Treść zadania

Dominik7777

Czy efekt założycielski może zapoczątkować proces specjacji? Proszę przedstawić różne typy specjacji. Jakie mechanizmy ewolucyjne prowadzą do powstania barier reprodukcyjnych między gatunkami? Czy takie bariery są konieczne by moc mówić o odrębnych gatunkach? (To ostatnie pytanie odsyła Państwa do różnych koncepcji gatunku. Jak podpowiedź zasugeruję przypadki hybrydyzacji w rodzaju Quercus i Abies).

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 80% Mechanizmy specjacji

Specjacja – proces powstawania nowego gatunku. Gdy w wyniku działania czynników ewolucji i kumulowania się drobnych zmian w czystościach genów osobniki danej populacji nie będą mogły się krzyżować z osobnikami innych populacji (- izolacja rozrodcza), należy wtedy uznać że powstał nowy gatunek. Mechanizmy izolacji rozrodczej: - Prezygotyczne – mechanizmy umożliwiające...

Przydatność 50% Proces

Epoka XX-lecie międzywojenne Utwór zapowiadający tendencje i problemy XX-lecia: a) historia • pesymizm wiążący się z I wojną światową, • wizja totalitaryzmów, która zrealizowała się w latach trzydziestych (Hitler, Stalin); b) estetyka • zerwanie z odtwarzaniem rzeczywistości, tworzenie nowego, subiektywnego jej obrazu, • wpływ ekspresjonizmu – gwałtowne...

Przydatność 75% Efekt cieplarniany

Anomalia pogodowe, z którymi ludzie borykają się mniej więcej od 20-stu lat nasuwają przypuszczenie, że Ziemię czeka globalna zmiana klimatu pociągająca za sobą katastrofalne skutki. Nie byłoby to pierwsze w historii naszej planety załamanie warunków atmosferycznych na wielką skalę. Badania minerałów oraz skamielin stały się bogatym źródłem informacji na temat klimatu...

Przydatność 100% Efekt cieplarniany

Określenie "cieplarniana atmosfera" zwykło się nam raczej miło kojarzyć z poczuciem bezpieczeństwa i wyzwolenia od kłopotów. Jednak w odniesieniu do klimatu przymiotnik "cieplarniany" nie brzmi tak mile, a raczej groźnie. W upalne lato 1998 roku James Hansen, naukowiec z Instytutu Badań Kosmicznych NASA, potwierdził publicznie to złowrogie brzmienie występując przed komisją...

Przydatność 75% Efekt szklarniowy

Efekt szklarniowy W chłodny słoneczny dzień temperatura wewnątrz szklarni jest znacznie wyższa niż na zewnątrz. Dzieje się tak, ponieważ ściany szklarni działają w jedną stronę, jak zawory: szkło przepuszcza promieniowanie świetlne, ale zatrzymuje większość ciepła wewnątrz szklarni. Ziemia i jej atmosfera działają podobnie. Światło słoneczne ociepla...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji