Treść zadania

Emix

Rachunek Prawdopodobieństwa:
Witam, czy ktoś mógłby wytłumaczyć mi te pojęcia? :)
-wypisywanie wyników danego doświadczenia.
-stosuje w typowych sytuacjach regułę mnożenia.
-przedstawić w prostych sytuacjach drzewo ilustrujące wyniki danego doświadczenia.
-stosuje w prostych sytuacjach regułę dodawania do wyznaczania liczby wyników doświadczenia spełniających dany warunek.
-określać zbiór zdarzeń elementarnych danego doświadczenia.
-określa zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Rachunek kosztów

CONTROLING: sposób zarządzanie polegający na kierowaniu przedś. W oparciu o analizę wskaźników wartościowych pozwalających na ocenę i identyfikację przyczyn aktualnej sytuacji firmy. Istotą kontrolingu jest kontruowanie i realizacja realnych lecz ambitnych prognoz mających na celu rozwój przedsiębiorstwa. funkcje zarządzania. Planowanie Organizowanie Zatrudnianie Kierowanie...

Przydatność 60% Rachunek kosztów

2. POJĘCIE RACHUNKU KOSZTÓW JAKO SYSTEMU PRZETWARZANIA System informacyjny rachunkowości każdej jednostki gospodarczej zawiera względnie wyodrębniony podsystem, którego przedmiotem zainteresowania są ponoszone w jednostce koszty. Podsystemem tym jest systematycznie prowa?dzony rachunek kosztów stanowiący integralną część systemu rachunkowości jednostki. Szczególne miejsce...

Przydatność 60% Rachunek bankowy

Rachunek bankowy to umowa o charakterze cywilnoprawnym, zawarta między dwoma podmiotami, z których jednym jest bank. Umowa ta jest oparta o regulacje zawarte w kodeksie cywilnym i prawie bankowym. Na podstawie tej umowy bank zobowiązuje się, na czas określony, bądź nieokreślony, do przechowywania środków pieniężnych posiadacza danego rachunku oraz do dokonywania na jego życzenie...

Przydatność 55% Rachunek sumienia

„ Przed oczy Twoje panie winny nasze składamy…” Zwykle codzienny rachunek sumienia jest pierwszą praktyką, która znika z życia modlitwy człowieka wierzącego. Często nie określa się jasno przyczyn porzucenia praktyki codziennej analizy dnia wobec Boga. Często myśli się, że rachunek sumienia nie posiada praktycznej wartości w codziennym...

Przydatność 50% Rachunek Rodiona Raskolnikowa.

Za jedno życie tysiąc żywotów uratowanych od gnicia i rozkładu. Jedna śmierć w zamian za sto żywotów- przecież to prosty rachunek. Cela śmierci. Na krześle, w kącie pomieszczenia siedzi Edward H. Edward pięć lat temu zamordował trzynaście osób. Później tłumaczył się, że został nawiedzony przez Najświętszą Marię Dziewicę, która kazała mu eleminować z...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji