Treść zadania

~Janina Damasiewicz

kampania wrzesniowa na ziemiach polskich w 1939

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • userphoto

    Terminem kampanii wrześniowej nazywamy działania zbrojne, które miały miejsce na terenie ziem polskich między 1 września a 5 października 1939 roku. Zostały one wszczęte agresją wojsk III Rzeszy na Polskę. Jako pierwsze w ogniu walki znalazło się Westerplatte, następnie Niemcy przekroczyli polską granicę na całej jej długości. Atak hitlerowskich oddziałów na nasz kraj zapoczątkował jedną z najstraszniejszych tragedii w dziejach świata- II wojnę światową. W tym kontekście odegraliśmy niezwykle istotny początkowy wkład w ostateczne zwycięstwo i zakończenie tej globalnej wojny- pomimo klęski tejże kampanii. Jednak czy dziesiątki tysięcy poległych to nie zbyt wielka ofiara?

    Aby dogłębnie omówić kontekst kampanii wrześniowej, należ zapoznać się z ówczesną sytuacją międzynarodową. Wraz z rozrostem ekspansji III Rzeszy zagrożenie wybuchu wojny stawało się coraz bardziej realne. Niepokojącym sygnałem była ingerencja Hitlera w Czechach w marcu 1939r., gdzie postawiono prezydentowi tegoż kraju alternatywę: albo odda III Rzeszy Morawy, co równało się z powierzeniem losów państwa agresorowi, albo wojska niemieckie przekroczą granicę. E. Hacha uległ żądaniom. Polacy przewidywali podobny układ wypadków w związku z terenami Pomorza, a w szczególności Gdańska, ponieważ, podobnie jak do Moraw, Hitler rościł sobie do nich prawo. Już wtedy zadecydowano, że bez walki Polska nie odda swoich terytoriów. Widmo przyszłej agresji stawało się coraz bardziej realne. Co istotne, już w marcu minister spraw zagranicznych J. Beck postarał się o pewne zabezpieczenie w wypadku przekroczenia polskich granic przez wojska niemiecki, a mianowicie 30 marca doprowadził do zawarcia porozumienia polsko- angielskiego. Była to gwarancja brytyjska na wypadek agresji niemieckiej ( do której przyłączyła się również Francja), co więcej została ona aktualizowana 25 sierpnia tego roku. Natomiast polityka ZSRR wobec Polski nie była do końca sprecyzowana, jednak pod pozorem współpracy z Europą Stalin próbował wynieść z tej sytuacji coś dla siebie.23 sierpnia 1939r. doszło do podpisania paktu Ribbentrop- Mołotow, który oficjalnie był paktem o nieagresji między Niemcami a ZSRR. Praktycznie był to plan podziału Europy pomiędzy te dwa mocarstwa. W takiej oto sytuacji międzynarodowej Hitler, głuchy na wszelki działania polskiej dyplomacji, bezwzględnie żądał przyznania mu Gdańska wraz z korytarzem łączącym Prusy, odmowa oznaczała wojnę.

    Już w kwietniu III Rzesza była gotowa do agresji na Polskę. Niemiecki plan wojny- ,,Fall Weiss”( biały plan) opierał się na błyskawicznym opanowaniu ziem polskich. Zakładał on rozegranie wojny przeważającymi siłami, z zaskoczenia, w jak najkrótszym czasie, przez szybkie uderzenie niemieckich zagonów pancernych. Dodatkowe wsparcie miało zostać udzielone przez siły powietrzne, 2 niemiecki floty Luftwaffe.

Podobne zadania

wiesia190471 Plemiona i państwa plemienne na ziemiach polskich przed Mieszkiem I ? Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: wiesia190471 6.4.2010 (17:55)
laurunia55 przyczyny jednoczenia ziem polskich Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: laurunia55 13.5.2010 (21:18)
jus3 losy polaków w zsrr w latach 17 wrzesnia 1939-1945 Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: jus3 20.5.2010 (09:37)
xmelciax13 Europa. Wojna w latach 1939-1941. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: xmelciax13 1.6.2010 (20:13)
mitka1313 POMOCY,co mogę napisać na temat:Zwycięstwo czy klęska rok 1945 na ziemiach Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: mitka1313 21.10.2010 (17:40)

Podobne materiały

Przydatność 55% Mapa hitlerowskich obozów zagłady na ziemiach polskich 1939-1944.

Hitlerowskie obozy koncentracyjne były, obok stalinowskich łagrów, miejscem największego ludobójstwa w historii ludzkości. Zginęło w nich ok. 11 mln. ludzi. W latach 1939-45 na terenie III Rzeszy i państw okupowanych znajdowało się ok. 9 tys. obozów i podobozów. Hitlerowska machina terroru była bardzo skuteczna. Niemcy założyli pierwszy obóz już w 1933r. w Dachau. Był to...

Przydatność 60% Okupacja radziecka na ziemiach polskich 1939-1941

W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytorium przedwrześniowej Polski podzielono na strefy okupacji niemieckiej i radzieckiej. 17 IX Armia Czerwona dokonała inwazji na wschodnie granice Polski, łamiąc tym samym wszystkie traktaty pokojowe. W nocy z 17 na 18 IX władze polskie opuściły kraj i przekroczyły...

Przydatność 50% Kampania wrześniowa 1939 r.

“Fall Weiss”, niemiecki plan działań przeciwko Polsce, zakładał wojnę błyskawiczną “blietzkrieg”, w której zespolone działania zagonów pancernych i lotnictwa miały umożliwić szybkie okrążenie i zniszczenie wojsk polskich, a następnie zajęcie wszystkich ośrodków politycznych i gospodarczych. Realizację planu ułatwił Niemcom fakt otoczenia przez nich Polski z trzech...

Przydatność 65% Kampania Wrześniowa 1939

Polska w okresie między wojennym, w myśl postanowień Ligi Narodów, posiadała najpierw 88 wojskowych na Westerplatte, a później po zaostrzeniu stosunków pol.-niem. ta liczba wzrosła do 182 wojskowych. Byli oni dość dobrze przygotowani na odparcie sił wroga. O 4.45 dnia 1.IX.1939 roku, niemieckie wojska nie wypowiadając wojny zaczęły szturm na Westerplatte. Atakowano z baterii...

Przydatność 50% Reformacja na ziemiach polskich

Reformacja - ruch religijny wyrosły na podłożu konfliktów społeczno politycznych w XV i XVI w., który doprowadził w XVI w. do powstania niezależnych od papiestwa kościołów protestanckich - protestantyzm. Poprzedziły go ideowo herezje średniowieczne z wiklefizmem i husytyzmem na czele. U jego podstaw leżały rozwijające się w późnym średniowieczu (XIV, XV w.) dążenia do...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji