Treść zadania

52ewa

Proszę o rozwiązania zad 6 i 7 w miarę możliwości z objaśnieniem.

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

 • antekL1

  Zad. 6.
  Myślę, że w obu wypadkach za podane własności odpowiada grupa
  mogąca tworzyć z wodą wiązania wodorowe.
  W przypadku (a) jest to grupa -OH, w przypadku (b) grupa -NH2
  Co do rysunku to zobacz gdzieś rysunek wiązania wodorowego
  -H.....OH- bo mi trudno to w tekście narysować.
  ========================

  Zad. 7.
  K --> K+ +e- [ pozbywa się elektronu uzyskując konfigurację argonu ]
  Cl + e- --> Cl- [ przyjmuje elektron i też zyskuje konfigurację argonu ]
  Tworzy się wiązanie jonowe między jonami o przeciwnych znakach.
  ========================

Podobne zadania

agnes167 prosz o pomoc w rozwiazaniu zadan Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: agnes167 7.12.2010 (22:08)
kb19413506 Prosz e o pomoc w rozwianiu zadania z chemi. Ułóż równania reakcji, za Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kb19413506 20.5.2011 (21:35)

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji