Treść zadania

lady2705

Zdanie- stężenie molowe i procentowe

Załączniki do zadania

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

 • antekL1

  Masy molowe (bierzemy z tablic)
  Na - 23 g/mol
  O - 16 g/mol
  H - 1g/mol
  NaOH - 40 g/mol

  Zakładam, że podane stężenie 16% to stężenie WAGOWE, czyli w początkowym roztworze
  mamy

  16% * 125 g = 0.16 * 125 = 20 g czystego NaOH

  Ta ilość m = 20 g została rozpuszczona i masa roztworu M = 2 kg = 2000 g
  (bo gęstość d mamy przyjąć za 1 g/ml)

  Stężenie procentowe (wagowe)
  cp = 100% * m / M = 100% * 20 / 2000 = 1%

  Stężenie molowe:
  29 g NaOH to: n = 20 g / 40 g/mol = 0.5 mol
  Ta ilość moli jest rozpuszczona w 2 litrach roztworu, czyli stężenie molowe cm wynosi
  cm = 0.5 / 2 = 0.25 mol/l
  ====================================

  Jeśli się pomyliłem albo w razie pytań pisz proszę na priv.

Podobne zadania

onka46 Oblicz stężenie molowe kwasu siarkowego VI wiedząc że jest to roztwór Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: onka46 14.4.2010 (11:07)
liliana14 stężenie molowe Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: liliana14 15.4.2010 (19:54)
aga125 Oblicz stężenie molowe i procentowe Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: aga125 18.4.2010 (21:08)
aga125 Stężenie procentowe Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: aga125 20.4.2010 (08:26)
madzia0904 Stężenia procentowe. Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: madzia0904 20.4.2010 (18:34)

Podobne materiały

Przydatność 60% Roztwory,mieszaniny,stężenia procentowe i molowe.

Rozpuszczanie- proces mieszania się dwóch substancji, prowadzący do otrzymania roztworu. Roztwór nasycony-roztwór, w którym w danej temperaturze nie mozna juz rozpuścią więcej danej substancji. Roztwór nienasycony-roztwór, w którym w danej temperaturze mozna jeszcze rozpuścić pewna ilość danej substancji. Roztwór stęzony-roztwór,w ktorym ilość substancji rozpuszczonej...

Przydatność 85% Śtężenie procentowe i molowe roztworów - przykłady i zadania

STĘŻENIE PROCENTOWE ROZTWORÓW Stężenie roztworu określa zawartość substancji w jednostce masy lub jednostce objętości. Najważniejsze są dwa rodzaje stężeń: stężenie procentowe i stężenie molowe. Stężenie procentowe określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100g roztworu. cp = ms/mroztworu • 100% mroztw = mrozp + ms cp (c%) - stężenie procentowe...

Przydatność 100% Zdanie warunkowe

Zdanie warunkowe (der Konditionalsatz) jest zdaniem pobocznym (z orzeczeniem na końcu zdania) i odpowiada na pytania: unter welcher Bedingung? pod jakim warunkiem? in welchem Fall? w jakim przypadku? wann? kiedy? Zdania warunkowe, czyli niejako odpowiedzi na powyższe pytania, mogą zostać wprowadzone na dwa sposoby: pierwszy z nich to spójnik wenn (jeśli): Wenn ich Zeit...

Przydatność 70% Zdanie współrzędnie złożone i zdanie podrzędnie złożone

ZDANIE WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONE 1). ŁĄCZNE - informują o czynnościach, które odbywają się niezależnie od siebie w tym samym czasie lub miejscu. Np. Wieje wiatr | i pada deszcz Spójniki: i, oraz, ani ... Wykres: ___ ... ___ 2). ROZŁĄCZNE - treści zdań składowych wzajemnie się wykluczają. Np. Pójdę na dwór albo zostanę w domu. Spójniki: albo, lub Wykres: ---<...

Przydatność 75% Zdanie współrzędnie złożone

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej określić po spójnikach jakie łączą zdania składowe: 1). Łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w jednakowym czasie i przestrzeni (np. Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze.). - spójniki: "i", "oraz", "ni", "ani", "a", "jak" lub...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji