Treść zadania

ASM

Przedsiębiorstwo transportowe ma dostarczyć wyroby z magazynów M1, M2, M3 do odbiorców A, B, C. Zapotrzebowanie odbiorców wynosi odpowiednio 60, 40, 50 jednostek. Magazyny M1, M2, M3 zawierają odpowiednio: 50, 70, 30 jednostek. Dane dotyczące kosztów jednostkowych transportu z magazynów do odbiorców zawiera tabela poniżej.


DANE PLIK

Należy:
a) Sprawdzić czy jest to zagadnienie transportowe zamknięte, czy otwarte (odpowiedź uzasadnij)?
b) Zaproponować początkowe rozwiązanie dopuszczalne ww zagadnienia transportowego przy wykorzystaniu metody kąta (rogu) północno-zachodniego (przedstawiając tabelarycznie) i wynikające z tego rozwiązania całkowite koszty transportowe.

Załączniki do zadania

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

~Waldemar Zadanie 1. Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby: W1 i W2. Ograniczeniem w Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: ~Waldemar 21.6.2019 (16:30)

Podobne materiały

Przydatność 70% Przedsiębiorstwo transportowe

Transport jest elementem infrastruktury społeczno – gospodarczej, rozumianej jako wyodrębniona część systemu społeczno – gospodarczego. Infrastruktura ta obejmuje transport, łączność, energetykę, gospodarkę wodną i ochronę środowiska naturalnego (określane łącznie jako infrastruktura gospodarcza) oraz naukę, oświatę, opiekę społeczną i zdrowotną, kulturę i...

Przydatność 65% Urządzenia dzwigowo - transportowe.

URZĄDZENIA DZWIGOWO – TRANSPORTOWE Urządzenia dzwigowo – transportowe są to środki do przemieszczania poziomego i pionowego dóbr materialnych w obrębie placu składowego, magazynu, hali produkcyjnej lub całego zakładu przemysłowego. Należą do nich: • urządzenia dzwigowe (dzwignice) • urządzenia transportu: - przerywanego (wózki transportowe) - ciągłego...

Przydatność 75% Jak powstają wyroby ceramiczne

Ogólnie proces wytwarzania wyrobów ceramicznych obejmuje następujące czynności: przygotowanie masy do formowania, formowanie, suszenie, wypalanie, niekiedy szkliwienie i zdobienie. Przygotowanie masy polega na wymieszaniu surowców (zwykle poddanych uprzednio rozdrobnieniu i zmieleniu) na sucho lub z wodą oraz usunięciu z niej powietrza (odpowietrzenie masy); często do masy dodaje się...

Przydatność 65% Wymień i opisz dokumenty transportowe

W prowadzeniu działalności transportowej do zarządzania, sterowania, kontrolowania i zapewnienia odpowiednich informacji, niezbędne są dokumenty przewozowe. Podstawowym podziałem tych dokumentów jest podział na dokumenty dotyczące transportu krajowego i zagranicznego. Konosament – określa się w nim miejsce nadania przesyłki, informacje potrzebne przewoźnikowi do wykonania...

Przydatność 55% Katalog używek - alkohole, wyroby tytoniowe, narkotyki

1.ALKOHOL Opis: Podstawą wszystkich napojów alkoholowych jest alkohol etylowy, czyli etanol, o wzorze C2H5OH. Jest to związek organiczny, łatwo palny; bezbarwna ciecz, otrzymywana w procesie fermentacji cukrów lub syntetycznie. Historia: O alkoholu, znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji