Treść zadania

~MMM

Ćwiczenia 9: Rynek walutowy
Zadanie 1
W poniższej tabeli znajdują się kwotowania kursów walut dla dwóch okresów, t0 oraz t1 (podano
kursy średnie).
Kurs walutowy t0 t1
EUR/USD 1,2596 1,2256
USD/JPY 119,04 121,18
EUR/JPY 149,94 148,52
(a) Spójrz najpierw na kurs EUR i USD: która waluta uległa aprecjacji, a która deprecjacji?
Oblicz stopy aprecjacji i deprecjacji poszczególnych walut tej pary. Czy są one sobie równe?
(b) Sprawdź warunek arbitrażu dla tych trzech walut w obu okresach.

Zadanie 2
Jakie skutki dla kursu walutowego (w systemie kursu płynnego) może wywołać masowa eksploatacja i eksport surowców naturalnych? Jakie wywoła skutki dla konkurencyjności innych
sektorów? Czy wiesz, jak nazywamy takie zjawisko?

Zadanie 3
Jakie skutki dla kursu walutowego (w systemie kursu płynnego) może wywołać masowa prywatyzacja w kraju z dominującą własnością państwową, przy założeniu, że większość przedsiębiorstw
sprzedawanych jest inwestorom zagranicznym (wobec braku krajowego kapitału prywatnego,
który mógłby przejąć państwowe firmy)?

Zadanie 4
W wyniku tsunami w grudniu 2004, w pierwszej połowie 2005 przyjazdy turystów na Malediwy
spadły o prawie połowę. Jakie to mogło przynieść skutki dla kursu rupii malediwskiej?

Zadanie 5
1 grudnia 2007 roku firma ABC zawarła z bankiem XYZ transakcję terminową (typu FORWARD) sprzedaży 280 000 USD za złotówki, z datą dostawy na 1 marca 2008 roku. Trzymiesięczny kurs dolara dla tej transakcji wynosił USD/PLN 2,6550. 1 marca 2008 roku kurs bieżący
dolara wynosił odpowiednio: 2,7250 (bid) i 2,7380 (ask). Kto i ile zarobił na realizacji transakcji
terminowej?
1
Zadanie 6
Pan Iksiński zakupił 6-miesięczną opcję typu call na dolary amerykańskie z ceną wykonania
3,1050 PLN. Opcja opiewa na 1 125 000 USD. Zapłacił przy tym premię równą 0,8% bieżącej
wartości kontraktu (dzisiejszy kurs: USD/PLN 3,0750). Kiedy Pan Iksiński wykona opcję? Załóżmy, że po 6 miesiącach bieżący kurs dolara wynosił: USD/PLN 3,1275. Kto zarobił, a kto
stracił na tym kontrakcie opcyjnym? Ile wyniosły zysk i strata poszczególnych stron transakcji?
Zadanie 7
Pewna firma produkująca katalizatory spalin importuje podzespoły do swojego produktu z zagranicy. Właśnie otrzymała kolejna partię towaru, a wraz z nią fakturę na 50 000 USD z datą
płatności za 30 dni (1 miesiąc). Bieżący kurs kupna dolara wynosi USD/PLN 3,1055. Jednomiesięczny terminowy kurs kupna wynosi USD/PLN 3,1285. Jednocześnie banki oferują tej firmie:
(a) możliwość nabycia 1-miesięcznej opcji kupna (call) z ceną wykonania 3,1225 i premią w wysokości 1,25%
(b) możliwość nabycia 1-miesięcznej opcji sprzedaży (put) z ceną wykonania 3,1280 i premią
w wysokości 1,25%
(c) możliwość wzięcia kredytu w złotych (oprocentowanie wynosi 12% p.a.) lub założenia lokaty
w złotych (oprocentowanie depozytu wynosi 8% p.a.)
(d) możliwość wzięcia kredytu w dolarach (oprocentowanie wynosi 8% p.a.) lub założenia lokaty
w dolarach (oprocentowanie depozytu wynosi 6% p.a.)
Jakie faktyczne możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym ma firma? Jakie
będą koszty podzespołów wyrażone w złotych w zależności od wybranej formy zabezpieczenia
się i kasowego kursu dolara za miesiąc.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

magisterjakub rynek pracy w polsce Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 2 rozwiązania autor: magisterjakub 2.1.2011 (17:49)
sokas18 Rynek i jego funkcje Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 2 rozwiązania autor: sokas18 3.1.2011 (21:09)
~niebieska16 czy rynek ma wpływ na to jak są wykorzystywane czynniki wytwórcze? Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~niebieska16 5.10.2011 (15:29)
krolowawlasnejbajki W tabeli przedstawiono dane konieczne do wystawienia przez dostawce fakturę Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: krolowawlasnejbajki 7.12.2012 (12:30)
Edysia21 Zaznacz poprawna odpowiedź 1.Rynek to: a)Tylko mechanizm polegajacy na Przedmiot: Przedsiębiorczość / Liceum 1 rozwiązanie autor: Edysia21 13.3.2016 (14:24)

Podobne materiały

Przydatność 55% Rynek

RYNEK, ekon. ogół transakcji kupna sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie. Rynki można podzielić: wg kryterium przestrzennego na lokalne, regionalne, krajowe, międzynar., światowy; wg branż na rynki broni, ropy naftowej, zbóż itp.; wg kryterium zmian w czasie na stabilne, sezonowe, rozrzeszające się (np. nowo wprowadzane...

Przydatność 55% Bogowie Greccy - zestawienie w tabeli

Tabelka z najważniejszymi bogami greckimi.

Przydatność 55% Włocławek- informacje o Włocławku w formie tabeli

Położenie: Włocławek- miasto w województwie kujawsko-pomorkim, nad Wisłą przy ujściu Zgłowiączki, powiat grodzki, siedziba powiatu włocławskiego. jedno z głownych miast Kujaw (2 pod względem wielkości miasto w województwie) historyczna stolica regionu. Miasto jest siedzibą biskupstwa włocławkiego. Honorowi obywatele: Jan Paweł II Henryk Józef Muszyński Tadeusz...

Przydatność 80% Rynek Finansowy

Tematem mojej pracy jest „rynek finansowy”, dlatego pragnę przybliżyć wszystkim wiedze na temat: co to jest rynek finansowy, jak funkcjonuje oraz wiele innych rzeczy związanych właśnie z rynkiem finansowym. Praca moja zawiera informacje na temat rynku pieniężnego, który jest jednym ze segmentów rynku finansowego. RYNEK FINANSOWY, PODMIOTY I INSTRUMENTY RYNKU FINANSOWEGO...

Przydatność 70% Rynek finansowy

Rynek finansowy jest „miejscem”, na którym zawierane są transakcje finansowe, tzn. dokonuje się kupna- sprzedaży różnych form kapitału krótkoterminowego i długoterminowego. Rynek finansowy umożliwia posiadaczowi kapitału jego zainwestowanie, a podmiotom zgłaszającym zapotrzebowanie na kapitał - zaspokojenie potrzeb. Funkcjonowanie rynku finansowego pozwala inwestorom na...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji