Treść zadania

Izatek94

Na podstawie reakcji całkowitego spalania węglowodorów oblicz: jaka objętość tlenku węgla (IV) przedostanie się do atmosfery z gospodarstwa domowego zużywając 1m3 gazu ziemnego zawierającego 98% metanu i 1,5% etanu i 0,5% butanu (procenty objętościowe). Wszystkie własności gazów mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

 • userphoto

  Na podstawie reakcji całkowitego spalania węglowodorów oblicz: jaka objętość tlenku węgla (IV) przedostanie się do atmosfery z gospodarstwa domowego zużywając 1m3 gazu ziemnego zawierającego 98% metanu i 1,5% etanu i 0,5% butanu (procenty objętościowe). Wszystkie własności gazów mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.

  Dane:
  V(gz)=1[m^3]=1000[dm^3]
  V(CH4)=980[dm^3] tj.98% objętościowych
  V(C2H6)=15[dm^3] tj.1,5% objętościowych
  V(C4H10)=5[dm^3] tj.0,5% objętościowych

  Reakcje całkowitego spalania metanu:
  CH4 + 2 O2 ----> CO2 + 2 H2O
  1 [mol] CH4 ----> 1 [mol] CO2
  980 [dm^3] CH4 -----> 980 [dm^3] CO2

  Reakcje całkowitego spalania etanu:
  2 C2H6 + 7 O2 ---> 4 CO2 + 6 H2O
  2 [mol] C2H6 ---> 4 [mol] CO2
  15 [dm^3] C2H6 ---> 30 [dm^3] CO2

  Reakcje całkowitego spalania butanu:
  2C4H10 + 13 O2 ---> 8 CO2 + 10 H2O
  2 [mol] C4H10 ----> 8 [mol] CO2
  5 [dm^3] C2H6 ----> 20 [dm^3] CO2

  Całkowita objętość CO2:
  V(CO2) = 980 + 30 + 20 = 1030 [dm^3]

  Odpowiedź:
  Podczas całkowitego spalania 1 [m^3] gazu ziemnego o podanym składzie do atmosfery dostanie się 1030 [m3] CO2.

Podobne zadania

asienkaanml napisz równanie reakcji kwasu mrówkowego z alkoholem etylowym oraz podaj Przedmiot: Chemia / Liceum 3 rozwiązania autor: asienkaanml 30.3.2010 (15:10)
monia672 Oblicz stopnie utlenienia: Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: monia672 7.4.2010 (21:38)
maly7237 napisz i uzasadnij równania reakcji za pomocą,których można dokonać następującyc Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: maly7237 9.4.2010 (16:21)
onka46 Na podstawie bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniach Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: onka46 14.4.2010 (10:41)
onka46 Ułożyć równania reakcji a)kwasu siarkowego (VI) z :Fe(II) , Na , Al , Ca , Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: onka46 16.4.2010 (07:59)

Podobne materiały

Przydatność 50% Raport: rozpoznawanie węglowodorów na podstawie charakterystycznych dla nich reakcji.

Raport z przeprowadzonych <data>. doświadczeń. Rozpoznawanie węglowodorów na podstawie charakterystycznych dla nich reakcji. Wykorzystane przyrządy i odczynniki: - probówki - statyw - zakraplacz - pipeta - mieszanina nitrująca (stężony H2SO4 i stężony HNO3) - woda bromowa - roztwór KMnO3 -węglowodór nasycony - węglowodór nienasycony - węglowodór aromatyczny...

Przydatność 65% Oblicze Ojczyzny

(praca z 1 klasy gima) słowa w wierszu "*** (oblicze ojczyzny)" Tadeusza Różewicza "na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" oznaczają, że gdy jesteśmy jeszcze mali ojczyzna to rodzice, koledzy i koleżanki, to nasz dom, nasze podwórko. ważniejsze jest wtedy dla nas to, że koleżance zaginął kot, a nie że wielu ludzi nie ma pracy i nie ma za co wyżywić...

Przydatność 60% Ogólne wzory spalania węglowodorów

wzór ogólny alkanów: C(n) H(2n+2) wzór ogólny alkenów: C(n) H(2n) wzór ogólny alkinów: C(n) H(2n-2) reszta - patrz załącznik

Przydatność 75% Czujniki spalania stukowego

Czujniki stuku systemu Motronic 3.8: a) silnika 20V, b) silnika V5 Jednymi z najczęściej stosowanych czujników są czujniki przyśpieszeń zwane akcelerometrami. Detektory pracujące z tym rodzajem czujników dokonują analizy widmowej lub czasowej sygnału pochodzącego z czujnika próbując dokonać detekcji spalania stukowego. Na rysunku obok przedstawione są szczegóły konstrukcyjne...

Przydatność 70% Czujniki spalania stukowego

Czujniki stuku systemu Motronic 3.8: a) silnika 20V, b) silnika V5 Jednymi z najczęściej stosowanych czujników są czujniki przyśpieszeń zwane akcelerometrami. Detektory pracujące z tym rodzajem czujników dokonują analizy widmowej lub czasowej sygnału pochodzącego z czujnika próbując dokonać detekcji spalania stukowego. Na rysunku obok przedstawione są szczegóły...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji