Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

Asiulkam

Jakie korzyści ma Polska z członkostwa w Unii Europejskiej?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  współpraca gospodarcza i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u obywateli przez zapewnienie jednakowych norm prawnych i swobody przepływu ludzi i towarów w obrębie Unii oraz stała poprawa poziomu życia państw uboższych i stopniowe wyrównanie poziomu życia w całej Unii.

Rozwiązania

 • Misiek29933

  Skutkiem działania wojennych prowadzonych w latach 1939-1945 były olbrzymie straty materialne i duchowe oraz śmierć milionów ludzi. Dla zapobieżenia kolejnemu konfliktowi stworzono koncepcję opartą na zrównoważeniu potencjałów państw europejskich. Nie był to jednak wystarczający czynnik mogący zapobiec wybuchowi kolejnej wojnie, szukano więc czegoś innego. Stwierdzono, że to nie zrównoważenie sił jest w stanie zapobiec kolejnej wojnie, lecz zrównoważenie tej dziedziny gospodarki, która przynosi zysk. Jeśli kraje europejskie byłyby w stanie uzyskać pomyślny wynik gospodarczy dzięki współdziałaniu wynikającym z własnej woli, w oparciu o reguły ustalone kolektywnie, to wykluczone zostałoby zagrożenie w postaci kolejnego konfliktu zbrojnego.
  Myśl ta zrodziła się i była podtrzymywana przez polityków niemieckich, francuskich i włoskich, i zapoczątkowała ideę zjednoczenia Europy. Chodziło o takie powiązanie gospodarcze i społeczne państw, by uniemożliwić zainicjowanie konfliktu bez poniesienia olbrzymich strat i w ten sposób skłonić państwa do współpracy. To leży u podstaw dzisiejszej Unii Europejskiej, która liczy już 25 członków, a kolejne państwa chcące wejść do wspólnotowej rodziny negocjują swoje członkostwo, upatrując w UE szansę na poprawę swojego bytu.

  O kompetencjach, celach i obowiązkach Unii Europejskiej mówi się dużo w środkach masowego przekazu. Spoczywa na ich barkach obowiązek kształtowania wyobraźni Polaków o innych członkach Wspólnot Europejskich i o roli, jaką w nich odgrywa nasz kraj. Jak zawsze i tu są dwie strony medalu i prawo wypowiadania się mają zarówno zwolennicy jak i wrogo nastawieni do instytucji Unii Europejskiej i wejścia polski w jej skład. Po obu stronach stoją zwykli ludzie jak i osoby wpływowe i mające duże znaczenie, niejednokrotnie zabierają głos ludzie mediów, polityki, ekonomii itd. Wciąż roztrząsają kwestie, czy Polska słusznie postąpiła przystępując do Unii Europejskiej, czy też nie.

  Ci, którzy się najbardziej entuzjazmują przystąpieniem Polski do UE zdają sobie sprawę z tego, że członkostwo to nie tylko same pozytywy, należy wziąć pod uwagę fakt, że czasem będzie trzeba z czegoś zrezygnować. Zwyciężyła opcja proeuropejska, choć Polacy z natury nie lubią zmian, a to niesie ze sobą unijne członkostwo. I choć obawiano się, że zmiany pójdą w niekorzystnym kierunku to górę jednak wzięły zdania pozytywne, że Europa otworzy dla nas drzwi, że dzięki temu poprawi się nasz byt, że Europejczycy docenią Polskę i nasze wartości. Projekty rządowe agitujące swego czasu na rzecz przystąpienia Polski do UE były bardzo pozytywne i dawały nadzieje na lepszy los, przy czym uświadamiały również, iż nie ma nic za darmo i Polska będzie zmuszona do wspólnej pracy na rzecz wspólnego dobra.

  Wśród polityków większe grono liczyła strona nastawiona prounijnie. Propagując idee zjednoczeniowe podkreślali oni, jakie korzyści może Polsce przynieść członkostwo, przede wszystkim przystąpienie do wspólnego rynku wewnętrznego, co otwiera szansę na wolną wymianę handlową między członkami Wspólnot dzięki zniesieniu ceł, a przez to obniżce wartości pieniężnej produktów. Udział w unii walutowej to kolejny krok do ujednolicenia Unii przez posługiwanie się wewnątrz wspólnot jedną walutą, jaką jest euro. Polska jako kraj członkowski staje również otworem dla inwestorów i najnowszych rozwiązań technologicznych, choć nie pozostało to bez obaw. Zrodziły się one na tle tego, że obcokrajowcy mogą wykupić polskie grunty. Obawy te sięgają okresu, gdy Polskę klasyfikowano wśród krajów typowo rolniczych, co wiązał się ze sporami dotyczącymi własności gruntów. Na dzień dzisiejszy Polska to państwo cieszące się wolnością. Reguły, według których możliwe jest zakupienie ziemi, zostało zapisane w ustawie - aby cudzoziemiec mógł kupić ziemię zobowiązany jest dostać pozwolenie. Pomijana jest kwestia nieużytków, których ilość zwiększa się z roku na rok.

  Otworzyłby się również przed Polakami nowy rynek pracy w państwach członkowskich Unii. Osoby sceptycznie nastawione do Unii Europejskiej dostrzegały w tym niebezpieczeństwo, iż Polacy stali by się tak zwaną tanią siłą roboczą, to znaczy staliby się pracownikami od robót cięższych i mieli by większy zakres obowiązków, natomiast zapłata byłaby mniejsza. Zagraniczne oferty zachęcają do przyjazdu i podjęcia pracy na różne sposoby, co w rzeczywistości może okazać się zupełnym przeciwieństwem. Lekarstwem na to ma być nauka - kształcenie młodzieży w taki sposób, by zdobyła umiejętności i poznała języki obce na takim poziomie, który pozwalałby samemu zadecydować o miejscu pracy i wysokości pensji. Państwo powinno się starać o kształcenie fachowców na takim poziomie, by byli doceniani poza granicami kraju.

  Kolejną niewątpliwą korzyścią, jaką Polska wyniesie z członkostwa w Unii, jest swoboda podróżowania o członkowskich krajach, dzięki takim ułatwieniom jak euro - jedna waluta na trenie Unii oraz zniesienie granicznych kontroli. Największe korzyści przyniesie to młodzieży, z myślą o której przyszłości czynione są wszystkie rzeczy we Wspólnotach.

  Jednak nie wszystko sprowadza się do samych pozytywnych stron. Jeśli Unia Europejska oferowała tylko same pozytywy a Polska dzięki wejściu w struktury Wspólnot miałaby się stać bogatsza i lepiej rozwinięta to nikt nie sprzeciwiałby się przyłączeniu naszego kraju do Unii. A przecież eurosceptycy są i mają powody do obaw. Przede wszystkim obawiają się o konkurencyjność krajowych produktów w porównaniu z rzeczami produkowanymi przez inne państwa unijne. Ponadto w Polsce stosowana jest ekstensywna gospodarka rolna (charakteryzują ją niskie nakłady pracy i środków na jednostkę powierzchni gruntu, polegająca głównie na rozszerzeniu powierzchni uprawnej, w efekcie uzyskuje się niewielkie zbiory) natomiast dotychczasowe państwa członkowskie Unii stosują zintensyfikowaną gospodarkę rolną. Polskie towary produkowane są w sposób naturalny. Z tego powodu ich cena jest wyższa a jakość gorsza (producenci nie raz mają problem z przystosowaniem się do unijnych norm), przez co i ilość produkowanych rzeczy jest mniejsza.

  Pojawiło się wiele spanikowanych głosów, że wstąpienie Polski do UE wiąże się z pozbawieniem niezależności państwowej i możliwości identyfikowania się z narodowością polską. Faktem jest, że przystąpienie Polski do UE wiąże się z pewnym ograniczeniem niezależności państwowej, gdyż część obowiązków i uprawnień z tym związanych przejmuje Unia Europejska, natomiast jest to ograniczenie częściowe a nie całkowite. Niemniej ma to duże znaczenie i działaczom politycznym zaleca się zachowanie ostrożności i podejmowanie wiążących postanowień po dogłębnym przemyśleniu by nie rezygnować z świadomości narodowej Polaków i swoistości kulturalnej. Nie jest to jednak motyw wystarczający do rezygnacji z członkostwa w Wspólnotach Europejskich, gdyż tak jak dotychczasowe państwa członkowskie, tak i nowe, w tym Polska, nie zostaną pozbawione suwerenności ani chlubienia się swoją narodowością, gdyż państwa europejskie podejmują decyzję o współpracy między narodami, i w tym też celu rezygnują z pewnych rzeczy, dla osiągnięcia celu jednakowego dla każdego państwa, mianowicie zapewnienia bezpieczeństwa i osiągnięcia postępu cywilizacyjnego. Funkcjonowanie UE oparte jest o reguły obopólności solidarnego porozumienia między krajami członkowskimi, które przekazały część swoich uprawnień na rzecz organizacji, przy jednoczesnym zachowaniu swoich suwerennych atrybutów władzy: funkcji ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. A jako członkowie organizacji międzynarodowej państwa mają wpływ na formę i zakres uprawnień unijnych jednostek organizacyjnych, których są uczestnikami.

  Przyłączenie się Polski do Wspólnot Europejskich otworzyło przed nami szansę na poprawę standardu egzystencjalnego, podniesienia różnych sfer działalności państwa do poziomu unijnego, przede wszystkim w kwestiach zatrudnienia, zdrowotnych, poziomu nauczania, bezpieczeństwa wewnątrzpaństwowego. Mimo to pojawiają się protesty i krytyka tych aspektów z powodu nakładów finansowych, jakie będzie Polska zmuszona ponieść na przystosowanie warunków i przepisów panujących w kraju do wymogów unijnych, pomimo wsparcia finansowego ze strony UE, które jednak w porównaniu jest niewielkie. Myślę jednak, że warto ponieść takie nakłady finansowe, gdyż jest to inwestycja, która się zwróci, a dzięki temu też poziom zadowolenia obywateli wzrośnie i nie będą to środki zużyte bez potrzeby.

  Pomimo licznych niepewności i głosów sprzeciwu polskie władze państwowe podjęły decyzję o włączeniu się w struktury UE, i choć zmiany nie były gwałtowne, to jednak już widać pewne efekty.

 • userphoto

  Otwarte granice, możliwości pracy, porozumiewanie sie w różnych jezykach, dotacje do projektów, pomoc w trudnych sytuacjach, klęskach żywiołowych, pomoc polityczna, pomoc materialna

 • blondi194

  wolność przepływu:
  towaru, osób, usług, kapitału.
  pomoc od innych państw członkowskich w różnych sytuacjach(np.teraz powódź)

  to starczy tak myślę.
  a poza tym także bezpieczeństwo!
  jednolitość waluty-już niedługo.?
  nie wiem co jeszcze:D

Podobne materiały

Przydatność 55% Polska w Unii Europejskiej

Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej będzie odgrywała w niej znaczącą rolę. Wynika to z wielkości oraz potencjału naszego kraju. POlska będzie np., dysponowała 27 głosami w Radzie Unii Europejskiej - najważniejszym jej organie decyzyjnym. To tyle samo głosów, co Hiszpania, a tylko o dwa mniej niż Niemcy. Również w pozostałych instytucjach UE - w Parlamencie Europejskim...

Przydatność 55% Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej Przełom polityczny u progu lat dziewięćdziesiątych otworzył Polsce drogę do ustrojowej transformacji oraz podjęcia fundamentalnych zmian systemu gospodarczego i społecznego. Wiodącym wyznacznikiem dokonywanych przemian i przekształceń stała się integracja europejska i perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przyjęcie...

Przydatność 55% Polska w Unii Europejskiej.

Pewnego razu tematem lekcji wiedzy o społeczeństwie była obecność Polski w Unii Europejskiej i wynikające z niej korzyści dla Polaków. Uczniowie siedzący w pierwszych rzędach słuchali bardzo uważnie wykładu dotyczącego negocjacji w sprawie członkostwa Polski w UE i ukoronowania wieloletniego wysiłku polskiego społeczeństa na rzecz integracji Polski z Unią Europejską....

Przydatność 80% Polska Droga do Unii Europejskiej

POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ Podpisanie Układu Europejskiego między Polską i Wspólnotami Polska i Wspólnoty Europejskie nawiązały stosunki dyplomatyczne we wrześniu 1988 r. Najważniejszym elementem dwustronnej współpracy było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego (ratyfikowany przez prezydenta RP 17 października 1993 r.). Układ Europejski został...

Przydatność 50% Polska i jej wstąpienie do Unii Europejskiej

Mówimy NIE - UE - ! Jestem przeciwna przystąpieniu Polski do Uni Europejskiej. Dlaczego? Otoż... Od prawie 10 lat przeprowadzany jest proces integracji z Unią Europejską bez zgody Narodu. Logika ubiegania się o członkostwo w organizacji oddziałującej bezpośrednio na życie Narodu wymaga, aby najpierw społeczeństwo było uczciwie...

0 odpowiada - 0 ogląda - 4 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.