdzenie to kryje oczywiście w sobie...

Przydatność 50% Psychologia pracy:źródła stresu w pracy na przykładzie danego zawodu

Czynniki wpływające na stres mają bardzo różnorodny charakter. Siła bodźca stresowego jest nie precyzyjnym kryterium gdyż liczy się również znaczenie psychologiczne bodźca, który wpływa na reakcje na stres. Źródła stresu, które nie da się umieści w żadnym kryterium można określić jako stresor. Stresor można scharakteryzować jako taki element bodźca lub sytuacji,...

Przydatność 80% podstawy....

LOGIN NAME – NAZWA KONTA KOMPUTER - (ANG. COMPUTER) urządzenie służące do obliczeń matematycznych. Obecnie służą do (m.in.): · redagowania tekstu, · gromadzenia i wyszukiwania informacji, · przetwarzania informacji. Komputer osobisty (PC) składa się z: 1. komputer właściwy (jedn. Centalna), są to układy elektroniczne w jednej obudowie z napędamidysków i...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji