Treść zadania

Natalka7822

Zdjęcie w załączniku

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Zadanie 8.
  Podstawiamy współrzędne punktu A do równania prostej i sprawdzamy, że punkt ten nie należy do niej. Wobec tego leży on na prostej prostopadłej do podanej, a długość boku kwadratu jest równa odległości punktu A od podanej prostej.
  Jeśli mamy punkt (x0,y0) i prostą Ax + By + C = 0 to ta odległość wynosi:

  d = (A x0 + B y0 + C) / pierwiastek(A^2 + B^2)

  Pole kwadratu jest kwadratem liczby d, czyli wynosi:

  P = (A x0 + B y0 + C)^2 / (A^2 + B^2)

  U nas: x0=6, y0 = -9, A=4, B=-3, C=9 więc:
  P = (4*6 + 3*9 + 9)^2 / (4^2 + 3^2) = 144 <-------- tę liczbę wpisujemy.
  =====================================

  Zadanie 9.
  Dzielimy licznik i mianownik przez x^3 i dostajemy:
  [ (k^2 - k) + 5/x ] / [ k + (k + 2) / x ]
  Granicą tego wyrażenia jest (k^2 - k) / k

  Jeżeli k <> 0 skracamy to przez k i mamy k - 1 = 5 / 2 ; stąd:
  k1 = 7/2 <----- jedna z możliwych wartości "k"

  Jeśli k = 0 to ułamek sprowadza się do 5x^2 / (2x^2) = 5/2 dla dużych x.
  Stąd mamy k2 = 0 <--------- drugie rozwiązanie

  Suma k1 + k2 = 7/2 + 0. Jej odwrotność to 2/7 = 0,285....
  Wpisujemy wytłuszczone 3 cyfry.
  =====================================

  Zadanie 10.
  Kolejne liczby naturalne niepodzielne przez 3 to: 3n+1; 3n+2
  Suma ich sześcianów:
  S = (3n+1)^3 + (3n+2)^3 = 54n^3 + 81n^2 + 45n + 9 ; co zapisujemy jako:
  S = 9 (6n^3 + 9n^2 + 4n + 1)
  Skoro n jest liczbą naturalną (lub n = 0) to wyrażenie w nawiasie także
  jest liczbą naturalną równą m, czyli suma S = 9m
  czyli S jest podzielna przez 9. c.b.d.o
  =====================================

  Zadanie 11.
  Rozpisujemy symbole Newtona po obu stronach.
  Lewa strona:
  L = k * n! / ([ k! * (n-k)! ]
  Prawa strona:
  P = n * (n-1)! / [ (k-1)! * (n - k)! ]
  Licznik w tym ułamku to n!,
  mnożymy licznik i mianownik przez k (zamienia to (k-1)! w k!)
  i mamy P = k * n! / [ k! * (n-k)! ] czyli P = L c.b.d.o.
  =====================================

Rozwiązania

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji