Treść zadania

czekoladopodobna

Na czym polega topos świata teatru i topos Boga artysty. Wskaż utwory , w ktorych wystepuja.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Idea Świata jako Teatru gdzie człowiek jest aktorem a bóg dramaturgiem pochodzi z filozofii stoickiej pierwszy pisał o niej Seneka rozwijali ją później Epiktet, oraz już w duchu Chrześcijańskim: Augustyn z Hippony i Święty Jan Chryzostom. W literaturze Hiszpańskiej rozpropagowany zapewne za pośrednictwem Erazma z Rotterdamu w XVI wieku. Pierwszą próbą prezentacji owego toposu na scenie było Lo fingo verdadero (Prawdziwe zmyślenie) Lope de Vegi. Od pierwszego sformułowania propagatorzy idei teatru świata, podkreślali zawsze różnorodność ról jakie grają ludzie i to, że ocena człowieka nie zależy od roli, ale od tego, czy gra ją dobrze.

  np. Lalka Bolesława Prus

  Topos Boga artysty- Bóg był pierwszym artystą, który stworzył świat- dzieło sztuki. Artysta będąc jego naśladowcą często nosił przydomek „boski”;

  np. Hymny Kochanowskiego

Rozwiązania

 • bozkoz

  Topos świata teatru - w starożytności porównywano świat do teatru, a ludzi do aktorów. Natomiast Boga, bądź też kapryśny los uważano za reżysera, a zarazem widza spektaklu życia.

  Topos Boga artysty (motyw Deus artifex)- jest to motyw charakterystyczny dla epoki odrodzenia. Myśliciele tego okresu uważali, że Bóg, tworząc świat, postępował jak doskonały artysta. Boskie dzieło jest więc pierwszym dziełem sztuki, wzorcem dla wszystkich artystów.

  Interpretacja "hymnu" Kochanowskiego
  -Bóg stworzył cały świat, a następnie go przyozdobił ,co świadczy o tym, że jest artystą
  -świat jest harmonijny i uporządkowany, wszystkie elementy świata są ze sobą zgodne i tworzą jedną całość
  -człowiek może odwdzięczyć się Bogu jedynie wiarą w niego, nie może Mu nic darować, ponieważ wszystko jest dziełem i własnością Boga
  -podmiot wyraża pochwałę niewidzialnego Boga przez pochwałę widzialnego świata, szanuje i docenia to co Bóg stworzył.

Podobne zadania

Nieznany RENESANS !! i trochę średniowiecze Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 18.5.2010 (11:09)
gogan72 1 Wyjasnij pojęcia: humanizm,reformacja,renesans,tren,pieśń fraszka Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: gogan72 6.5.2010 (12:06)
Adriannna Renesans w Polsce, opisz go z podziałami na fazy. Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Adriannna 27.12.2010 (09:42)
agnieszka190 Zinterpretuj pieśń IX ksiąg pierwszych jana kochanowskigo w kontekście renesans Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: agnieszka190 7.1.2011 (16:06)
beata42 1. Renesans nawiązuje do:a) Antykub) Średniowiecza Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: beata42 28.3.2011 (21:49)

Podobne materiały

Przydatność 50% Renesans

RENESANS RENESANS (Z FRANCUSKIEGO RENAISSANCE, Z WŁOSKIEGO RINASCITA- „ODRODZENIE”). Renesans w sztuce to okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza do początków doby nowożytnej, obejmujący XV i XVI wiek.- we Włoszech od XIV wieku; charakteryzowały go między innymi fascynacja antykiem, odrodzenie nauki, humanizm, zaświecenie życia społecznego, ponadto...

Przydatność 70% Renesans.

Renesans to inaczej odrodzenie; okres w dziejach kultury europejskiej obejmujący lata od połowy XIV wieku do końca XVI stulecia. Najpierw pojawił się we Włoszech, następnie w innych krajach. Przyniósł przełom we wszystkich dziedzinach kultury, sztuki, nauki, filozofii, obyczajowości itd. W Polsce padł głównie na okres panowania Jagiellonów, trwał od końca XV wieku po lata...

Przydatność 70% Renesans

„Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”- pod takim hasłem rozwijał się w Europie nowy prąd umysłowy i estetyczny, zapowiadający zmierzch trwającego już prawie tysiąc lat średniowiecza. Humanizm pojawił się pod koniec XIV wieku we Włoszech. Głosił pochwałę twórczych możliwości człowieka, które, zdaniem jego zwolenników, objawiły się przede wszystkim...

Przydatność 55% Renesans.

Renensans. Tym terminem historycy określają epokę trwającą od połowy XV do końca XVI stulecia. Wyraz ten pochodzi od łacińskiego "renatio" (poźniej francuskie "renaissance")- odrodzenie. Rzeczywiście, renesans to odrodzenie antyku, sztuki, nauki. Za początek renesansu przyjmuje się umownie rok 1450. II połowa XV to gwałtowne zmiany na mapie świata. Upada...

Przydatność 65% Renesans

macie w załączniku moją pracę z renesansu dostałam z niej 5 =)

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji