Treść zadania

NatalkaS89

W jaki sposób Rzeczypospolita próbowała poradzic sobie z kryzysem gospodarczym

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    powstawały manufaktury, drukarnie, fabryki, szkoły w której kształciła się młodzież

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Polska Rzeczypospolita Ludowa - PRL.

Przedstawiciele najwyższych władz państwowych PRL Prezydent Krajowej Rady Narodowej XII 1944 - II 1947 Bolesław Bierut Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej II 1947 - XI 1952 Bolesław Bierut Przewodniczący Rady Państwa PRL XI 1952 - VIII 1964 Aleksander Zawadzki VIII 1964 - IV 1968 Edward Ochab IV 1968 - XII 1970 Marian Spychalski XII 1970 - III 1972 Józef Cyrankiewicz...

Przydatność 75% Jak poradzic sobie w szkole?

Takie pytanie stawia sobie wielu młodych ludzi. Najpierw trzeba zrozumieć czemu ma służyć nauka w tej szkole. Szkoła podstawowa i gimnazjum ma na celu przekazanie nam ogólnej wiedzy ze wszystkich dziedzin naukowych. Liceum ogólnokształcące powinno spełniać inną rolę. Ma ono nas przygotować nas do studiów, każda osoba udająca się do tej szkoły powinna mieć na uwadze dalsze...

Przydatność 50% Dlaczego mimo problemów w tonie stanu szlacheckiego, konkurencyjny stan mieszczaństwo nie uzyskał znaczenia w Rzeczypospolitej, a zatem czyja była Rzeczypospolita?

Dlaczego mimo problemów w tonie stanu szlacheckiego, konkurencyjny stan mieszczaństwo nie uzyskał znaczenia w Rzeczypospolitej, a zatem czyja była Rzeczypospolita? W XVI wieku przemiany w rolnictwie doprowadziły do powstania zjawiska nazywanego dualizmem. Oznacza to, że w Europie wschodniej (czyli również w Polsce) typ gospodarki folwarcznej, zaczął dominować nad takimi...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji