Treść zadania

gabriela1994

POmocy !!! Daje Naj!!!! II wojna św.
1.Niemcy utworzyli obozy koncentracyjne w (5) :
2.w pazdzietniku 1939r. ziemie polskie podzielono na 3 części (wymień jakie)
3.'''alianci'' to jedna ze stron walcząca w czasie II wojny św. Wymień 10państw wchodzących w skład tej nkoalicji
4. Rzad Polski na Emigracji.
Powstał w ................ roku w .............. (państwo lub miasto)
Prezydent........................................................
Premier.................................po 1943r. .......................................
Nacz wódz ................................po 1943r. ..................................

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1.Auschwitz –Birkenau, Sztutowo – Stutthof, Majdanek- Lublin, Chełmno, Bełżec.
  2. Przyłączone do III Rzeszy, ZSRR i Generalne Gubernatorstwo.
  3.USA, ZSRR. Wielka Brytania, Francja, Kanada, Australia, Holandia, Belgia, Norwegia, Grecja

  4. 1939, Paryż,
  Władysław Raczkiewicz,
  gen. Władysław Sikorski, Stanisław Mikołajczyk
  gen. Władysław Sikorski, gen. Kazimierz Sosnkowski

Rozwiązania

Podobne zadania

marzenaaa33 pomocy... Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: marzenaaa33 6.4.2010 (17:40)
cenzura Referat!!! Wojna secesyjna!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cenzura 19.4.2010 (21:45)
johnny92 Potrzebne pilnie na dziś! pomocy! Prezentacja w power poincie Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: johnny92 26.4.2010 (22:01)
Susanna Wojna Secesyjna. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Susanna 28.4.2010 (18:19)
florek881 pomocy potzrebuje to bardzo szybko Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 1.5.2010 (22:48)

Podobne materiały

Przydatność 60% Obozy koncentracyjne

Obozy hitlerowskie, miejsca więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na terenie III Rzeszy oraz krajów przez nią okupowanych. Ze względu na ogromną liczbę obozów i ich różnorodność powstał cały system obejmujący obozy koncentracyjne, ośrodki zagłady, obozy pracy przymusowej, obozy...

Przydatność 85% Obozy Koncentracyjne

1.WSTĘP W rozbudowanym systemie obozów hitlerowskich podstawową rolę odgrywały obozy koncentracyjne. Ogółem na terenie Polski w latach 1939 - 1945 hitlerowcy zorganizowali 9 tys. obozów i podobozów, przez które przeszło 18 mln więźniów i jeńców wojennych z 30 krajów świata. Wszystkie typy obozów koncentracyjnych miały za zadanie (w różnym nasileniu i zakresie):...

Przydatność 70% Obozy koncentracyjne

Wstęp II wojna światowa przypadała na lata 1939-45, kiedy to świat jeszcze odczuwał skutki pierwszej. W czasie II w. św. władze hitlerowskie zastosowały skuteczną broń, którą były obozy koncentracyjne. Były one, obok stalinowskich łagrów, miejscem największego ludobójstwa w historii ludzkości. Zginęło w nich około 11 mln. ludzi. Dokładna liczba więźniów i ofiar...

Przydatność 60% Obozy koncentracyjne

Obozy koncentracyjne, miejsce odosobnienia osób uznanych za wrogie przez dany reżim. Zorganizowali je Anglicy (Concentrations Camps) po wojnach burskich (1880-1881, 1899-1902), używając do ich ochrony skautów. Na masową skalę obozy koncentracyjne były stosowane w Związku Radzieckim oraz Niemcach hitlerowskich (Rzesza niemiecka III. Oświęcim-Brzezinka, Auschwitz-Birkenau,...

Przydatność 85% Obozy koncentracyjne

Obozy koncentracyjne Pierwsze obozy hitlerowskie powstały w Niemczech w 1933 roku. Formalną podstawą ich istnienia stworzyły rozporządzenia z 28 lutego 1933 roku ("rozporządzenie wyjątkowe o ochronie narodu i państwa" i "rozporządzenie o zdradzie narodu niemieckiego i przygotowaniu zdrady głównej"), zawieszające podstawowe prawa gwarantowane przez konstytucję, zwłaszcza...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji