Treść zadania

Lunita365

Dany jest równoległobok ABCD o bokach |AD| = 6cm |AB| = 12cm.
Dwusieczne kątów BAD i BCD przecinają przekątną BD odpowiednio w punktach P i Q.
Uzasadnij że punkty te dzielą przekątną BD na trzy odcinki równej długości.
Pls na jużżżż pomocy!!!!

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  W załączniku "rbok.zip" są pliki:
  rownoleglobok.png (rysunek do zadania)
  rownoleglobok.ggb (plik programu GeoGebra, polecam go !!!, Patrz niżej.

  Rysujemy równoległobok którego bok AB ma długość 2 razy większą niż AD.

  [ Może być to dowolny równoległobok, jeśli użyjesz "Geogebra" to punkt D
  umieściłem na niewidocznym okręgu, można go przesuwać myszką
  i obserwować odcinki DP, PQ, QB. Oznaczenia kątów "uciekną", aż tak nie chciało mi się bawić. ]

  Prowadzimy dwusieczne AP i CQ oraz przekątną BD.
  Kąt alfa i beta są oznaczone na rysunku. Patrzymy na trójkąty APD i APB.

  Z twierdzenia sinusów:
  |PB| / sin(alfa) = |AB| / sin(beta); [ w trójkącie ABP ]
  |DP| / sin(alfa) = |AD| / sin(180 - beta); [ w trójkącie APD ]

  Dzielimy równania stronami i korzystamy z faktu, że sin(beta) = sin(180 - beta)

  |PB| / |DP| = |AB| / |AD| = 2 ; [ ta ostatnia równość wynika z treści zadania ]

  Ale z symetrii wynika, że |BQ| = |DP|. Wobec tego |PB| = |PQ| + |DP|
  Mamy:
  ( |PQ| + |DP| ) / |DP| = 2 ; stąd:
  |PQ| / |DP| = 1 ; czyli |PQ| = |DP| = |BQ|, co kończy dowód.
  ========================

  PS: Ta równość zachodzi tylko dla stosunku długości boków równoległoboku = 2,
  Rozumując analogicznie można znaleźć stosunek |PQ| / |DP|
  dla dowolnego stosunku |AB| / |AD| = k.
  Np. dla kwadratu będzie to zero.

  Załączniki

  • Dziękuję bardzo za pomoc

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 80% Przyczyny nie wstąpinia Dani, Szwecji i Wielkiej Brytani do EGW

Dania, Szwecja i Wielka Brytania nie są dotychczas pełnymi członkami Unii Gospodarczej i Walutowej i nie wchodzą do obszaru euro. Sytuacja ta może ulec zmianie i wszystkie one, bądź tylko niektóre, w perspektywie najbliższych lat mogą zrezygnować z własnego pieniądza na rzecz euro. Decyzja instytucji UGW w tej sprawie będzie mogła zostać podjęta zgodnie z procedurą...

Przydatność 85% Analizując dany fragment powieści, zwróć uwagę na prezentowane przez bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy: „Przedwiośnie” jako powieść – dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski.

Przedwiośnie jest to jedna z najważniejszych powieści Stefana Żeromskiego napisana w dwudziestoleciu międzywojennym. Głównym bohaterem tego utworu jest młody Cezary Baryka, który podczas życia w Rosji i Polsce kreuje swoją postawę wobec sytuacji wolnego państwa polskiego. Podany fragment przedstawia scenę dyskusji Cezarego z Szymonem Gajowcem, wysokim urzędnikiem Skarbu Państwa,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji