Treść zadania

lewina1

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce (przywileje i podsumowanie)KRÓTKA PRACA

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  W Polsce w XVI wieku dominującą rolę odgrywał stan szlachecki, mimo tego, iż szlachta stanowiła tak naprawdę niecałe 10% ogółu społeczeństwa. Szlachta nie tworzyła w tamtym okresie jednolitej grupy społecznej. W jej łonie istniało dość silne zróżnicowanie majątkowe. Szlachta, która posiadała dobra ziemskie, zwana była posesjonatami. Ci zaś, którzy ich nie posiadali nazywano szlachtą służebną – szlachtą gołotą. Występowała także szlachta zagrodowa, czyli taka, która sama uprawiała ziemię. Mimo tego nawet najbiedniejszy przedstawiciel stanu szlacheckiego miał pełnię praw politycznych, stąd bardzo popularne ówcześnie powiedzenie „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. Najmniej liczną, ale najsilniejszą ekonomicznie warstwę wśród szlachty stanowiła magnateria (magnaci).

  Tu coś masz, znalazłam w neciee ; ]. powinno sie przydać ^^.

  Gdy w państwach europejskich kształtował się absolutyzm, w Polsce rozwijała się demokracja szlachecka. Okres ustroju Rzeczpospolitej szlacheckiej przypada na lata 1454-1791. Demokracja szlachecka to silna władza gospodarcza i polityczna szlachty, a także ograniczenie praw chłopów i mieszczan. Kształtowanie tego ustroju było związane z dualizmem gospodarczym w Europie, oraz wydawaniem coraz liczniejszych przywilejów(aktów prawnych wydawanych przez polskich królów szlachcie), które ukształtowały społeczeństwo stanowe w Polsce, a także przyczyniły się do przejścia z monarchii patrymonialnej (X-XIII) do monarchii stanowej (XIII-XV).
  Społeczeństwo stanowe w Polsce zaczęło kształtowa się w okresie rozbicia dzielnicowego, gdy duchowieństwo utworzyło odrębno grupę, która posiadała swoje własne sądownictwo. W XIII wieku zaczął powstawać stan mieszczański a także wyodrębnił się stan rycerski i szlachecki. Ostatnim stanem, który zaczął wykształcać się był stan chłopski, który nie posiadał żadnych praw. Prawa państwa stanowego zapewniała członkom poszczególnych stanów pewne prawa, Jednak były one określane tylko dla stanu szlacheckiego.
  Wyróżnia się 4 etapy kształtowania się ustroju Rzeczpospolitej szlacheckiej. Pierwszy etap przypada na lata 1454-1505, gdzie rozwijały się sejmiki ziemskie, a także lata te przypadają na okres powstania Polskiego parlamentu. Lata 1505-1569 to drugi etap kształtowania się demokracji- był to ruch egzekucyjny, czyli program średniej szlachty. Trzeci etap to podpisanie w 1573 r przez Henryka Walezego(1573-1574) artykułów henrykowskich. Ostatni etap przypada na rok 1578, kiedy powstał Trybunał Koronny, czyli sądownictwo złożone z szlachty.

  Wiem, troche dużo, ale nie mam zbytnio czasu na długie szperaniee w netkuu ;p

Rozwiązania

Podobne zadania

kane Referat PODZIAŁ DZIELNICOWY W POLSCE W 1138r. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kane 4.4.2010 (13:55)
renakom zalety i wady demokracji szlacheckiej Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: renakom 11.5.2010 (20:07)
basia1 sztuka baroku w polsce iw europie Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: basia1 13.5.2010 (21:23)
menczester ocena demokracji ateńskiej pomocy na dzis dziekuje slicznie Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: menczester 4.10.2010 (17:17)
ewelina123456789 Chronologia najważniejszych przywilejów szlacheckich w Polsce. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewelina123456789 10.11.2010 (12:43)

Podobne materiały

Przydatność 55% Rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce

Pod koniec XV w. Europie i w Polsce zaszły znaczne zmiany ustrojowe. W owym czasie uwidocznił się kryzys monarchii stanowej, często mówiono o potrzebie zmian w kraju. Europa Zachodnia podążała w kierunku państwa o silnej władzy centralnej, a w Polska w przeciwieństwie – nie dążyła do absolutyzmu. Schyłek średniowiecza przyniósł Polsce oczywiście wiele sukcesów, ale...

Przydatność 85% Ocena demokracji szlacheckiej

Trudno jest obiektywnie ocenić demokrację szlachecką, najłatwiej będzie mi to zrobić z mojego punktu widzenia. W świecie mnie otaczającym znane jest prawo równości wszystkich ludzi, obojętnie jakiego majątku i pochodzenia. Można więc założyć, że znajdę więcej wad niż zalet. Pierwszą z negatywnych cech tego ustroju jest to, że praktycznie żaden stan nie miał takiej...

Przydatność 65% Geneza demokracji szlacheckiej.

W mojej pracy zamierzam objąć okres od nadania przywileju koszyckiego (1374 r.) do ostatecznego ukształtowania się demokracji szlacheckiej (1573 r.). Demokracja szlachecka wykształciła się w XV i XVI w. dzięki uzyskiwanym przez szlachtę przywilejom. Jednym z najważniejszych był przywilej nadany w Koszycach w 1374 r. przez Ludwika Węgierskiego. Nie był to jednak pierwszy...

Przydatność 75% Cechy charakterystyczne demokracji szlacheckiej

1) SEJM W Rzeczypospolitej szlacheckiej funkcjonowały 3 stany sejmujące: król, senat i izba poselska. Od roku 1493 mamy do czynienia z dwiema izbami w Sejmie: Poselską i Senatorską. Senat obraduje pod przewodnictwem króla, Sejm marszałka. SENAT- składał się z biskupów, wojewodów, kasztelanów, marszałków, podskarbich (do XVI w. 80-90 Senatorów, po Unii Lubelskiej 140.) IZBA...

Przydatność 60% Funkcjonowanie demokracji szlacheckiej w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku

Pod koniec XV wieku w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. W tym czasie uwidocznił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej mówiono o potrzebie zmian ustrojowych. Zachodnia Europa podążała w kierunku państwa o silnej władzy centralnej, w przeciwieństwie do Polski, która nie dążyła do absolutyzmu. Od początku XVI wieku, a nawet od końca XV, kształtował się w...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji