Treść zadania

~KAMILA

JAKĄ ROLĘ ODEGRAŁ JÓZEF PIŁSUDSKI W TWORZENIU NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • userphoto

    Uważam, że dzięki Piłsudskiemu, pomimo nieopisanych trudności, które piętrzyły się przed tym młodym państwem, Polska nie tylko zmartwychwstała, ale poczyniła ogromny skok naprzód we wszystkich dziedzinach, jego dokonania są niedoprzecenienia, a rola jaka odegrał w walce o niepodległą Polskę ogromna.

    Dzięki niemu możemy żyć w niepodległej Polsce, cieszyć się wolnością, prawami.

    Jego zasługi do odbudowy naszego państwa są bezsprzecznie ogromne.

    Postać ta budzi ogromne emocję .

Podobne materiały

Przydatność 75% Znaczenie estetyki i profesjonalności w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych

Jeśli zdarzy się w naszym życiu tak, że stracimy pracę i jesteśmy zmuszeni poszukać nowej to wtedy pierwszym kluczem do drzwi pracodawcy jest nasz życiorys. Zwykle uważamy, że jest on potrzebny tylko w pierwszym etapie poszukiwania pracy jako element tzw. aplikacji czyli zestawu dokumentów , które należy przedłożyć pracodawcy ubiegając się o pracę. Jednakże szukając pracy...

Przydatność 50% Jak oceniasz rolę konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie w tworzeniu powojennej Polski

Aby ocenić role konferencji w Jałcie, Poczdamie i Teheranie w tworzeniu powojennej Polski pierwszą czynnością, jaką musze wykonać to opisanie przebiegu owych konferencji i wszystkich postanowień zawartych podczas tych konferencji korzystnych i niekorzystnych dla Polski. W ostatniej dekadzie października 1943r. odbyła się w Moskwie konferencja ministrów spraw zagranicznych ZSRR...

Przydatność 50% Jakie zasady Rada Europy rekomenduje Państwom Sygnatariuszom przy tworzeniu i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego

Już na samym początku w Preambule Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, Rana Europy zwraca na szczególną rolę zasady demokracji w funkcjonowaniu nie tylko samorządu terytorialnego, ale też całej Europy. Dokument zwraca uwagę na prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi. Jedną z zasad wymienionych w pierwszych artykułach dotyczącą samorządu lokalnego jest...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji