Treść zadania

Dr4g0n

Proszę o pomoc.Chodzi o moją ocenę końcową i potrzebuję odpowiedzi w formie wypracowania.Ile potraficie tyle napiszcie :]

Przedstaw zalety i wady demokracji szlacheckiej.
Co z tradycji parlamentu szlacheckiego uważasz za godne naśladowania, co zaś stanowić powinno przestrogę dla potomnych.
Uzasadnij odpowiedź.

Za wszelką pomoc, nawet najkrótsze zdanie, dziękuję.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Zalety: -podczas wolnej elekcji można było wybierać najlepszego i niezależnego króla który miałby wzmacniać pozycję Polski w Europie
  -szlachta dążyła do zwiększenia zysków ze sprzedaży zboża. Poszerzała folwarki i zmuszała chłopów do darmowej pracy w ramach pańszczyzny. W ten sposób rozwinęła gospodarka folwarczo-pańszczyźniana.
  -utworzenie ruchu egzekucyjnego w którego skład wchodziła średniozamożna szlachta mająca na celu zapewnienie całej szlachcie równości oraz poskromienie ambicji magnaterii, która organizowała nawet prywatne armie dzięki którym mogła prowadzić własna politykę.

  Wady-szlachta małorolna i bezrolna została uzależniona od swoich patronów->magnatów. Powstał niebezpieczny związek; magnat dawał ochronę niektórym szlachcicom jaką była dzierżawa zatrudnienia w swoim gospodarstwie przez poparcie na określone godności ziemskie a szlachcic udzielał poparcia dla swego patrona w sejmie walnym i na sejmikach. Magnaci w ten sposób przejmowali kontrole nad sejmikami ziemskimi
  -obcokrajowiec mógł zostać królem wiec interes monarchy nie był jednakowy z interesem RP. Władca traktowali koronę Polski jako odskocznie od ich przyszłej kariery politycznej
  -"Liberum veto' - dzięki niemu głosem jednego posła można było zerwać sejm walny. Praca sejmu była sparaliżowana i powodowało chaos w państwie, co było niekorzystne dla Polski(rozbiory).
  -szlachta kierowała się przy podejmowaniu decyzji interesem publicznym a także własnym interesem majątkowym i zarobkowym.

  Uważam, ze godne naśladowania w demokracji szlacheckiej było tworzenie folwarków przez szlachtę, gdyż każdy wtedy miał pracę, ludzie bogacili się. sprzedawali innym swoje plony. Jednak bylo to też wadą gdyż chłop pracował za darmo. Jendak uważam to bardziej za zaletę. Natomiast wadą szlacheckiej demokracji jest dla mnie to, iż człowiek z innego państwa mógł zostac królem. Polska nie powinna zgodzic sie na to, gdyz dla obcokrajowców traktowani bylismy 'przedmiotowo' czy mielismy male znaczenie i nie zalezało im na dobru naszego panstwa.

Rozwiązania

Podobne zadania

emilka30123 Pilne!stan wojenny Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: emilka30123 5.4.2010 (21:08)
marzenaaa33 pomocy... Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: marzenaaa33 6.4.2010 (17:40)
ewcik36 na czym polega demokracja ateńska Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewcik36 18.4.2010 (21:07)
gp171 PILNE!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: gp171 21.4.2010 (16:24)
12345 Wierzenia Rzymian - PILNE!! Na jutro... :) Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: 12345 22.4.2010 (22:24)

Podobne materiały

Przydatność 50% Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka to forma ingerencji uprzywilejowanej części społeczeństwa w politykę państwa. Taki ustrój powstał w Polsce już w wieku XV i przetrwał do XVIII, kiedy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru – 24.10.1795 rok. Należy pamiętać, że w czasie tym w Europie rozwija się absolutyzm, dążono do zcentralizowania władzy monarchy. Przejmowanie wpływów...

Przydatność 55% Demokracja szlachecka

Początki Rzeczpospolitej szlacheckiej przypadają na rok 1505, kiedy to została uchwalona, przez Aleksandra Jagiellończyka, konstytucja sejmowa- „Nihil novi”, czyli nic nowego o nas bez nas. Na jej mocy, szlachta, która w Polsce stanowiła 10% ogółu społeczeństwa, zastrzegła sobie, że bez zgody izby poselskiej, nie mogą być dokonane w państwie żadne zmiany. Odtąd...

Przydatność 65% Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka – system rządzenia cechujący rzeczpospolitą, powstały na przełomie XV i XVI wieku. Zapewniał on przewagę szlachty nad pozostałymi stanami i wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Wpływ taki uzyskała szlachta dzięki: - nadawaniu jej przywilejów - instytucji sejmu walnego i sejmików Szlachta stanowiła 10 % społeczeństwa...

Przydatność 65% Demokracja Szlachecka

DEMOKRACJA SZLACHECKA. POCZATEK: Pod koniec XV w. w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. Ujawnił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej pojawiały się głosy mówiące o potrzebie głębokich zmian ustrojowych. Zachodnia Europa podążała w kierunku państwa scentralizowanego, o silnej władzy. W przeciwieństwie do tego ruchu, Polska nie dążyła do absolutyzmu. Od końca...

Przydatność 80% Demokracja szlachecka

DEMOKRACJA SZLACHECKA Demokracja szlachecka jest to ustrój polityczny Królestwa Polskiego, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wykształcił się on pod koniec XV wieku. Gwarantował on stanowi szlacheckiemu prawo głosowania i decydowania o sprawach państwa. NARODZINY DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ Wzrost liczby ludności wiązał się z automatycznym zwiększeniem...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji