Treść zadania

krysia07

zad.1
zaznacz prawidłową odpowiedź .
Wiele torfowisk wysokich podlega ochronie :
a) ścisłej
b)obszarowej
c)czynnej
d)ścisłej,czynnej,obszarowej

zad.2
uzasadnij koniecznośc ochrony puszczy białowieskiej i żubrów.
a) motyw naukowy
b) motyw etyczny
c)motyw patriotyczny
d)motyw estetyczny

zad.3
niektóre typy ekosystemów w Polsce są szczególnie narażone na wyginięcie, w wielu regionach kraju już nie występują. Podobnie jest z niektórymi gatunkami roślin i zwierząt. podaj motyw, który jest najważniejszy dla ochrony przyrody w naszym kraju. uzasadnij odp.

zad.4
biorąc pod uwagę zakres objętych ochroną elementów przyrody wyróżnia się ochronę indywidualną,gatunkową i obszarową. Podpisz jaki to rodzaj ochrony
1. Ochrona gniazd rzadkiego gatunku ptaka wraz z całym terenem, na którym są zlokalizowane.
2. Aleja pomników lip wzdłuż drogi.
3. objęcie ochroną torfowiska wraz z cennymi gatunkami roślin, na przykład mchu torfowca czy maliny moroszki
4.ochrona kilku starych buków rosnących na tym samym terenie.
5.objęcie ochroną największego roślinożercy w polsce, jakim jest żubr.


Pilne !
Dam naj !!
Z góry wielkie dzięki ;)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1]]
  Wiele torfowisk wysokich podlega ochronie :
  d)ścisłej,czynnej,obszarowej

  2]] nie wiem ;/
  3]]Ochrona środowiska jest ważna dla przedsiębiorcy poważnie myślącego o długoterminowej działalności. Rozumie on przecież, że do prowadzenia firmy niezbędne są zasoby naturalne oraz energia, a także zdolność środowiska do neutralizacji powstających w wyniku działalności gospodarczej zanieczyszczeń. Jeśli w wyniku swej działalności przedsiębiorca zmniejszy dostępność zasobów naturalnych w przyszłości albo jeśli doprowadzi do zmniejszenia zdolności absorpcyjnej środowiska, to pogorszą się wyniki jego przyszłej działalności. Przeniesienie się do innego sektora gospodarki jest możliwe, ale wiąże się z budowaniem swej pozycji od podstaw, a zatem zwiększa koszty i obniża zyski.
  4]]nie wiem ;/

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Tektonika i litologia trzonu krystalicznego Tatr Wysokich

Skały krystaliczne najstarsze uzyskały swą obecną postać już około 300 milionów lat temu. Powstały one w głębi Ziemi, na głębokości co najmniej kilku kilometrów, w warunkach wysokich ciśnień i temperatur. Następnie zostały wydźwignięte dzięki ruchom górotwórczym, a szybko postępująca erozja zdarła pierwotnie pokrywające te skały. Trzon krystaliczny zbudowany jest...

Przydatność 100% Warunki stosowania wysokich i niskich cen

Czym jest cena ? Cena jest sumą pieniędzy oraz działań i oczekiwań nabywcy wiążących się z nabyciem produktu lub usługi, które wywierają wpływ na dokonanie bądź zrezygnowanie z zakupu. Na koszt zakupu składa się nie tylko cena, którą trzeba zapłacić, lecz także czas, jaki należy przeznaczyć na poszukiwanie i wybór produktu oraz koszt jego dostarczenia do gospodarstwa...

Przydatność 85% Określ, kto nie podlega obowiązkowi świadczeń osobistych i uzasadnij, dlaczego

Świadczenia osobiste to wykonywanie różnego rodzaju prac na rzecz przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków. Obowiązkowi świadczeń osobistych nie podlegają: 1. Żołnierze pełniący czynną służbę wojskową i osoby, które otrzymały kartę powołania. Nie podlegają oni pod polecenia wójta...

Przydatność 75% „Ani dobry ani zły- ten bohater nie podlega jednoznacznej ocenie”

W wielu książkach spotykamy różnych bohaterów. Jedni są postaciami dobrymi a inni złymi. Jednak rzadko się zdarza żebyśmy spotykali bohaterów obojętnych. Taką właśnie postacią jest doktor Paweł Obarecki z książki Stefana Żeromskiego pt.: „Siłaczka”. Uważam, że Paweł Obarecki nie jest ani dobrym ani złym bohaterem, jego postawa w książce nie podlega jednoznacznej...

Przydatność 50% "Wiele hałasu o nic"

Dnia .............................. w czasie lekcji języka polskiego nasza klasa oglądała film zrealizowany na podstawie komedii Williama Szekspira „Wiele hałasu o nic”. Utwór ten obejrzeliśmy w związku z omawianym na wcześniejszych lekcjach innym dziełem tego autora „Makbet”. William Szekspir był angielskim poetą, dramaturgiem i aktorem. Urodził się w 1564r. w miasteczku...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji