Treść zadania

ASM

Przedsiębiorstwo wytwarza trzy wyroby A, B, C. Spośród wielu surowców zużywanych do ich produkcji dwa są limitowane. Limity dziennego zużycia wynoszą odpowiednio: surowiec I – 1500kg, surowiec II – 1200kg. W tabeli poniżej przedstawiono jednostkowe zużycie surowców na produkcję wyrobów. Zysk osiągany na jednostkę wyrobu A wynosi 12zł, na jednostce wyrobu B – 18zł, na jednostce wyrobu C – 12zł.

DANE - PLIK

Ile wyrobów dzienne ma produkować przedsiębiorstwo, aby osiągnąć maksymalny zysk, czyli zbudować model matematyczny tego zagadnienia, tzn.:
a) Określić zmienne decyzyjne;
b) Określić warunki ograniczające i brzegowe;
c) Określić funkcję celu.

Załączniki do zadania

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 75% Jak powstają wyroby ceramiczne

Ogólnie proces wytwarzania wyrobów ceramicznych obejmuje następujące czynności: przygotowanie masy do formowania, formowanie, suszenie, wypalanie, niekiedy szkliwienie i zdobienie. Przygotowanie masy polega na wymieszaniu surowców (zwykle poddanych uprzednio rozdrobnieniu i zmieleniu) na sucho lub z wodą oraz usunięciu z niej powietrza (odpowietrzenie masy); często do masy dodaje się...

Przydatność 55% Katalog używek - alkohole, wyroby tytoniowe, narkotyki

1.ALKOHOL Opis: Podstawą wszystkich napojów alkoholowych jest alkohol etylowy, czyli etanol, o wzorze C2H5OH. Jest to związek organiczny, łatwo palny; bezbarwna ciecz, otrzymywana w procesie fermentacji cukrów lub syntetycznie. Historia: O alkoholu, znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy...

Przydatność 50% Trzy rozbiory

Rzeczpospolita osłabiona w wyniku wojen toczonych w XVII w. Stronnictwo Czartoryskich, zwane Familią, po śmierci Augusta III wybór króla postanowiło oprzeć na porozumieniu z Rosją. Ich kandydatem został Stanisław Poniatowski, który zyskał poparcie Rosji i Prus. 1764 - sejm konwokacyjny w Warszawie, któremu przewodniczył Adam Czartoryski, dzięki zawiązaniu...

Przydatność 55% Trzy wcielenia Konrada - charakterystyka.

"Imiona różne, osoba ta sama" -mowa tu o bochaterze romantycznym wykreowanym przez Adama Mickiewicza w mistrzowskim swego rodzaju dziele"Dziady'' stanowiącym spójną całość poprzezłącznika,którym jest owa postać w trzech wcieleniach, nadająca logoczny sens całemu dziełu. Upiór,który pojawia się w wierszu stanowiącym wstęp do dramatu to właśnie jedno z...

Przydatność 75% Trzy formy czasowników.

To jest tabelka i całość jest w załączniku

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji