Treść zadania

Damian07

Oblicz wysokość górowania Słońca dla miejscowości w dniach:
21. III równonoc wiosenna
22.VI przesilenie letnie
23.IX równonoc jesienne
22.XII przesilenie zimowe

Współrzędne zwrotnika Raka oraz Koziorożca wynoszą 23° 26ʹ

Azory 38°30ʹ N 28°00ʹ W

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  W czasie równonocy wysokość górowania Słońca (WGS) jest równa:

  WGS = 90° - szerokość geograficzna.

  Dla Azorów szerokość geograficzna = 38°30ʹ; czyli
  WGS = 90° - 38°30ʹ = 51°30ʹ

  Azory leżą na półkuli północnej więc w czasie letniego przesilenia
  dodajemy 23° 26ʹ, więc:
  WGS = 51°30ʹ + 23° 26ʹ = 84°50ʹ (Słońce prawie w zenicie)

  Dla zimowego przesilenia odejmujemy 23° 26ʹ; czyli
  WGS = 51°30ʹ - 23° 26ʹ = 28°04ʹ
  ======================================

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Oblicze Ojczyzny

(praca z 1 klasy gima) słowa w wierszu "*** (oblicze ojczyzny)" Tadeusza Różewicza "na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" oznaczają, że gdy jesteśmy jeszcze mali ojczyzna to rodzice, koledzy i koleżanki, to nasz dom, nasze podwórko. ważniejsze jest wtedy dla nas to, że koleżance zaginął kot, a nie że wielu ludzi nie ma pracy i nie ma za co wyżywić...

Przydatność 55% wiersz Oblicze ojczyzny

Czytając wiersz Tadeusz Różewicza pt.Oblicze ojczyzny odnoszę wrażenie,iż poeta miał szczęśliwe dzieciństwo,chociaż lata w których przyszło mu dorastać nie należały do spokojnych.Wojna i okupacja nie zatarły jednak beztroskich i pełnych ciepłych barw wspomnień poety. Kiedy jest się dzieckiem,całym światem są najbliżsi: mama,tata i...

Przydatność 65% Drugie oblicze opalania

Praca w załączniku

Przydatność 85% Oblicz masę cząsteczkową kwasu siarkowodorowego.

Wzór kwasu siarkowodorowego jest taki: H2S więc trzeba pomnożyć dwa razy masę atomową wodory i dodać masę siarki 2*1u+ 32u = 2u + 32u = 34u Odp. Masa cząsteczkowa H2S wynosi 34u.

Przydatność 75% Imigranci – dobrodziejstwo czy przekleństwo krajów wysoko rozwiniętych.

Imigranci stanowią nieodłączny element każdego społeczeństwa, cywilizacji czy kraju. Byli , są i będą obecni w życiu krajów, do których się udają. Największy odsetek ludności imigruje do krajów wysoko rozwinięty, bo to właśnie one dają im szanse zaistnieć. Do takich krajów zalicza się Stany Zjednoczone, Japonie, państwa Europy Zachodniej , Kanadę, Nową Zelandię,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji