Treść zadania

~szewcu154

Wahadło o masie 240g wykonuje drgania o Amplitudzie 10cm.Okres Drgań wahadła wynosi 1,6s.
a)napisz wyrażenia:
x(t),v(t),a(t),F(t),Ek(t),Ec(t)
b)narysuj wykresy zależności z punktów a) , dla dwóch i pół drgnienia.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 70% Drgania Elektryczne

Drgania elektryczne-to zjawisko indukcji elektromagnetycznej, w wyniku którego powstaje prąd indukcyjny, który ponownie ładuje okładki kondensatora, zjawisko to powtarza się wielokrotnie. Obwód drgający składa się z:kondensatora,maszyny elektrycznej, iskiernika,łącznika,zwojnicy. Telekomunikacja-dziedzina nauki, która zajmuje się przekazywaniem na odległość dźwięków,...

Przydatność 55% Masy powietrza.

Globalna cyrkulacja atmosfery powoduje powstawanie wokół Ziemi różnorodnych mas powietrza. Masą powietrza nazywamy wycinek troposfery charakteryzujący się dużą jednorodnością cech fizycznych, takich jak temperatura i wilgotność. Masa powietrza zalegająca dłuższy czas np. kilka dni nad danym obszarem nabiera cech tego obszaru. Przykładowo masa formująca się w...

Przydatność 75% Wibracje (drgania mechaniczne)

WIBRACJE (DRGANIA MECHANICZNE) Drganiami nazywa się zmiany wielkości fizycznej występujące w funkcji czasu i polegające na tym, że jej wartości są na przemian rosnące i malejące względem pewnego poziomu odniesienia. Wibracje (drgania mechaniczne) to niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych. Wibracje w wielu przypadkach są...

Przydatność 65% Masy powietrza-ściąga

Powietrze Arktyczne-napływa do naszego kraju najczęściej wiosną.Powoduje wówczas przymrozki i majowe ohłodzenia.Zimą przynosi silne mrozy i obfite opady śniegu. Jest to powietrze przejrzyste, na ogół pozbawione zanieczyszczeń Powietrze Polarne Kontynentalne-dociera nad Polskę głównie zimą.Będąc wówczas mroźne i suche,przynosi słoneczną pogodę.Gdy napływa latem,jest...

Przydatność 70% SWOT - tak naprawdę wykonuje się tę analizę

Jedną z metod analizy strategicznej, przydatnej do precyzyjnego określenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa, jest analiza SWOT. Jest to złożona, kompleksowa metoda służąca do badania jednocześnie otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Czynniki kształtujące zmiany organizacji dzieli się na sprzyjające i niesprzyjające. Jednocześnie uwzględnia się, że mogą...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji