Treść zadania

Princer

Wypisz cechy charakterystyczne dla każdej z niżej wymienionych grup kręgowców:
- płazy
- gAdy
- ryby
- ssaki
- ptaki

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

 • Możesz jeszcze dodać, że gady i ssaki są zasadniczo zwierzętami lądowymi.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

 • Piotrek_N

  Ewolucyjnie najniżej z tych grup stoją ryby, więc to one powinny być wymienione na początku (także ptaki przed ssakami).

  Ryby:
  - żyją tylko w wodzie
  - mogą być drapieżne, roślinożerne lub wszystkożerne
  - są zmiennocieplne
  - ich skóra jest prawie zawsze pokryta mniej lub bardziej widoczną luską
  - mają caŁkowicie nieruchomą gowę, brak szyji i wyraźnego oddzielenia gŁowy od reszty ciaŁa
  - nie mają kończyn i poruszają się w wodzie za pomocą pŁetw
  - oddychają skrzelami, skąd tlen dostaje się bezpośrednio do krwi, która bywa widoczna na zewnątrz
  - mają szkielet prawie w caŁości chrzęstny, częściowo tylko skostniaŁy

  PŁazy:
  - są zmiennocieplne
  - są mięsożerne
  - przechodzą w życiu przeobrażenie niezupeŁne
  - mają silnie unaczynnioną skórę bez tkanki tŁuszczowej (obecny tylko naskórek i skóra wŁaściwa)
  - posiadają cztery kończyny i cztery palce na każdej z nich, bez pazurów
  - mają serce z jedną komorą i dwoma przedsionkami
  - mają pŁaską gŁowę i mogą nią poruszać jedynie w płaszczyźnie pionowej (brak obrotnika)
  - żyją na lądzie i w wodzie (zwierzęta wodno-lądowe)
  - posiadają specyficzne gruczoŁy śluzowe i jadowe w skórze (wszystkie pŁazy są oślizgŁe, mokre i nieprzyjemne w dotyku)
  - ich szkielet składa się z czaszki, kręgosłupa, obręczy barkowej i miednicowej oraz z kości biegnących w kończynach (podobnie jak u wszystkich wyższych kręgowców), istotny w nim jest jednak wciąż udiziaŁ tkanki chrzęstnej

  Gady:
  - są zmiennocieplne
  - posiadają szkielet silnie skostniaŁy, zwykle zakończony dlugim ogonem
  - mają szyję i szerszy niż u pŁazów zakres ruchów gŁowy
  - mają cztery palce zakończone pazurami (tylko węże nie mają kończyn ani palców)
  - są mięsożerne
  - mają skórę suchą, pokrytą tarczkami, luskami itp.
  - bywają jadowite (dotyczy to wielu gatunków węży i dwóch gatunków jaszczurek)
  - ich serce posiada posiada dwa przedsionki i jedną komorę, przedzieloną jednak niepelną przegrodą

  Ptaki:
  - są staŁocieplne
  - są drapieżne albo roślinożerne
  - mają dwie kończyny nożne, kończyny górne przeksztaŁcone są w skrzydŁa
  - mają upierzenie i wiele innych cech przystosowujących do lotu, choć mimo to cześć ptaków jest nielotna z racji masy (np. strusie) albo konieczności pŁywania (pingwiny)
  - ich palce są zakończone zwykle pazurami, spotyka się jednak bardzo różne typy ich budowy w zależności od trybu życia (część ptaków żeruje w wodzie, inne polują na ofiarę w locie, jeszcze inne potrzebują do życia drzew)
  - mają bezzębny aparat gębowy w postaci dzioba (co je bardzo różni od innych kregowców)
  - mają skomplikowany ukŁad oddechowy z workami powietrznymi
  - mają serce czterodziaŁowe (dwa przedsionki i dwie komory)

  Ssaki:
  - są staŁocieplne
  - mogą być roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne
  - posiadają cztery w peŁni wyksztaŁcone, pięciopalczaste kończyny i szkielet osiowy
  - we wczesnym okresie życia po narodzinach odżywiają się mlekiem (co wymusza obecność gruczoŁów mlekowych u samic)
  - oddychają dwoma pŁucami i mają serce czterodziaŁowe, a praca tych trzech narządów jest ze sobą bardzo skorelowana
  - zazwyczaj posiadają owŁosienie i ogon (zredukowany przede wszystkim u czŁowieka)

Podobne zadania

olaf2010 opisz charakterystyczne cechy budowy bakteri i wirusow Przedmiot: Biologia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: olaf2010 22.4.2010 (16:00)
olaf2010 opisz charakterystyczne cechy budowy bakteri i wirusow Przedmiot: Biologia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: olaf2010 22.4.2010 (16:00)
olaf2010 opisz charakterystyczne cechy budowy bakteri i wirusow Przedmiot: Biologia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: olaf2010 22.4.2010 (16:00)
karolcia19 Wypisz min.10 zagrożeń ekologicznych : Przedmiot: Biologia / Gimnazjum 3 rozwiązania autor: karolcia19 10.5.2010 (20:03)
blondyneczka wypisz przykłady roślin a) będących pożywieniem człowieka b) będącym Przedmiot: Biologia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: blondyneczka 16.5.2010 (09:53)

Podobne materiały

Przydatność 50% Cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej.

Demokracja narodziła się w starożytnych Atenach, gdzie wszyscy wolni obywatele płci męskiej mieli zagwarantowane prawo uczestniczenia w odbywających się na forum zgromadzenia dyskusjach o sprawach publicznych i podejmowania decyzji dotyczących państwa oraz stanowienia prawa. Do dnia dzisiejszego taka demokracja przetrwała jako demokracja bezpośrednia w formie: 1. referendum –...

Przydatność 60% Cechy charakterystyczne grupy społecznej

Cechy charakterystyczne grupy społecznej - W grupie społecznej zachodzą trwałe interakcje i wspólne osiąganie celu, zgodnie z przyjętymi w tej grupie normami. - Grupa społeczna charakteryzuje się trwałą strukturą społeczną. Każdy jej członek zajmuje określoną pozycję (status społeczny) i między nim a innymi członkami występują więzi społeczne. - Grupę...

Przydatność 70% Stawonogi- cechy charakterystyczne

Stawonogi Środowisko: lądowe, wodne( skorupiaki), powietrzne (owady) Cechy: - występowanie odnóży połączonych stawowo; - ciało pokryte pancerzem chitynowym; - ciało podzielone na tagmy( części) : głowa, tułów, odwłok( u skorupiaków i pajęczaków) - u owadów występowanie 3ech par odnóży krocznych. Budowa wewnętrzna: - Typ układu krwionośnego otwartego (...

Przydatność 85% Cechy charakterystyczne Księżyca.

Cechy charakterystyczne Księżyca 1. Naturalny satelita Ziemi. 2. Odległość od środka Ziemi wynosi 384402 km. 3. Promień Księżyca – 1738 km. 4. Masa Księżyca – 1,2% masy Ziemi. 5. Grawitacja – 1/6 przyspieszenia na powierzchni Ziemi. 6. Obieg Księżyca wokół planety jest równy 27,3 dni. 7. Temperatura – od -160ºC w nocy do +120ºC w dzień. 8. Skład skał...

Przydatność 75% Cechy charakterystyczne demokracji szlacheckiej

1) SEJM W Rzeczypospolitej szlacheckiej funkcjonowały 3 stany sejmujące: król, senat i izba poselska. Od roku 1493 mamy do czynienia z dwiema izbami w Sejmie: Poselską i Senatorską. Senat obraduje pod przewodnictwem króla, Sejm marszałka. SENAT- składał się z biskupów, wojewodów, kasztelanów, marszałków, podskarbich (do XVI w. 80-90 Senatorów, po Unii Lubelskiej 140.) IZBA...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji