Treść zadania

Izatek94

Oblicz objętość 0,1-molowej zasady sodowej potrzebną do ilościowego strącenia wodorotlenku miedzi (II) z 50g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II).

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 5 0

  2NaOH + CuSO4 -------> Cu(OH)2 + Na2SO4

  mol NaOH = 23+16+1 = 40g
  mol CuSO4 = 63,5 + 32 + 4*16 = 159,5 g


  roztwór 10% oznacza, że w 100 g roztworu zawarte jest 10 g soli, to w
  ...................................................50 g roztworu zawarte jest 5 g soli

  z reakcji
  2*40 g NaOH reaguje z 159,5 g CuSO4, to
  x g NaOH reaguje z 5 g CuSO4
  -------------------------------------------------------
  x = 80*5/159,5 =2,5 g NaOH

  roztw. 0,1 molowy oznacza, że w
  1000 cm3 roztw znajduje się 0,1 mola = 4 g NaOH, to w
  x cm3 roztw. zawarte jest 2,5 g NaOH
  ---------------------------------------------------------------------------
  x = 1000*2,5/4= 625 cm3 0,1 mol. roztw. NaOH

  potrzebna ilość 0,1 molowego roztw. NaOH do strącenia Cu(OH)2 wynosi 625 cm3

Rozwiązania

Podobne zadania

monia672 Oblicz stopnie utlenienia: Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: monia672 7.4.2010 (21:38)
onka46 Oblicz stężenie molowe kwasu siarkowego VI wiedząc że jest to roztwór Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: onka46 14.4.2010 (11:07)
wzurchemika Oblicz CP roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 15g Ca(OH)2 w 38g H2O Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: wzurchemika 17.4.2010 (17:41)
aga125 Oblicz stężenie molowe i procentowe Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: aga125 18.4.2010 (21:08)
ania_9691 Oblicz ile metrów szesciennych 0.2 molowego HCl potrzeba do zobojętnienia 30 Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ania_9691 19.4.2010 (12:21)

Podobne materiały

Przydatność 80% Oblicz moc jaką rozwijasz wbiegając na drugie piętro. Wymień potrzebne przyrządy, wypisz zastosowane wzory, opisz czynności jakie wykonałeś/aś - DOŚWIADCZENIE!

PRZYRZĄDY POTRZEBNE DO WYKONANIA DOŚWIADCZENIA: * stoper (czas odmierzany w sekundach) * metr (wysokość odmierzana w metrach) * waga (ciężar ciała odmierzany w kilogramach) *kalkulator PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA: Na początku przygotowałam pomoce potrzebne do wykonania doświadczenia. Wbiegając na drugie piętro odmierzyłam stoperem czas, w kórym przebyłam daną trasę....

Przydatność 65% Oblicze Ojczyzny

(praca z 1 klasy gima) słowa w wierszu "*** (oblicze ojczyzny)" Tadeusza Różewicza "na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" oznaczają, że gdy jesteśmy jeszcze mali ojczyzna to rodzice, koledzy i koleżanki, to nasz dom, nasze podwórko. ważniejsze jest wtedy dla nas to, że koleżance zaginął kot, a nie że wielu ludzi nie ma pracy i nie ma za co wyżywić...

Przydatność 55% wiersz Oblicze ojczyzny

Czytając wiersz Tadeusz Różewicza pt.Oblicze ojczyzny odnoszę wrażenie,iż poeta miał szczęśliwe dzieciństwo,chociaż lata w których przyszło mu dorastać nie należały do spokojnych.Wojna i okupacja nie zatarły jednak beztroskich i pełnych ciepłych barw wspomnień poety. Kiedy jest się dzieckiem,całym światem są najbliżsi: mama,tata i...

Przydatność 65% Drugie oblicze opalania

Praca w załączniku

Przydatność 60% Zasady

Zasady – budowa, właściwości, otrzymywanie. Zasady to jedna z podstawowych grup związków chemicznych. Wzór ogólny zasad to: Mn(OH)n (gdzie: M – metal, OH – grupa wodorotlenkowa, n - wartość metalu) Zasady czyli wodorotlenki są związkami pierwiastków (zwykle metali) i grupy wodorotlenkowej. Używane są do wyrobu detergentów, lekarstw, papieru i tekstyliów. Grupa...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji