Treść zadania

lopinka

1.Scharakteryzuj systemy totalitarne w Europie: faszyzm, nazizm, komunizm. Autor edytował treść zadania 7.11.2012 (13:37), dodano to musi byc co najmniej na 2 str

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • userphoto

    totalitaryzm to ustrój polityczny charakteryzujący się krwawym zwalczaniem wszelkiego opozycji i pozycji. Władze sprawuje jedna partia pod wodzą dyktatora, a działanie innych organizacji jest zakazane. Władza kontroluje życie obywateli, ma bardzo dobrze rozwinięte organy bezpieczeństwa. Nie ma wolności słowa ani wolności prasy. Wszystko jest kontrolowane.

    faszyzm to ideologia prawicowa i konserwatywna sprzeciwiająca się komunizmowi i liberalizmowi.

    nazizm to totalitarna, faszystowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia

    komunizm to radykalny, lewicowy system rządów. Sprzeciwiający się kapitalizmowi i niesprawiedliwości społecznej. Mający na celu utworzenie społeczeństwa bezklasowego

Podobne zadania

paula51233 scharakteryzuj epokę średniowieczną jako odrębną w dziejech ludzkości Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: paula51233 6.4.2010 (13:06)
kasica21 Scharakteryzuj działalność gospodarczą Kazimierza Wielkiego Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasica21 9.5.2010 (15:32)
basia1 sztuka baroku w polsce iw europie Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: basia1 13.5.2010 (21:23)
kaku Monarchia stanowa w Europie Zachodniej Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kaku 24.5.2010 (20:10)
drzewko Narodziny monarchii stanowej w Europie na przykładzie Anglii Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: drzewko 27.5.2010 (18:24)

Podobne materiały

Przydatność 65% Systemy totalitarne zniewolonej Europy: niemiecki faszyzm, radziecki komunizm. Dwie drogi rozwoju Europy po II wojnie światowej

Głównym sprawcą wyrzeczeń i cierpień wielu ludzi, obok faszyzmu stał sie komunizm. Jest to system poglądów głoszących program całkowitego zniesienia ucisku i wyzysku społecznego, postulujący powszechność, równość i sprawiedliwość oraz zbudowanie społeczeństwa bezklasowego opartego na społecznej własności środków produkcji i sprawiedliwym podziale dóbr. Były to...

Przydatność 75% Systemy totalitarne - nazizm

1.Faszyzm Faszyzm to nazwa masowych ruchów politycznych. i ideologii o skrajnie nacjonalistycznym charakterze, zmierzających do zdobycia władzy i stworzenia totalitarnego państwa. Jako ruch i ideologia faszyzm ukształtował się we Włoszech; 1919 B. Mussolini zał. Fasci di Combattimento, związki kombatanckie, nawiązujące do tradycji staroż. Rzymu (łac. fasces ‘rózgi...

Przydatność 65% Faszyzm, nazizm i komunizm.

I Wojna Światowa miała być ostatnią, która swoimi potwornościami i ogromem zniszczeń spowodowała szczerą chęć narodów do pokoju. Po wojnie Liga Narodów wydała Traktat Wersalski, który ustalał porządek w Europie. Niemcy, Węgry, Bułgaria i inne kraje, przeciwne państwom Ententy, straciły wiele obszarów oraz zostały niezwykle upokorzone. Niestabilna sytuacja polityczna...

Przydatność 60% Nazizm, faszyzm, komunizm.

Moim zdaniem nazizm i komunizm można nazwać ustrojem pogardy i śmierci gdyż przez te dwa ustroje na świecie zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. Pierwszy poważny argument jest to policja polityczna. W państwach w których panował ustrój totalitarne wystarczył zwykły donos, aby zainteresował się tobą wyżej wymieniony organ ścigania. Od tego mało już brakowało do...

Przydatność 70% Komunizm, faszyzm i nazizm

1-forma władzy 2-system partyjny 3-opozycja 4-charakter państwa 5-gospodarka 6-ideologia Komunizm 1)Dyktatura przywódcy partii bolszewickiej 2) System monopartyjny-dyktatura proletariatu-partia bolszewicka 3)Początkowo Lew Trocki i mienszewicy lecz po dojściu do władzy przez Lenina, a potem Stalina opozycja nie występuje i zostala ona zlikwidowana 4)-odmiana...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji