Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

komputerowapati

Wymień sukcesy w odbudowie państwa polskiego

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Polacy przez te 123 lata, nie raz prowadzili działania niepodległościowe, bo oczywiście jak każdy naród, chcieli mieć niepodległe państwo. Walczyli nie tylko z bronią w ręku, ale także z piórem, tak jak np. Henryk Sienkiewicz, który pisał powieści " ku pokrzepieniu serc ". Po odzyskaniu niepodległości wcale nie było tak różowo. Dwa lata po odzyskaniu jej mieliśmy na karku bolszewików, chodzi oczywiścię o wojnę polsko-bolszewicką z 1920 roku. Po wygraniu jej, gospodarka stała na niskim poziomie. II RP " wychowała " kilka znakomitych postaci. Byli nimi przede wszystkim Władysław Grabski, który wprowadził reformę pieniężną, Wincenty Witos - rolną, Eugeniusz Kwiatkowski, zasłużył się budową portu Gdynia i Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Niestety polityka w państwie była słaba i niestabilna, a społeczeństwo miała dosyć ciągłych zmian i nie ufało władzy. W pewnym momencie niestety nie pamiętam, w których latach rząd w ciągu 8 lat, zmieniał się aż 13 razy! Partie polityczne mnożyły się jak grzyby po deszczu, wprowadzając jeszcze większy chaos. W 1926 r. został przeprowadzony przewrót majowy przez Józefa Piłsudskiego, dzięki któremu ustąpić musieli Stanisław Wojciechowski, drugi prezydent II RP i Wincenty Witos ówczesny premier. W 1935 roku podczas układu w Locarno, Niemcy zagwarantowały Francji i Belgi nienaruszalność granic, ale nie zrobiły tego w przypadku Czechosłowacji i Polski, więc jasne było, że będą walczyć o wschodnią granicę. 3 tygodnie potem zmarł Józef Piłsudski, w państwie ustalono, że zostaną zaprzestane spory wewnętrzne, a skupią się na sprawach zewnętrznych. Moim zdaniem nie da się jednogłośnie powiedzieć czy był to okres dobry czy zły dla Polski, bo miał swoje dobre strony i złe jak wszystko. Było ich pewnie tyle samo jednych i drugich, więc dla mnie był to czas średni.
  Był to czas bardzo trudny, ponieważ przez ponad wiek trzy części państwa polskiego rozwijały się całkowicie odmiennie i w ramach zupełnie różnych organizmów gospodarczych, administracyjnych i politycznych, więc ogromnym sukcesem nazwać można wynik wszelkich procesów związanych ze scaleniem i rozwojem tychże ziem w ramach już jednego organizmu jakim była II Rzeczpospolita.
  -Sukcesem był rozwój demokracji w Polsce. Stworzono konstytucję gwarantującą każdemu obywatelowi pełnię praw. Konstytucja z 17 marca 1921 r. określała zasady podziału administracyjnego, mówiła o obowiązkach i prawach obywateli, gwarantowała prawa mniejszości narodowych. Władzę ustawodawczą sprawował parlament, władza wykonawcza spoczywała w rękach rządu. Konstytucja marcowa wprowadziła przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Główną zaletą Konstytucji marcowej był jej demokratyczny charakter, wadą – ograniczenie uprawnień władzy wykonawczej. Późniejsza Konstytucja z 23 kwietnia 1935 roku była wyrazem konieczności umacniania władzy i uniezależniania jej od zmiennych układów politycznych.
  -II Rzeczpospolita osiągnęła bardzo wiele w zakresie spraw gospodarczych. Po pierwsze odbudowano kraj po zniszczeniach spowodowanych I wojną światową i walkami przy tworzeniu kraju. Wyeksploatowane były 2 województwa, co spowodowała bliskość frontu, a 13 z 16 województw doznało ogromnych strat i zniszczeń. Wycięto 2,5 mln ha lasów, zniszczono 1,8 mln budynków, 2399 mostów, 574 dworców kolejowych, 4,29 mln sztuk bydła, koni i owiec, a także 1,949 mln wozów i maszyn rolniczych. Zdewastowano kolejnictwo na ziemiach polskich. Odrodzenie Polski możliwe było tylko w przypadku odbudowy gospodarki. Dźwignięcie się z tak ogromnych zniszczeń jest więc niebywałym sukcesem II Rzeczypospolitej.
  -Do osiągnięć II Rzeczypospolitej należy budowa portu w Gdyni. Budowa ta była jedyną możliwą drogą pełnego wykorzystania posiadanego odcinka wybrzeża ze względu na brak kontroli nad Gdańskiem. Dziś Gdynia jest jednym z trzech najważniejszych portów III Rzeczypospolitej (obok Gdańska i Szczecina). Utworzenie magistrali węglowej Katowice-Gdynia pozwoliło na uzyskanie z produkcji węgla maksymalne dochody. A jeżeli mowa o węglu, należy powiedzieć również o wyjściu państwa polskiego obronną ręką z wojny gospodarczej z Niemcami, co przyczyniło się do większej niezależności polskiej gospodarki i jej dalszej rozbudowy. Pochwalić należy, zaczętą w latach 1936-39 realizację planów tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zbudowany od podstaw miał szansę zapewnić bezpieczny byt państwa polskiego. W ramach realizacji pierwszych dwóch planów powstała największa inwestycja gospodarcza II Rzeczypospolitej- Centralny Okręg Przemysłowy (COP) w widłach rzek Wisły i Sam. Na terenie COP powstało ponad 100 zakładów przemysłowych m.in. Elektrownia w Rożnowie, Kombinat Metalurgiczny w Stalowej Woli, Kombinat Chemiczny w Dębicy, Zakłady Przemysłu Zbrojeniowego w Radomiu, Skarżysku i Starachowicach, Zakłady Lotnicze w Mielcu, Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Inną ważną inwestycję tego okresu była budowa Magistrali Węglowej Śląsk i Gdynia. W latach 1935-1939 produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 25%.
  -Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić posunięcia władz Polski w zakresie szkolnictwa w kraju. Rozumiana była ważność posiadania społeczeństwa wykształconego, świadomego swego pochodzenia i historii. Systemy szkół były inny w każdym z trzech zaborów, lecz zadanie postawiono przed nimi takie same - wynarodowienie ludności pochodzenia polskiego. Nie istniało zasadniczo nic takiego jak polska szkoła. Władze stanęły przed trudnym zadaniem zbudowania kadr i utworzenia nowego systemu, który zapewniałby właściwą edukację polskiej młodzieży.  Stworzenie państwa z niczego. Ziemie z których powstała Polska, były niezwykle zróżnicowane. Inna waluta, inne prawo, nawet szerokość torów kolejowych inna. To i tak mały pikuś w porównaniu z tym, że gospodarczo poszczególne tereny były związane z państwami zaborczymi. W ciągu zaledwie 20 lat to wszystko udało się "poodkęcać".
  Rozwój państwa to też plus. Bowiem w ówczesnej Polsce nie tylko dokonano unifikacji, ale starano się wzmocnić państwo. Zbudowano Gdynię i łączącą ją ze Śląskiem Centralną Magistralę Kolejową. Zbudowano też Centralny Okręg Przemysłowy, którego głównym
  ( choć nie jedynym zadaniem ) była produkcja zbrojeniowa.*
  Mocną stroną było prawo. Wprowadzono nowoczesny kodeks pracy ( regulujący 46 godzinny tydzień pracy ), a rewelacją na skalę światową był kodeks karny z 1932 roku ( Tzw. kodeks Makarewicza ) Późniejsze kodeksy z 1969 i 1997 roku choć oficjalnie były nowymi kodeksami to de facto były bardzo głębokimi nowelizacjami kodeksu z 1932 roku.
  W dwudziestoleciu udało się też wyprodukować wiele hitów eksportowych. W pierwszej połowie lat 30-tych wprowadzono min. na uzbrojenie samoloty myśliwskie PZl P.7 i PZl P.11. Wersja eksportowa tego ostatniego ( PZl P.24 ) znalazła wielu nabywców wśród krajów bałkańskich.
  Nie chcę skłamać ale naszym produktem z tamtego okresu są albo bajki przez telefon, albo telefoniczna zegarynka.
  W latach 20tych niewątpilwym sukcesem było zastąpienie słabej marki polskiej czymś co znamy do dziś, mianowicie złotówką ( reforma walutowa Grabskiego )
  Sporymi sukcesami było też ograniczanie analfabetyzmu i śmiertelności wśród noworodków.
  To wszystko udało się dokonać mimo niesprzyjających warunków międzynarodowych ( złe stosunki z Niemcami, Radziecką Rosją i Czechosłowacją ) i ekonomicznych ( zniszczenia po pierwszej wojnie, wojna celna z Niemcami, wielki kryzys z 1929 roku )

Podobne materiały

Przydatność 55% Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne odbudowy państwa polskiego

Celem mojej pracy jest przedstawienie Polaków jako narodu walczącego o odzyskanie niepodległości w XX wieku. Podobnie jak w XIX w., stan sprawy polskiej w państwach zaborczych XX w. określiła 06 sytuacja międzynarodowa oraz wewnętrzna. Zaborcy znaleźli się w przeciwstawnych blokach militarnych. Toteż wśród Polaków odżyły z nową siłą nadzieje na „wybicie się na...

Przydatność 75% Ocena postaci Józefa Piłsudskiego w odbudowie państwa polskiego.

Józefa Piłsudskiego oceniam pozytywnie, ponieważ bardzo dużo zrobił dla Polski. Może nie wszystkie jego decyzje były dobre, ale podejmował je kierując się dobrem narodu. J.Piłsudski udzielał się w polityce, przewodniczył wielu organizacjom politycznym i wojskowym. Od 1906 r. był przywódcą PPS - Frakcji Rewolucyjnej a w 1910 r. utworzył polską organizację paramilitarną...

Przydatność 60% Sukcesy i niepowodzenia oręża polskiego w drugiej połowie XVI w. i w wieku XVII.

Zmiany w zakresie wojskowości w Królestwie Polskim w XVI wieku. XVI stulecie w zakresie wojskowości przyniosło wiele zmian. Za panowania Zygmunta I Wazy doszło do zasadniczej zmiany przejścia na system armii zaciężnej w miejsce pospolitego ruszenia. Armii płatnej używał już Kazimierz Jagielończyk w wojnie 13-letniej, ale na większą skalę posługiwał się dopiero Zygmunt I....

Przydatność 100% Ruch Odbudowy Polski

Ruch Odbudowy Polski (ROP), zwany dalej Ruchem, jest demokratyczną organizacją polityczną obozu niepodległościowego, kierującą się w swej działalności zasadami katolickiej nauki społecznej i polskim interesem narodowym. Terenem działalności Ruchu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz skupiska Polaków na świecie. Siedziba władz naczelnych Ruchu jest stolica RP Warszawa....

Przydatność 65% Ruch Odbudowy Polski

Ruch Odbudowy Polski (ROP), zwany dalej Ruchem, jest demokratyczną organizacją polityczną obozu niepodległościowego, kierującą się w swej działalności zasadami katolickiej nauki społecznej i polskim interesem narodowym. Terenem działalności Ruchu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz skupiska Polaków na świecie. Siedziba władz naczelnych Ruchu jest stolica RP Warszawa....

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.