Treść zadania

Maciek123445

W jakiej objętości 1,75 mol/l roztworu CaCl2 znajduje się 2 g substancji?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Potrzebne masy molowe:
  wapń Ca : 40 g/mol
  Chlor Cl : 35.5 g/mol
  cały chlorek wapnia CaCl2 : 40 + 2 * 35.5 = 111 g/mol

  Przeliczamy 2 gramy na mole.
  Ilość moli n = 2 / 111 = 0.018 mola

  Stężenie molowe c = n / V ; gdzie V - szukana objętość. Stąd:
  V = n / c ; wstawiamy cane
  V = 0.018 / 1.75 = około 0.01 litra
  ===============================

Rozwiązania

Podobne zadania

wzurchemika Oblicz CP roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 15g Ca(OH)2 w 38g H2O Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: wzurchemika 17.4.2010 (17:41)
aga125 Ila gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6% Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: aga125 20.4.2010 (08:29)
sylwia25 ILE CM3 0,1MOLOWEGO ROZTWORU HNO3 UZYTO DO REALIZACJI 45gSTLEGO KOH Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: sylwia25 1.5.2010 (11:57)
sylwia81544 oblicz stęzenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g Przedmiot: Chemia / Liceum 3 rozwiązania autor: sylwia81544 4.1.2011 (09:47)
ZAANGELA Oblicz ile moli cząsteczek znajduje się w : a) Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ZAANGELA 14.5.2010 (11:03)

Podobne materiały

Przydatność 60% "Hymn" J.Słowackiego - sytuacja w jakiej znajduje sie podmiot liryczny

W odczuciach podmiotu lirycznego dominuje smutek,wskazuje na to apostrofa "Smutno mi,Boże!" Nastrój ten ma swoje przyczyny:osamotnienie,brak nadziei powrotu do ojczyzny,porównanie piękna świata z małośią ludzką,obawa o przyszłość,a także tułaczka,która zakończy się śmiercią.Monolog osoby mówiącej w wierszu jest wyznaniem,modlitwą,medytacją nad losem emigranta.Podmiot...

Przydatność 65% Ph roztworu

1. Co to jest pH roztworu? 2. Przy pomocy jakich wskaźników badamy pH i wskaż przykłady pH kilkunastu wybranych przez siebie substancji np. krem, mydło, mleko. Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ - odczyn kwaśny ,czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy, czy też są one w równowadze –...

Przydatność 55% Odczyn roztworu PH

Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ -odzczyn kwaśny ,czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy ,czy też są one w równowadze –odczyn obojętny. Wodne roztwory kwasów wykazują odczyn kwaśny ,a wodne roztwory wodorotlenków (zasady)- odczyn zasadowy. Jeśli zanurzony w wodnym...

Przydatność 55% PH, Skala PH, Odczyn roztworu PH, Indykatory.

Skala pH to ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na stężeniu jonów wodorkowych [H+] w roztworach wodnych. Dokładnie jest to: pH = -log10[H+] czyli minus logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorkowych wyrażonych w molach na litr. Korzystanie ze skali pH Woda destylowana...

Przydatność 80% Pojęcie substancji u Arystotelesa

Arystoteles - najwybitniejszy z uczniów Platona, ale być może również jego największe rozczarowanie. Arystoteles nie kontynuował platońskiej nauki o "ideach". Odrzucił ja i stworzył własną, stwierdzając podobno: "Przyjacielem Platon, przyjacielem Sokrates, lecz większą przyjaciółką mi prawda" piszę "podobno" ponieważ nie byłem w stanie zweryfikować autentyczności...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji