Treść zadania

Natka35

Oblicz koszt zagotowania 1l wody w czajniku elektrycznym o 2000W/230V, jeżeli czas zagotowania wody wyniósł 4 minuty , a temperatura wody wynosiła 15 stopni celsjusza (temperatura wody w kranie).
Oblicz sprawność czajnika .
Cenę za 1kWh (3600 000 J) proszę odczytać z ostatniego rachunku za energię elektryczną.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

 • antekL1

  Obliczamy dwie wielkości:
  E - energia dostarczona do czajnika o mocy P = 2000 W w czasie t = 4 minuty
  Q - ciepło potrzebne do zagotowania masy m = 1 kg wody.
  Stosunek Q / W jest sprawnością czajnika.

  E = P * t
  E = 2000 * 4 * 60 = 480000 J ; [ mnożymy przez 60 bo minuta ma 60 sekund ]

  Q = c * m * delta_t ; gdzie:

  c - ciepło właściwe wody (z tablic) = 4200 J /(kg * K)
  m - masa 1 litra wody czyli m = 1 kg
  delta_t - różnica temperatur czyli delta_t = 100 - 15 = 85
  Q = 4200 * 1 * 85 = 357000 J

  Sprawność czajnika:
  eta = Q / W = 357000 / 480000 = około 0,74 czyli około 74%

  Koszt energii elektrycznej:
  Trzeba energię E = 480000 J przeliczyć na kilowatogodziny (skrót kWh)

  1 kWh = 1 kilowat * 1 godzina = 1000 wat * 3600 sekund = 3600000 dżuli.

  E = 480000 J odpowiada 480000 / 3600000 = około 0,13 kWh

  Tą ilość kWh pomnóż przez cenę 1 kWh.
  Przykładowo jeśli 1 kWh kosztuje 1 zł, to cena za zagotowanie wody = 13 groszy.
  ===========================

Podobne zadania

malgos17 Oblicz pracę jaką wykona dźwig budowlany, który podnosi cegły o masie 1000 Przedmiot: Fizyka / Liceum 2 rozwiązania autor: malgos17 28.3.2010 (11:59)
Sandi8888 Oblicz Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Sandi8888 5.4.2010 (09:25)
Sandi8888 Oblicz wzgledny wspolczynnik zalamania fali tlenu wzgledem powietrza,predkosc Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Sandi8888 5.4.2010 (09:27)
heavymetal zasada działania (może być kaloryfera,wskaźnika poziomu wody w Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: heavymetal 7.4.2010 (13:55)
ewaturek1990 ile waży jeden litr wody Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewaturek1990 9.4.2010 (10:00)

Podobne materiały

Przydatność 65% Oblicze Ojczyzny

(praca z 1 klasy gima) słowa w wierszu "*** (oblicze ojczyzny)" Tadeusza Różewicza "na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" oznaczają, że gdy jesteśmy jeszcze mali ojczyzna to rodzice, koledzy i koleżanki, to nasz dom, nasze podwórko. ważniejsze jest wtedy dla nas to, że koleżance zaginął kot, a nie że wielu ludzi nie ma pracy i nie ma za co wyżywić...

Przydatność 80% Jak obliczyć koszt zużytej energii?

Jak obliczyć koszt zużytej energii? (patrz załącznik)

Przydatność 65% Porażenia prądem elektrycznym

Jeżeli człowiek dotyka jednocześnie dwóch punktów, między którym występuje napięcie, to przez jego ciało przepływa prąd elektryczny. Wtedy zachodzi rażenie prądem elektrycznym. O skutkach rażenia decydują przede wszystkim trzy czynniki: 1. Wartość prądu rażeniowego i jego rodzaj (stały, zmienny o różnej częstotliwości) 2. Czas przepływu prądu rażeniowego....

Przydatność 55% Przyczyny porażenia prądem elektrycznym

Przyczyny i skutki działania prądu elektrycznego na organiżmie ludzkim

Przydatność 60% Wody

Czysta woda dla życia człowieka jest dobrem niezbędnym. Brak jej na danym obszarze zagraża zdrowiu, a nawet życiu wielu organizmów; bez niej jakakolwiek działalność gospodarcza szybko staje się niemożliwa . Niestety bardzo często mamy do czynienia z przejawami złej, nieracjonalnej gospodarki wodą, wynikającej przede wszystkim z nadmiernego zanieczyszczenia wód....

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji