Treść zadania

jaaa322

Jakie nazwy nosi epoka literacka przełomu wieków XIX i XX ?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

 • sonar

  Fin de siècle

  Młoda Polska

  modernizm

  symbolizm

  neoromantyzm

  dekadentyzm

Podobne materiały

Przydatność 60% Jakie nowe elementy do historii sztuki wniosła epoka romantyzmu?

Pod terminem "romantyzm" rozumiemy prąd ideowy, literacki i artystyczny w dziejach kultury europejskiej, przypadający mniej więcej na lata 1820-1860. W sztuce romantyzm oznacza postawę ideową opartą na wierze w ludzki geniusz i szukającą ucieczki od najciekawszych teraźniejszości w odległych w czasie i przestrzeni cywilizacjach oraz w zwrocie do natury. W plastyce...

Przydatność 70% Czym jest dla nas epoka średniowiecza i jakie współczesne problemy odnajdujemy w niej

I. Wstęp -Obraz epoki średniowiecza- Niejeden historyk śledzący rozwój ludzkiej świadomości i wiedzy na przestrzeni wieków skłonny jest przyjąć tezę, że nie mające wiele wspólnego z obiektywną prawdą fikcje i mity, mają często o wiele trwalszy żywot niż prawda historyczna. Do tego poglądu przychyli się na pewno wielu mediewistów zajmujących się szeroko rozumianą...

Przydatność 60% Eseistyka literacka.

- po wojnie zarówno eseistyka, jak i reportaż rozwijały się znakomicie, czemu zapewne służyła także ogólniejsza sytuacja w literaturze, charakteryzująca się rozluźnieniem formy, poszukiwaniami formalnymi, dążeniem do autentyzmu, zapotrzebowaniem na literaturę poświadczoną osobistym doświadczeniem i zwiększoną dawką refleksji - w zakresie eseistyki daje wyróżnić- się...

Przydatność 75% Logika - nazwy

NAZWY 1. POJĘCIA: NAZWA-wyraz lub wyrażenie rozumiane jednoznacznie, które nadaje się na przedmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego (orzeczenie imienne to takie orzeczenie, które stwierdza, że podmiot jest taki a taki, np. Jan jest adwokatem, stał się adwokatem, został adwokatem) w zdaniu; DESYGNAT-przedmiot, dla którego dana nazwa jest znakiem; desygnatem danej nazwy jest wtedy...

Przydatność 100% Nazwy Obcokrajowców

Zapraszam do pobierania załącznika.

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji