Treść zadania

Mad13

2. Paracetamol (C8H9O2N) w postaci syropu zawiera 120 mg leku w 5 ml syropu. Obliczyć liczbę cząsteczek tego leku zawartą w 100 cm3 syropu.3. Określić rodzaj wiązania w następujących związkach:
NH3
CaO
F2
SF6
P4
H2O
S8
KBr
CS2
BaI2
4. Podać wszystkie możliwe reakcje otrzymywania Cu(NO3)2, FeCl3
5. Obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w następujących związkach i jonach: Ca(NO3)2, NH3, HNO2, NaClO, K2MnO4, H2O2, NaClO4, K2CrO4, Al2(SO4)3.6. Dobrać współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji:
1)PbO2 + HBr = PbBr2 + Br2 + H2O


2)KClO3 + P + S = KCl + P2O5 + SO2


3)CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O7. Z ilu gramów 10% roztworu pewnej soli otrzyma się po odparowaniu wody 20 g soli ? Ile gramów wody odparowano ?8. Ile gramów NaCl i ile gramów wody należy użyć, aby otrzymać 250 cm3 10% roztworu o gęstości 1,15 g/cm3.
9. Obliczyć w jaki stosunku wagowym należy zmieszać 50% i 25% roztwory kwasu, aby otrzymać 2 kg 40% roztworu.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

 • Dzięki Antek

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

 • antekL1

  Spróbuję porozwiązywać te "liczbowe" zadania. Od razu mówię, że w zadaniu 3 nie wiem, czy chodzi o podanie "atomowe, jonowe... etc", czy o określenie orbitali (sigma, pi, ..) tworzących wiązanie. To zadanie zamieść proszę oddzielnie.

  Zadanie 2)
  Najpierw liczymy masę (x) C8H9O2N w 100 cm^3 (czyli w 100 ml)
  Proporcja:
  120 mg / 5 ml = x / 100 ml ; stąd x = 2400 mg = 2.4 gram

  Teraz znajdziemy ilość moli C8H9O2N w 2.4 gramów i pomnożymy
  przez liczbę Avogadro. Liczymy masę molową (M) C8H9O2N:
  węgiel: 12 g/mol; wodór: 1 g/mol; tlen: 16 g/mol; azot: 14 g/mol
  M = 12*8 + 1*9 + 16*2 + 14 = 151 g/mol

  Mamy x = 2.4 g paracetamolu, dzielimy to przez jego masę molową M
  aby uzyskać ilość moli (n)
  n = x / M = 2.4 / 151 = około 0.015894 mola

  Wynik mnożymy przez liczbę Avogadro N_A (ilość cząsteczek/mol)
  N_A = 6.022 * 10^23 cząsteczek/mol
  Szukana ilość N cząsteczek paracetamolu to:
  N = n * N_A = 0.015894 * 6.022 * 10^23 = około 9.57 * 10^21
  =======================
  (zaokrągliłem wynik do 3 cyfr bo tylko taką dokładność mają dane w zadaniu,
  to istotne, aby nie podawać 10 cyfr w tego typu obliczeniach !
  U mnie na fizyce tępiono bezlitośnie wyniki typu:
  x = 10.12345 ∓ 1.0 <---- błąd jest większy niż 0.1

  Zadanie 3) , Zadanie 4) Zadanie 5) Zadanie 6) - patrz uwaga na początku

  Zadanie 7)
  Zakładam, że to stężenie 10% jest stężeniem wagowym.
  Oznaczmy przez "x" szukaną masę roztworu.
  Wtedy 10% z x (czyli 0.1x) daje 20 g czystej soli. Wobec tego:
  0.1x = 20 ; stąd x = 200 g <--------- masa roztworu

  Szukana masa wody to roztwór - sól = 200 - 20 = 180 g
  ==========================

  Zadanie 8)
  Znów zakładam, że to stężenie 10% to stężenie wagowe.
  Najpierw obliczmy masę roztworu (mr) mnożąc objętość przez gęstość:
  mr = 250 * 1.15 = 287.5 g [ wynik jest w gramach ]

  Niech x oznacza masę soli. Wtedy mamy proporcję (sól/roztwór)
  x / mr = 10% = 0.1 ; czyli
  x / 287.5 = 0.1 ; stąd: x = 28.75 g <---- masa soli

  Masa wody (mw) to różnica roztwór - sól
  mw = 287.5 - 28.75 = 258.75 g
  =====================================

  Zadanie 9)
  Zakładam wszystkie stężenia jako wagowe, jak poprzednio.
  Wprowadźmy oznaczenia, zaraz napiszę, do czego dążę.
  m50 - potrzebna masa roztworu 50%
  m25 - potrzebna masa roztworu 25%

  Chcę obliczyć stosunek m50 / m25

  Metoda:
  Wiem z zadania, że czysty kwas to 40% z 2 kg czyli m_kwasu = 0.8 kg.
  Teraz przedstawiamy m_kwasu jako sumę mas kwasy z obu roztworów.
  Liczymy na to, że bóstwo matematyki się zlituje i coś da się uprościć.
  Na razie tak:

  m_kwasu = 0.5 * m50 + 0.25 * m25 ; [ te 0.5, 0.25 to stężenia wagowe ]
  Podstawiam m_kwasu = 0.8
  0.8 = 0.5 * m50 + 0.25 * m25

  Jak dotąd - [kropeczki]. Ale wiem jeszcze jedno: m50 + m25 = 2
  (bo łączna masa roztworów ma być 2 kg). Mamy więc układ równań:

  0.8 = 0.5 * m50 + 0.25 * m25
  m50 + m25 = 2

  Jego rozwiązanie (sorry, to jest poziom studia, nie będę obrażał Twojej inteligencji) pokazując jak się rozwiązuje układ liniowych równań) daje:
  m50 = 1.2 kg; m25 = 0.8 kg
  Stosunek m50 / m25 = 1.2 / 0.8 = 1.5 <------- odpowiedź do zadania.
  ==============================

  W razie pytań albo jak się gdzieś pomyliłem pisz proszę na priv.
  A co do tych bardziej "chemicznych" zadań to polecam nick'i ewka13 lub rob :)
  Pozdro - Antek
  PS:
  To " bóstwo matematyki się zlituje" to sposób rozumowania:
  "będę miał 2 niewiadome (tu dały się znaleźć dokładnie) ALE gdyby nie
  to liczę na to, że da się policzyć stosunek x/y nie znając x, y explicite."
  Polecam :) tę technikę, mam po prostu wprawę i doświadczenie :)
  A.

Podobne zadania

zania344 Ile procent siarki zawiera 22% roztworu kwasu siarkowego? Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: zania344 15.5.2010 (13:14)
zania344 Roztwór zawiera 2,2 milimola NaOH w 1cm3.Obliczyć stężenie molowe. Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: zania344 15.5.2010 (22:28)
zania344 Ile milimoli cząsteczek zawiera 1cm3 dowolnego gazu w warunkach normalnych? Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: zania344 17.5.2010 (11:48)
zania344 Ile kilomoli zawiera 4m3 dowolnego gazu w warunkach normalnych? Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: zania344 17.5.2010 (11:49)
anka23107 Zapisz w postaci jonowej podane równania reakcji Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: anka23107 30.3.2011 (10:49)

Podobne materiały

Przydatność 60% Ściąga Technologii Postaci Leku materiały 3 rok - farmacja

CZOPKI - SUPPOSITORIA Czopki są postacią leku, przeznaczoną do wprowadzania do jam ciała. Zawierają określoną dawkę substancji leczniczych. Substancje lecznicze w czopkach powinny być równomiernie rozproszone w postaci stałej lub rozpuszczonej w podłożach lipofilowych o temperaturze topnienia ciała ludzkiego lub w podłożach hydrofilowych rozpuszczalnych w wydzielinach błon...

Przydatność 50% Postacie

Banach-matematyk, profesor Uniwesyt Lwows. Beck-polityk,szef gabinetu ministra spraw wojskowych,pracownik Piłsudskiego Beria-szef NKWD,usprawnienie pracy aparatu bezpieczeństwa,powołanie szkoły dla NKWD Budionny-marszałek ZSRR,dowódca Armii Czerwonej,umocnił i zmodernizował siły zbrojne Chamberlain-konserwatywny polityk brytyjski,premier,rzecznik ustępstw przeciw hitlerowcom...

Przydatność 60% Pieśń Jana Kochanowskiego zawiera wartości ważne, również dla współczesnego człowieka.

W pieśni Jana Kochanowskiego pod tytułem ?Serce roście? mamy do czynienia z wartościami nieprzemijającymi. Autor w bardzo prosty i oczywisty sposób, przekazuje nam, jak ważne dla człowieka są cechy ukryte w podtekście. Cechy te to : uczciwość, godność i czystość sumienia. Obraz nadchodzącej wiosny, utożsamia się z radością życia ,którą dostrzega każdy człowiek...

Przydatność 70% Czy II część Dziadów zawiera przesłanie do współczesnego czytelnika?

Uważam, że "II częśc Dziadów" Adama Mickiewicza jest nadal aktualna, ponieważ są w niej zawarte dzisiejsze problemy i grzechy ludzi. Sądzę, że pouczenia zawarte w tym dramacie, nadal można uznać za wzór do naśladowania. Żyjemy w XXI wieku, w rozwiniętej kulturze i cywilizacji. Uważam , że powinniśmy wzorować się na pewnych autorytetach, aby być...

Przydatność 55% Postacie historyczne

Władysław Bortnowski (1881-1966) Władysław Bortnowski, generał, od 1908 roku w Związku Walki Czynnej. W latach 1914-17 członek Legionów Polskich, a od 1918 roku zajmował wyższe stanowiska w Wojsku Polskim. Od 1925 roku był w służbie liniowej. W roku 1932 roku został generałem brygady, a w cztery lata później - generałem dywizji. W październiku 1938 roku stanął na czele...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji