Treść zadania

Asia587

Proszę o rozwiązanie tego sprawdzianu do końca i sprawdzenie tego co już jest napisane. Przynajmniej grupy A. PROSZĘ, JESTEM W POTRZEBIE!!!

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Sprawdzenie wiadomości: zmysły (nos)

NOS 1. Omów krótko budowę nosa. ....................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

Przydatność 65% Składnia - powtórzenie do sprawdzianu

1. Składnia - dział gramatyki zajmujący się funkcją wyrazu w zdaniu, układem zdania oraz jego budową. 2. Wypowiedzenie - ogół wszystkiego, co mówimy, by przekazać jakąś informację. Podział: Zdanie, Równoważnik zdania 3. Zdanie - wypowiedzenie zawierające czasownik w formie osobowej 4. Równoważnik zdania - wypowiedzenie, w którym nie występuje czasownik w formie...

Przydatność 80% Materiał do sprawdzianu - Średniowiecze.

ŚREDNIOWIECZE 1. Czas trwania: Europa: V-XV w. Polska: X-XVw. 2. Uniwersalizm epoki: Ówczesna Europa dążyła do wyznaczania jednej wiary-chrześcijaństwa, miała wspólne zwierzchnictwo papieskie, język urzędowy (łacinę i zwierzchnika świeckiego (zwierzchnik cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego). 3. Światopogląd: Teocentryzm, religijność sztuki, anonimowość dzieł...

Przydatność 60% Maretiał do sprawdzianu - romantyzm

ROMANTYZM: Mesjanizm- pogląd przypisujący jednostkom lub narodom szczególne posłannictwo wobec ludzkości. Jest to wiara w to, że Chrystus nas wybawi. Mistycyzm- to prąd religijno-filozoficzny uznający możliwość jednoczenia się duszy człowieka z absolutem, bóstwem poprzez intuicję i objawienie. Sceny mistyczne to sceny spotkań świata rzeczywistego ze światem poza ziemskim...

Przydatność 65% Przygotowanie do sprawdzianu: Azja

Położenie Geograficzne Azji. Azja jest największym kontynentem. Jej powierzchnia wynosi 44 mln. Km.2. Połączona jest z Europą i tworzy euro- Azję. Azja otoczona jest Oceanem Spokojnym i Indyjskim. Zajmuje półkulę wschodnia i północna. Ukształtowanie powierzchni: *niziny: Chińska, Zachodnio- Syberyjska, Gangesu, Indusu. *wyżyny: Dekan, Środkowo-Syberyjska, mongolska *góry:...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji