Treść zadania

Mad13

6. Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji:
1)PbO2 + HBr = PbBr2 + Br2 + H2O


2)KClO3 + P + S = KCl + P2O5 + SO2


3)CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

  • Bardzo pomoc

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

zuzianowak bardzo proszę o pomoc! Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: zuzianowak 14.3.2013 (12:24)
zuzianowak bardzo proszę o pomoc! Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą Przedmiot: Chemia / Studia 2 rozwiązania autor: zuzianowak 14.3.2013 (12:38)
Sailor_Moon Uzupełnij współczynniki stechiometryczne metodą bilansu Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: Sailor_Moon 19.4.2013 (17:24)

Podobne materiały

Przydatność 65% Socjologia dobra ściąga

Socjologia zajmuje się badaniem zachoan ludzkich interakcji oraz organizacji społeczeństwa, ma związek z zyciem każdego z nas ponieważ dostarcza narzedzi służących zrozumieniu, gdzie leza źródła ograniczen w naszym mysleniu, postrzeganiu i dzialaniu.Socjologia powstala w czsach przemian wywolanych: a) upadkiem feudalizmu,rozwojem handlu ,przemyslu i urbanizacji.b) ruchem...

Przydatność 50% Genetyka Mutacje Dobra Ściąga

Mutacje: 1)genowe(punktowe): zachodzą w obrębie pojedyńczego genu *substytucja(zamiana): -tranzycja - zamiana zasad azotowych wyst. w 1gr. (guanina-adenina) C - U -transwersja - zmiana zasady purynowej w pirymidynową i odwrotnie(zamiana krzyżowa) Skutki tych mutacji(tranzycji,transwersji): -mutacja milcząca -nonsensowna -zmiany sensu *delecja - wypadnięcie jednego lub kilku...

Przydatność 65% Walka dobra ze złem.

WSTĘP Dobro i zło to dwa podstawowe przeciwieństwa, które nie wykluczają się i nie mogą istnieć jedno bez drugiego. Zło jest zależne od dobra a ich walka nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. Trwa od zarania dziejów i trwać będzie zawsze. Jest to typowy przykład dualizmu, czyli ścierania się dwóch przeciwstawnych sobie sił. Walka dobra ze złem jest obecna wszędzie, a...

Przydatność 75% Dobra edukacja, czyli jaka?

Szkoły kształtują nie dzieci, lecz przyszłych obywateli. Jaka więc powinna być dobra edukacja, która rzeczywiście edukuje, dostarcza młodzieży potrzebnego doświadczenia do wejścia w dorosłość? Szkolna edukacja ma za zadanie rozwijanie wiedzy, umiejętności i zainteresowań uczniów. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie postawione w temacie, należy najpierw nakreślić jej cele,...

Przydatność 90% Dobra osobiste i ich ochrona.

Co to są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych gasną ze śmiercią osoby, która była do nich uprawniona. W prawie nie ma dokładnej...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji