Treść zadania

~Klaudia

Określ skład ilościowy i jakościowy (wzory i nazwy składników) zestawu szklarskiego do produkcji szkła kryształowego, opisz etapy produkcji takiego szkła oraz jego właściwości fizyczne i chemiczne.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

kasiia8 narysować i nazwać wzory półstrukturalne izomerów DIMETYLOHEKSANU Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: kasiia8 13.4.2010 (15:58)
Sandra Wzory i nazwy!!! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Sandra 24.4.2010 (20:49)
angelikaki2 napisz wzory n-alkanow zawierajacych a] 4 atomy wegla b] 7 atomow wegla Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: angelikaki2 4.5.2010 (18:24)
Greg01 1. Podaj nazwy amin i określ ich rzędowość: a) CH3 – CH2 – CH2 – Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Greg01 15.5.2010 (18:37)
eliasz 1 Zapisz równania reakcji, podaj nazwy produktów a tlenek węgla(VI ) z Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: eliasz 16.5.2010 (20:49)

Podobne materiały

Przydatność 70% Kwasy- wzory i nazwy

NAZWA Hm Rn WZÓR
SOLNY HCl
SIARKOWODOROWY H2S
CYJANOWODOROWY HCN
BROMOWODOROWY HBr
JODOWODOROWY HJ
SIARKOWY (VI) H2SO4
SIARKOWY(IV) H2SO3
WĘGLOWY H2CO3
ORTOFOSFOROWY(V) H3PO4
AZOTOWY(V) HNO3
AZOTOWY(III) HNO2
CHLOROWY(I) HClO
CHLOROWY(III) HClO2
CHLOROWY(V) HClO3
CHLOROWY(VII) HClO4
MANGANOWY(VII) HMnO4
MANGANOWY(VI) H2MnO4...

Przydatność 70% Kwasy i Sole -wzory chemiczne i nazwy

Kwasy Wzór nazwa chemiczny H2SO4 Kwas siarkowy (VI) H2SO3 Kwas siarkowy (IV) HNO3 Kwas azotowy (V) HNO2 Kwas azotowy (III) H3PO4 Kwas fosforowy (V) HClO Kwas chlorowy (I) HClO2 Kwas chlorowy (III) HClO3 Kwas chlorowy (V) HClO4 Kwas chlorowy (VII) HCl(aq) Kwas chlorowodorowy HBr(aq) Kwas bromowodorowy...

Przydatność 50% Elementy składowe zestawu komputerowego

Zestaw komputerowy składa się z najczęścciej z pięciu elemntów.Są to: jednostka centralna, klawiatura, monitor, mysz i drukarka. Bez tych części nie mozna wogoe obslugiwać komputeraz. Pojęcia: jednostka centralna-to skrzynka, do której przyłanczamy inne częsci zestawu komputrowego. Znajduje sie w niej plyta glówna, na której umieszczone sa...

Przydatność 55% Wewnętrzna budowa zestawu komputerowego

Komputer jest to urządzenie składające się z wielu części. Podstawowe urządzenia w komputerze to: procesor, płyta główna, Napęd Optyczny CD-ROM, stacja dyskietek, pamięć RAM, twardy dysk. Procesor: Wewnątrz komputera najważniejszą częścią jest procesor, czyli układ scalony, który steruje przetwarzaniem informacji i ich przepływem w całym systemie komputerowym. Procesor...

Przydatność 50% Wzory

Kinematyka V= s : t – szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t – przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 – droga (ruch przyspieszony) V= a*t – prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t – droga w ruchu jednostajnie opóźnionym Dynamika F [N] – siła 1N = kg*m/s2 Fw – siła wypadkowa m [kg] – masa Fc –...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji