Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

komputerowapati

Wymień sukcesy w odbudowie państwa polskiego

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Polacy przez te 123 lata, nie raz prowadzili działania niepodległościowe, bo oczywiście jak każdy naród, chcieli mieć niepodległe państwo. Walczyli nie tylko z bronią w ręku, ale także z piórem, tak jak np. Henryk Sienkiewicz, który pisał powieści " ku pokrzepieniu serc ". Po odzyskaniu niepodległości wcale nie było tak różowo. Dwa lata po odzyskaniu jej mieliśmy na karku bolszewików, chodzi oczywiścię o wojnę polsko-bolszewicką z 1920 roku. Po wygraniu jej, gospodarka stała na niskim poziomie. II RP " wychowała " kilka znakomitych postaci. Byli nimi przede wszystkim Władysław Grabski, który wprowadził reformę pieniężną, Wincenty Witos - rolną, Eugeniusz Kwiatkowski, zasłużył się budową portu Gdynia i Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Niestety polityka w państwie była słaba i niestabilna, a społeczeństwo miała dosyć ciągłych zmian i nie ufało władzy. W pewnym momencie niestety nie pamiętam, w których latach rząd w ciągu 8 lat, zmieniał się aż 13 razy! Partie polityczne mnożyły się jak grzyby po deszczu, wprowadzając jeszcze większy chaos. W 1926 r. został przeprowadzony przewrót majowy przez Józefa Piłsudskiego, dzięki któremu ustąpić musieli Stanisław Wojciechowski, drugi prezydent II RP i Wincenty Witos ówczesny premier. W 1935 roku podczas układu w Locarno, Niemcy zagwarantowały Francji i Belgi nienaruszalność granic, ale nie zrobiły tego w przypadku Czechosłowacji i Polski, więc jasne było, że będą walczyć o wschodnią granicę. 3 tygodnie potem zmarł Józef Piłsudski, w państwie ustalono, że zostaną zaprzestane spory wewnętrzne, a skupią się na sprawach zewnętrznych. Moim zdaniem nie da się jednogłośnie powiedzieć czy był to okres dobry czy zły dla Polski, bo miał swoje dobre strony i złe jak wszystko. Było ich pewnie tyle samo jednych i drugich, więc dla mnie był to czas średni.
  Był to czas bardzo trudny, ponieważ przez ponad wiek trzy części państwa polskiego rozwijały się całkowicie odmiennie i w ramach zupełnie różnych organizmów gospodarczych, administracyjnych i politycznych, więc ogromnym sukcesem nazwać można wynik wszelkich procesów związanych ze scaleniem i rozwojem tychże ziem w ramach już jednego organizmu jakim była II Rzeczpospolita.
  -Sukcesem był rozwój demokracji w Polsce. Stworzono konstytucję gwarantującą każdemu obywatelowi pełnię praw. Konstytucja z 17 marca 1921 r. określała zasady podziału administracyjnego, mówiła o obowiązkach i prawach obywateli, gwarantowała prawa mniejszości narodowych. Władzę ustawodawczą sprawował parlament, władza wykonawcza spoczywała w rękach rządu. Konstytucja marcowa wprowadziła przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Główną zaletą Konstytucji marcowej był jej demokratyczny charakter, wadą – ograniczenie uprawnień władzy wykonawczej. Późniejsza Konstytucja z 23 kwietnia 1935 roku była wyrazem konieczności umacniania władzy i uniezależniania jej od zmiennych układów politycznych.
  -II Rzeczpospolita osiągnęła bardzo wiele w zakresie spraw gospodarczych. Po pierwsze odbudowano kraj po zniszczeniach spowodowanych I wojną światową i walkami przy tworzeniu kraju. Wyeksploatowane były 2 województwa, co spowodowała bliskość frontu, a 13 z 16 województw doznało ogromnych strat i zniszczeń. Wycięto 2,5 mln ha lasów, zniszczono 1,8 mln budynków, 2399 mostów, 574 dworców kolejowych, 4,29 mln sztuk bydła, koni i owiec, a także 1,949 mln wozów i maszyn rolniczych. Zdewastowano kolejnictwo na ziemiach polskich. Odrodzenie Polski możliwe było tylko w przypadku odbudowy gospodarki. Dźwignięcie się z tak ogromnych zniszczeń jest więc niebywałym sukcesem II Rzeczypospolitej.
  -Do osiągnięć II Rzeczypospolitej należy budowa portu w Gdyni. Budowa ta była jedyną możliwą drogą pełnego wykorzystania posiadanego odcinka wybrzeża ze względu na brak kontroli nad Gdańskiem. Dziś Gdynia jest jednym z trzech najważniejszych portów III Rzeczypospolitej (obok Gdańska i Szczecina). Utworzenie magistrali węglowej Katowice-Gdynia pozwoliło na uzyskanie z produkcji węgla maksymalne dochody. A jeżeli mowa o węglu, należy powiedzieć również o wyjściu państwa polskiego obronną ręką z wojny gospodarczej z Niemcami, co przyczyniło się do większej niezależności polskiej gospodarki i jej dalszej rozbudowy. Pochwalić należy, zaczętą w latach 1936-39 realizację planów tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zbudowany od podstaw miał szansę zapewnić bezpieczny byt państwa polskiego. W ramach realizacji pierwszych dwóch planów powstała największa inwestycja gospodarcza II Rzeczypospolitej- Centralny Okręg Przemysłowy (COP) w widłach rzek Wisły i Sam. Na terenie COP powstało ponad 100 zakładów przemysłowych m.in. Elektrownia w Rożnowie, Kombinat Metalurgiczny w Stalowej Woli, Kombinat Chemiczny w Dębicy, Zakłady Przemysłu Zbrojeniowego w Radomiu, Skarżysku i Starachowicach, Zakłady Lotnicze w Mielcu, Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Inną ważną inwestycję tego okresu była budowa Magistrali Węglowej Śląsk i Gdynia. W latach 1935-1939 produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 25%.
  -Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić posunięcia władz Polski w zakresie szkolnictwa w kraju. Rozumiana była ważność posiadania społeczeństwa wykształconego, świadomego swego pochodzenia i historii. Systemy szkół były inny w każdym z trzech zaborów, lecz zadanie postawiono przed nimi takie same - wynarodowienie ludności pochodzenia polskiego. Nie istniało zasadniczo nic takiego jak polska szkoła. Władze stanęły przed trudnym zadaniem zbudowania kadr i utworzenia nowego systemu, który zapewniałby właściwą edukację polskiej młodzieży.  Stworzenie państwa z niczego. Ziemie z których powstała Polska, były niezwykle zróżnicowane. Inna waluta, inne prawo, nawet szerokość torów kolejowych inna. To i tak mały pikuś w porównaniu z tym, że gospodarczo poszczególne tereny były związane z państwami zaborczymi. W ciągu zaledwie 20 lat to wszystko udało się "poodkęcać".
  Rozwój państwa to też plus. Bowiem w ówczesnej Polsce nie tylko dokonano unifikacji, ale starano się wzmocnić państwo. Zbudowano Gdynię i łączącą ją ze Śląskiem Centralną Magistralę Kolejową. Zbudowano też Centralny Okręg Przemysłowy, którego głównym
  ( choć nie jedynym zadaniem ) była produkcja zbrojeniowa.*
  Mocną stroną było prawo. Wprowadzono nowoczesny kodeks pracy ( regulujący 46 godzinny tydzień pracy ), a rewelacją na skalę światową był kodeks karny z 1932 roku ( Tzw. kodeks Makarewicza ) Późniejsze kodeksy z 1969 i 1997 roku choć oficjalnie były nowymi kodeksami to de facto były bardzo głębokimi nowelizacjami kodeksu z 1932 roku.
  W dwudziestoleciu udało się też wyprodukować wiele hitów eksportowych. W pierwszej połowie lat 30-tych wprowadzono min. na uzbrojenie samoloty myśliwskie PZl P.7 i PZl P.11. Wersja eksportowa tego ostatniego ( PZl P.24 ) znalazła wielu nabywców wśród krajów bałkańskich.
  Nie chcę skłamać ale naszym produktem z tamtego okresu są albo bajki przez telefon, albo telefoniczna zegarynka.
  W latach 20tych niewątpilwym sukcesem było zastąpienie słabej marki polskiej czymś co znamy do dziś, mianowicie złotówką ( reforma walutowa Grabskiego )
  Sporymi sukcesami było też ograniczanie analfabetyzmu i śmiertelności wśród noworodków.
  To wszystko udało się dokonać mimo niesprzyjających warunków międzynarodowych ( złe stosunki z Niemcami, Radziecką Rosją i Czechosłowacją ) i ekonomicznych ( zniszczenia po pierwszej wojnie, wojna celna z Niemcami, wielki kryzys z 1929 roku )

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 55% Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne odbudowy państwa polskiego

Celem mojej pracy jest przedstawienie Polaków jako narodu walczącego o odzyskanie niepodległości w XX wieku. Podobnie jak w XIX w., stan sprawy polskiej w państwach zaborczych XX w. określiła 06 sytuacja międzynarodowa oraz wewnętrzna. Zaborcy znaleźli się w przeciwstawnych blokach militarnych. Toteż wśród Polaków odżyły z nową siłą nadzieje na „wybicie się na...

Przydatność 75% Ocena postaci Józefa Piłsudskiego w odbudowie państwa polskiego.

Józefa Piłsudskiego oceniam pozytywnie, ponieważ bardzo dużo zrobił dla Polski. Może nie wszystkie jego decyzje były dobre, ale podejmował je kierując się dobrem narodu. J.Piłsudski udzielał się w polityce, przewodniczył wielu organizacjom politycznym i wojskowym. Od 1906 r. był przywódcą PPS - Frakcji Rewolucyjnej a w 1910 r. utworzył polską organizację paramilitarną...

Przydatność 60% Sukcesy i niepowodzenia oręża polskiego w drugiej połowie XVI w. i w wieku XVII.

Zmiany w zakresie wojskowości w Królestwie Polskim w XVI wieku. XVI stulecie w zakresie wojskowości przyniosło wiele zmian. Za panowania Zygmunta I Wazy doszło do zasadniczej zmiany przejścia na system armii zaciężnej w miejsce pospolitego ruszenia. Armii płatnej używał już Kazimierz Jagielończyk w wojnie 13-letniej, ale na większą skalę posługiwał się dopiero Zygmunt I....

Przydatność 100% Ruch Odbudowy Polski

Ruch Odbudowy Polski (ROP), zwany dalej Ruchem, jest demokratyczną organizacją polityczną obozu niepodległościowego, kierującą się w swej działalności zasadami katolickiej nauki społecznej i polskim interesem narodowym. Terenem działalności Ruchu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz skupiska Polaków na świecie. Siedziba władz naczelnych Ruchu jest stolica RP Warszawa....

Przydatność 65% Ruch Odbudowy Polski

Ruch Odbudowy Polski (ROP), zwany dalej Ruchem, jest demokratyczną organizacją polityczną obozu niepodległościowego, kierującą się w swej działalności zasadami katolickiej nauki społecznej i polskim interesem narodowym. Terenem działalności Ruchu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz skupiska Polaków na świecie. Siedziba władz naczelnych Ruchu jest stolica RP Warszawa....

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.