Treść zadania

~iwona kasperczak

starożytnym grekom zawdzięczamy wypracowanie

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

 • beatrycja

  Starożytna Grecja, jako jedna z najstarszych cywilizacji europejskich wniosła bardzo wiele cywilizacjom współczesnym.Dała początek różnym dziedzinom nauki, takim jak: fizyka, matematyka, medycyna, historia, literatura, architektura, astronomia czy polityka i kultura.
  Przykładem spuścizny kulturalnej moga być między innymi igrzyska sportowe-Agony, zapoczątkowane w starożytnej Grecji, które odbywały się co cztery lata w Olimpii od 776r.p.n.e. Obok konkurencjii sportowych odbywały się także konkursy literacki, oratorskie, muzyczne i teatralne.Grecja przodowała również w dziedzinie literatury i filozofii, przykładem są takie arcydzieła Homera jak : Iliada i Odyseja, a słynni filozofowie to: Sokrates, Arystoteles i Platon, który założył szkołę filozoficzną i Arystoteles- jego definicje przetrwały do dziś (dedukcja, indukcja, sąd, rozumowanie). Dobrze znane jest nam nazwisko Hipokratesa- zwanego ojcem medycyny, którego badania naukowe z dziedziny medycyny są nadal aktualne.
  W dziedzinie matematyki przodował Euklides, Pitagoras i Archimedes- wsławił on się również w dziedzinie fizyki oraz jako wynalazca, a jego wzory matematyczne są stosowane w matematyce do obliczania objętości figur.
  Dzięki Eratostenesowi który obliczył długość południka ziemskiego i stworzył teorię opłynięcia kuli ziemskiej. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, chcąc dopłynąć do Indii.
  Grekom zawdzięczamy odkrycie i opracowanie geocentrycznego modelu wszechświata, w którym ciała niebieskie poruszają się wokół Ziemi.
  Grecy jako miłosnicy piękna, oraz doskonali architekci, budownicy i rzeźciarze pozostawili nam wielką spuściznę w tych dziedzinach. Przykładem są: świątynie, gdzie przodowało bogate zdobnictwo i rzeźby, budynki świeckie, domy, pałace i teatry, gdzie miały zastosowanie pierwsze kanalizzacje i wodociągi oraz centralne ogrzewanie.
  Grecy jako pierwsi zastosowali w różnych dziedzinach rzemiosła i sztuki srebro, rudy metali, kość słoniową, glinkę oraz użyli kamieni do utwardzenia dróg(bruk).
  Dzięki wierzeniom greckim powstała mitologia, która opisuje w bogaty sposób świat bogów.
  Greckiemu wstrojowi zawdzięczamy model demokratycznego państwa.
  Współczesna cywiliczacja, wysoki poziom kultury i nauki zawdziecza starożytnym Grekom, to własnie oni stworzyli fundamenty podstawowych dziedzin życia i rozwoju ludzkości.

Podobne zadania

Patunia01235 wypracowanie-historia Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Patunia01235 28.3.2010 (18:24)
mygame Wypracowanie na temat Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: mygame 18.4.2010 (17:56)
aniuchh Wypracowanie : " Zbrodnia Katyńska " Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: aniuchh 3.5.2010 (17:12)
Saguaro Wypracowanie Konflikty polsko-krzyżackie w czasach Jagiellonów Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Saguaro 21.5.2010 (09:44)
maddeleinee Historia, wypracowanie. Przedmiot: Historia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: maddeleinee 5.9.2010 (21:48)

Podobne materiały

Przydatność 60% Wypracowanie Dżuma

praca w załączniku

Przydatność 65% Kolonializm - wypracowanie

KOLONIALIZM- określenie nowożytnej ekspansji imperialistycznej drogą zaboru, podboju i uzależnienia terytoriów zamorskich przez państwa głównie europejskie. Rozpoczęta pod koniec 15 w. odkryciem drogi morskiej do Indii przez Portugalczyków i odkryciem Ameryki przez Hiszpanów, doprowadziła do powstania pierwszych potęg kolonialnych. W następnych stuleciach na czoło wysunęły...

Przydatność 55% Wypracowanie "Eucharystia"

Zapewne ilość teorii na temat znaczenia Eucharystii jest równa liczbie ludzi na Świecie. W encyklopedii możemy przeczytać zwięzłą formułkę: ?sakrament symbolizujący ciało i krew Chrystusa, ujmowany jako ofiara (msza) i komunia. Eucharystia z greckiego oznacza ?dziękczynienie?. Kościół katolicki podkreśla, że Eucharystia jest przede wszystkim DAREM. Nie została wymyślona...

Przydatność 65% Potop- wypracowanie

Potop jest częścią Trylogii Henryka Sienkiewicza. Rozpoczął pisanie powieści 1 października 1884 roku w Warszawie, a zakończył 21 sierpnia 1886 roku w austriackim uzdrowisku. Utwór powstawał w szczególnych warunkach. Sienkiewicz podróżował w tym czasie ze swoją chorą na gruźlicę żoną po europejskich uzdrowiskach, która w czasie powieści zmarła. Praca w tak...

Przydatność 55% Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi?

Maciej Ziętara Dlaczego możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian? Kultura rzymska i kultura grecka dwie wielkie kultury które po których wiele pozostałości przetrwało do dziś . No właśnie , czy możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian? Moim zdaniem możemy ,ponieważ to dzięki nim powstała filozofia której ,przedmiotem...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji