Treść zadania

~nowak

chejka ktoś może pomóc z tymi zadaniami?

1. W populacji bydła czystej rasy 4 cielęta na 100 urodzonych są karłowate. Oblicz częstość

występowania genów normalnego i karłowatości oraz wszystkich genotypów.

3) W dzikiej populacji Drosophila melanogaster Dubinin i wsp. wykryli, że wśród 10 000 osobników

występują 2 muszki z mutacią sepia (mutacja oczu). Jest to cecha recesywna w stosunku do dzikiej,

stąd oba osobniki zmutowane muszą być homozygotami se/se. Oblicz częstość allelu se w tej

populacji D. melanogaster oraz częstość występowania heterozygot.

4) W rasie bydła Aberden-angus stwierdzono, że 1 cielę na 200 sztuk rodzi się czerwone, nie czarne.

Oblicz częstość genu czerwonego oraz przewidywalną częstość osobników czarnych

homozygotycznych i heterozygotycznych.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 75% Cechy populacji

Cechy populacji: rozmieszczenie, liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa. Rozmieszczenie to sposób występowania osobników na określonym terenie. Liczebność to liczba osobników danej populacji mieszkającej na określonym terenie. Zagęszczenie to liczba osobników populacji przypadająca na jednostkę terenu. Rozrodczość to...

Przydatność 50% Grupowe cechy populacji.

1.Populacja-zespół osobników należących do jednego gatunku występujących na określonym terenie. 2.Cechy populacji: a)rozmieszczenie (struktura przestrzenna)-sposób zajmowania przestrzeni przez osobniki jednej populacji: - rozmieszczenie skupiskowe (np. kępy trawy); - rozmieszczenie losowe (np. drzewa, krzewy); - rozmnieszczenie równomierne (np. ziemniaki, truskawki)....

Przydatność 65% Funkcjonowanie populacji ludzkiej w środowisku

Tempo wzrostu liczby ludności zależy od wielu czynników stałych i zmiennych. Stałym czynnikiem jest przyrost naturalny ludności - różnica między liczbą urodzeń i liczbą zgonów w danym okresie i na danym obszarze. Może być dodatnia (liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów) lub ujemna (liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń). Na przyrost ten wpływa rozwój medycyny,...

Przydatność 100% Funkcjonowanie populacji ludziej w środowisku

Co jakiś czas nagłówki prasowe i dzienniki TV alarmują nas- „Jest na ....... miliardów! Jest nas po prostu za dużo!” Dużo w tym przesady i sensacji, ale również bardzo wiele prawdy w tych ostrzeżeniach. Świat – w rozumieniu Ziemia – zaczyna naprawdę przypominać „przepełnioną beczkę”. Dlaczego tak się dzieje? Co wpływa na takie tempo rozwoju naszej populacji w...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji