Treść zadania

samanta

DAM NAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Scharakteryzuj reformy gospodarcze xx lecia międzywojennego .
2. Scharakteryzuj polską politykę zagraniczną w okresie xx lecia międzywojennego .
3 . Przedstaw stosunki Polsko - Niemieckie w latach 20 i 30 .
4 . Oceń politykę równowagi prowadzoną przez Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników .
DAM NAJ !! POMÓŻCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 1

  2.
  Jeżeli ktoś myślał, że w roku 1918, Polska miała łatwo, to się grubo mylił.
  Przed Polakami stanęło dużo problemów, które trzeba było rozwiązać.
  Dręczyły ją m.in położenie geopolityczne, niekorzystny układ granic.
  Groźnymi sąsiadami Polski byli Rosja Radziecka, w późniejszych latach ZSRR, a także Niemcy.
  Przez jej bardzo długie granice, Polacy obawiali się inwazji ze wschodu oraz zachodu.
  Bezpieczeństwo było wówczas ze strony południowych krajów.
  W 1919 r. zawarto konferencje pokojową w Paryżu, a w 1920 r. wszedł w życie traktat wersalski. Niemcy wściekli się z rozstrzygnięć terytorialnych.
  Kwestionowano wówczas odebranie Gdańska, a Polsce dać część Sląska.

Rozwiązania

Podobne zadania

paula51233 scharakteryzuj epokę średniowieczną jako odrębną w dziejech ludzkości Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: paula51233 6.4.2010 (13:06)
gwiazdeczka4 Reformy Sejmu Wielkiego Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: gwiazdeczka4 6.4.2010 (15:42)
monisia13922 Napisz Referat na temat : "Czy dobrze , że Polska przeprowadziła reformy Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: monisia13922 28.4.2010 (21:29)
kasica21 Scharakteryzuj działalność gospodarczą Kazimierza Wielkiego Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasica21 9.5.2010 (15:32)
cupcake przemiany społeczne i gospodarcze Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cupcake 11.5.2010 (19:44)

Podobne materiały

Przydatność 50% „Jesień narodów“. Scharakteryzuj przemiany społeczno- gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1991.

„Jesienią ludów” czy „Jesienią narodów” zwykło się określać proces rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, którego nasilenie przypadło na jesień 1989 roku. Wydarzenia jesieni 1989 zamknęły kilkuletni proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowej, zaś ogół przemian do 1991 roku spowodował przede wszystkim odsunięcie...

Przydatność 80% Scharakteryzuj sukcesy i porażki gospodarcze, społeczne i kulturalne II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939.

Po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w listopadzie 1918 roku, proces scalania jej ziem należących wcześniej do przygranicznych obszarów państw zaborczych trwał przez okres całego dwudziestolecia międzywojennego. Różnice gospodarcze, administracyjne i kulturowe pomiędzy terenami jakie weszły w skład odrodzonej Polski były na tyle rozległe, że konieczność...

Przydatność 60% Reformy Solona

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACH.
Walki wewnętrzne w Atenach w VII w.

Bezwzględna polityka arystokracji ateńskiej doprowadziła do zaostrzenia stosunków wewnętrznych w Atenach. Rosło wzburzenie wród eksploatowanych i wypędzanych z ziemi chłopów. Jednak nie tylko niezadowolenie tych warstw zaczęło wywierać wpływ na sytuację wewnętrzn Aten. Czynnikiem wielkiej...

Przydatność 70% Reformy Klejstenesa.

Reformy Klejstenesa 508/507 r. pne – stronnictwo reform powierza urząd archonta Klejstenesowi, z zadaniem przeprowadzenia reform w Atenach PRZEWRÓT W SYSTEMIE WYBORCZYM ATEN DEMY – 150 gmin do których przypisani zostali wszyscy obywatele ateńscy powyżej 18 roku życia FYLE – 10 okręgów wyborczych, jeden okręg to kilkanaście DEM z różnych miejsc...

Przydatność 80% Reformy Solona.

Reformy Solona 594 r. p.n.e. – archont Solon przeprowadził w Atenach reformy. Unieważnił długi, dłużników sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze. Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku. Podzielił Ateńczyków na 4 klasy majątkowe: 1. Pięćsetmiarowcy – przynajmniej 500 miar zboża dochodu 2. Hippeis (jeźdźcy) –...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji