Treść zadania

Natalka7822

W Załączniku

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 3 0

  Zadanie 12.
  Równanie okręgu z zadania to (x-2)^2 + y^2 = 9
  Mamy układ równań: równanie okręgu i równanie prostej.
  Z równania prostej y = - mx + 3 ; wstawiamy y^2 do równania okręgu
  (x - 2)^2 + (-mx + 3)^2 = 9 ; porządkujemy:

  (m^2 + 1) x^2 - (6m + 4) x + 4 = 0

  Ponieważ prosta przecina okrąg tylko w jednym punkcie to powyższe równanie ma mieć dokładnie jedno rozwiązanie, czyli jego wyróżnik "Delta" = 0

  Delta = (6m + 4)^2 - 4 * (m^2 + 1) * 4 = 0 ; stąd:
  20 m^2 + 48 m = 0
  Rozwiązaniami są m1 = 0; m2 = - 12 / 5
  ===============================

  Zadanie 13.
  Wysokość tego trójkąta jest równa h = 4 * sin(alfa),
  połowa podstawy to a/2 = 4 * cos(alfa), czyli pole P wynosi:
  P = h * a/2 = 16 * sin(alfa) * cos(alfa) = 8 * sin(2 alfa)
  Dziedzina: Kąt alfa należy do (0; pi/2) (przedział otwarty z obu stron).
  Wykres proszę zrób sama :)
  Największą wartość ma pole P gdy sin(2 alfa) jest największy czyli dla kąta
  2 alfa = pi / 2 stąd alfa = pi / 4
  ===============================

  Zadanie 14.
  Podany wielomian musi mieć postać:
  w(x) = (x - x1) (x - x2) (x - x3) czyli po podstawieniu x2, x3 mamy:
  w(x) = (x - x1)^2 (x - x1 + 6) ; wymnażamy:
  w(x) = x^3 (-3x1 + 6) x^2 + (3x1^2 - 12x1) x - x1^3 + 6x1^2
  Porównujemy to z postacią: w(x) = x^3 + px + q
  Z porównania wyrazów przy jednakowych potęgach x dostajemy:

  -3x1 + 6 = 0
  3x1^2 - 12x1 = p
  -x1^3 + 6x1^2 = q

  Z pierwszego równania x1 = 2 ; wstawiamy to do pozostałych równań;
  p = -12; q = 16 czyli
  p + q = 4
  log_(1/2) (4) = -2 gdyż (1/2)^(-2) = 2^2 = 4
  ===============================

  Zadanie 15.
  Przeciwprostokątna początkowego (największego) trójkąta wynosi (tw. Pitagorasa)
  d = pierwiastek(a^2 + a^2) = a * pierwiastek(2)
  Wysokość tego trójkąta jest równa połowie przeciwprostokątnej czyli

  h1 = a * pierwiastek(2) / 2

  Jednocześnie jest to bok mniejszego trójkąta, którego wysokość h2
  obliczamy analogicznie, mnożąc bok przez pierwiastek(2) / 2. Stąd:

  h2 = a * [ pierwiastek(2) / 2 ]^2

  Kolejna wysokość to h3 = a * [ pierwiastek(2) / 2 ]^3 i tak dalej.

  Suma S długości czerwonych odcinków wynosi więc:
  S = a * (pierwiastek(2) / 2 ) * [ 1 + (pierwiastek(2) / 2) + (pierwiastek(2) / 2)^2 + ... ]

  Wyrażenie w nawiasach [...] to ciąg geometryczny.
  Pierwszy wyraz = 1, iloraz = pierwiastek(2) / 2. Wobec tego:

  S = a * (pierwiastek(2) / 2) * [ 1 / (1 - (pierwiastek(2) / 2)) ] ; co po uproszczeniu daje:

  S = a * pierwiastek(2) / [ 2 - pierwiastek(2) ]

  Można się jeszcze pozbyć niewymierności z mianownika
  S = a * pierwiastek(2) * [ 2 + pierwiastek(2) ] / (4 - 2)
  S = a * [ pierwiastek(2) + 1 ] = około 2,41 * a
  ======================================================

  W razie pytań albo jak się pomyliłem pisz proszę na priv.

Rozwiązania

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji