Treść zadania

Kacpi98

Prosiłbym o rozwiązanie tego zadania z makroekonomii jestem zielony z tego nie mam pojęcia jak się za to zabrać a poprawka tuż tuż :(

Następujące równania opisują pewną gospodarkę:
Y = C + I + G
C = 200 + 0,75YD
I = 200 - 1000R
MD = (0,8Y - 2000R)P
Wydatki publiczne G = 200 stopa podatkowa t = 0,2 nominalna podaż pieniądza Ms = 800 zaś poziom cen P =1
1.Wyprowadź równanie zagregowanego popytu (AD)
2.Jak zmieni sie dochód Y* jeżeli wydatki publiczne G zwiększone zostaną o 100?
3.Jak zmieni się dochód Y* jeżeli podaż pieniądza M zwiększona zostanie o 100?
4.Wydatki publiczne G wzrastają o 100. Oblicz zmianę podaży pieniądza M konieczną dla osiągnięcia pełnego efektu mnożnikowego (tj. R* nie zmieni się).
a. Oblicz wartość mnożnika.
b. Oblicz wartość efektu wypierania (tj. bez zmiany polityki pieniężnej)
5. Wydatki publiczne G wzrastają o 100. Oblicz zmianę podaży pieniądza M konieczną dla utrzymania Y* na niezmienionym poziomie.
6.Pojawia się szok popytowy Bd = -100
a. Oblicz zmianę podaży pieniądza M konieczną dla pełnego zamortyzowania tego szoku (tj Y* nie zmienia się).
b. Oblicz zmianę G konieczną dla pełnego zamortyzowania tego szoku (tj. Y* nie zmieni się).
7. Pojawia się szok cenowy, w wyniku którego ceny rosną P = 1,2
a. Przedstaw na wykresie jak wpłynie to na Y*?
b. Oblicz Y* po tej zmianie
c. Oblicz zmianę G konieczną dla pełnego zamortyzowania tego szoku.
d. Oblicz zmianę M konieczną dla pełnego zamortyzowania tego szoku.
e. Która z reakcji -- c. czy d. jest bardziej odpowiednia dla tej sytuacji?

W załączniku znajduje się to samo zadanie.

Załączniki do zadania

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

yenn_1987 Zadania ze statystyki Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: yenn_1987 22.6.2010 (14:09)
asiasia2010 zadania z logiki pomocy...!! Przedmiot: Matematyka / Studia 2 rozwiązania autor: asiasia2010 27.6.2010 (00:45)
iza001 Czy granica tego ciągu an=(2n-1)do3 / (4n-1)do2()1-5n) jest rowna -2?? Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: iza001 6.11.2010 (09:35)
iza001 Czy ranica tego ciągu : an=(2n-3)do2 \ (3n+1)do 2 wynosi 2/3? Przedmiot: Matematyka / Studia 2 rozwiązania autor: iza001 6.11.2010 (09:39)
iza001 Jak zrobić przykład 5 i 7 i 8 z zadania 3.2.1 Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: iza001 9.11.2010 (16:46)

Podobne materiały

Przydatność 65% Sciąga z Makroekonomii...

...Omówione 5 tematów: 1. Systemy pieniężne (1 system) 2. Instytucje rynków finansowych (np. bank) 3. Bezrobocie 4. Inflacja 5. Cykl koniunkkturalny Złącznik *.doc Pozdrawiam

Przydatność 60% Makroekonomia - Podstawy Makroekonomii.

MAKROEKONOMIA Przedmiot makroekonomii: Racjonalność: Metody badań ekonomicznych: Pułapki poznawcze badań ekonomicznych Podstawowe problemy ekonomiczne: Popyt: Podaż: Zależności między popytem a podażą: Klasyczna krzywa zależności podaży i popytu: Keynesowska krzywa zależności podaży i popytu: Produkt krajowy i narodowy brutto - PKB i PNB Metody obliczania...

Przydatność 100% Zielony szlak im. Antoniego Patli

Zielony szlak im. Antoniego Patli Główną trasę turystyczną Wigierskiego Parku Narodowego - szlak wokół Wigier oznakowany kolorem zielonym. Trasa ta nosi imię Antoniego Patli zmarłego w 1977 roku popularyzatora walorów krajoznawczych Suwalszczyzny, wybitnego przewodnika i działacza PTTK. Szlak zaprojektował Lechosław Herz (podobnie jak całą...

Przydatność 65% Zagadnienia z mikro i makroekonomii

1. Cena i wielokrotność równowagi rynkowej Cena – jest sygnałem rynku – kierowanym w stronę producentów i konsumentów skłaniających ich do podjęcia odpowiednich decyzji, mających doprowadzić do stanu równowagi rynkowej między uczestnikami gry rynkowej. Cena równowagi – to cena, w kierunku której będzie zmierzał rynek konkurencyjny i na poziomie, której będzie...

Przydatność 60% Kabaret "Zielony balonik".

1.Czynniki wpływające na powstanie „Zielonego balonika”. Pochodzenie „Zielonego balonika” było przede wszystkim malarskie. Bo też w Akademii Sztuk Pięknych, zaszły w owej dobie wielkie przemiany. Po śmierci Matejki, mimo żalu, jaki obudził zgon genialnego malarza, Akademia zakwitła nowym życiem. Przedtem obowiązywały gipsy i „kobyły” mniej lub więcej historyczne,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji