Treść zadania

angelagn

przemiany ustrojowe starożytnym Rzymie

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    Rzym początkowo był monarchią. Jego królowie rozciągali swą Królestwo władzę na miasto i jego najbliższą okolicę (łac. civitas — miasto). Król (753—509 p.n.e.) (łac. rex) sprawował władzę naczelnego wodza, sędziego i najwyższego kapłana. Z czasem jego pozycja osłabła, a rosło znaczenie Zgromadzenia Ludowego i Senatu. Organem doradczym króla był Senat złożony z przedstawicieli wielkich rodów. Rządy ostatniego króla Tarkwiniusza Pysznego były tak okrutne, że doprowadziły do jego wypędzenia i ustanowienia republiki.
    Republika (łac. res publica — rzecz ogółu, rzecz publiczna, rzeczpospolita) — forma ustroju państwowego, w którym najwyższe władze wybierane są na określony czas przez ogół obywateli. To w czasach republiki wykształciły się takie pojęcia, jak „dobro rzeczypospolitej” czy „służba publiczna”. res republiki ^ ^09 r. p.n.e. upadła monarchia i Rzym stał się republiką rzymskiej arystokratyczną. Rządzili w niej patrycjusze, czyli przedstawiciele (509—31 r. starych rodów rzymskich. Znaczną grupę stanowili plebejusze, czyli wolni p.n.e.) obywatele rzymscy, którzy posiadali ziemię, brali udział w wyprawach wojennych i płacili podatki, lecz nie mieli prawa piastować urzędów. Nie byli oni zadowoleni z tego stanu rzeczy. Organizacja Dlatego już w początkach istnienia republiki rozgorzał konflikt państwa między patrycjuszami a plebejuszami. W sytuacji zagrożenia wojną patrycjusze zdecydowali się na ustępstwa, zgadzając się na ustanowienie urzędu trybunów ludowych (początkowo 2, później 10). Korzystali oni z prawa weta wobec uchwał Senatu i Zgromadzenia Ludowego. Trybuni ludowi byli nietykalni i mogli ingerować w sprawy państwa oraz czynności innych urzędników.
    Wszyscy urzędnicy byli wybierani i odpowiadali przed Zgromadzeniem Ludowym. Obowiązywała zasada kadencyjności (wybór tylko na okres roku) oraz kolegialności (wspólnego decydowania). Urzędnicy sprawowali swe urzędy bezpłatnie.
    Na czele państwa stali dwaj konsulowie wybierani spośród patrycjuszy na rok. Posiadali oni najwyższą władzę cywilną i wojskową. W wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa Rzymianie oddawali władzę dyktatorowi, sprawującemu ją w sposób nieograniczony przez 6 miesięcy.

Rozwiązania

Podobne zadania

cupcake przemiany społeczne i gospodarcze Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cupcake 11.5.2010 (19:44)
cupcake przemiany społeczne i gospodarcze. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cupcake 11.5.2010 (20:09)
owocowatruskawaxd Omów sytuację niewolników w Rzymie. Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: owocowatruskawaxd 12.12.2010 (16:06)
ewkaa644 opisać rozwój chrześcijaństwa w rzymie. proszę tylko którko i na temat^^ Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewkaa644 26.2.2011 (20:48)
wiola72 witajcie:)czy ktoś mógłby mi napisac przemiany społeczne i gospodarcze w Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: wiola72 7.3.2011 (14:09)

Podobne materiały

Przydatność 60% Przemiany ustrojowe i społeczne w starożytnym Rzymie.

Rzym – Wieczne Miasto – leży w centralnej części Półwyspu Apenińskiego na terenie Lacjum. Miasto- zlokalizowane na lewym brzegu Tybru, od zarania swych dziejów pełniło funkcję handlową i strategiczną. Rzym zajmuje siedem wzgórz, które były stopniowo włączane do jego obszaru: Palatyn, Awentyn, Caelius, Eskwilin, Kapitol,...

Przydatność 50% Przemiany ustrojów-społeczne w starożytnym Rzymie

Rzym – Wieczne Miasto – leży w centralnej części Półwyspu Apenińskiego na terenie Lacjum. Miasto- zlokalizowane na lewym brzegu Tybru, od zarania swych dziejów pełniło funkcję handlową i strategiczną. Rzym zajmuje siedem wzgórz, które były stopniowo włączane do jego obszaru: Palatyn, Awentyn, Caelius, Eskwilin, Kapitol,...

Przydatność 50% Przemiany ustrojowe w Anglii w XVI i XVII wieku

Henryk II był jednym z najwybitniejszych władców Anglii. Całe swoje panowanie poświęcił umacnianiu państwa oraz podniesieniu autorytetu władzy monarchy. Dążył on do sakralizacji swojej władzy i swojej osoby. Te dążenia spotkały się jednak z opozycją kościelną. Właściwie kościół w Anglii był źródłem największych niepowodzeń Henryka II. Czasy, w których...

Przydatność 55% Przemiany ustrojowe w II RP i ich konsekwencje.

W mojej pracy dotyczącej powyższego tematu , wydarzenia przedstawię w formie układu chronologicznego. Swoim zainteresowaniem obejmę okres od 20 lutego 1919 roku – małej konstytucji do 1935 roku – konstytucji kwietniowej, śmierci Piłsudskiego. Przedstawię wydarzenia dziejące się na terenie II Rzeczpospolitej. Przemiany ustrojowe przebiegające w kraju...

Przydatność 55% Przemiany ustrojowe w polsce w XX-leciu międzywojennym

PRZEMIANY USTROJOWE W POLSCE W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM Po podpisaniu zawieszenia broni w listopadzie 1918 roku najbliższe tygodnie i miesiące miały zadecydować o przyszłości narodu polskiego i jego państwa. Przez ponad sto lat w polskich domach przekazywano z pokolenia na pokolenie pamięć o wolnej ojczyźnie i przywiązanie do niej; modlono się o odzyskanie niepodległości....

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji