Treść zadania

~olka

co to jest ekologia

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • sonar

    Ekologia jest to nauka przyrodnicza, której przedmiotem badań są relacje zachodzące między organizmami a środowiskiem, w którym te organizmy żyją.
    Można też powiedzieć, że ekologia zajmuje się zmianami zachodzącymi w środowisku oraz ich oddziaływaniem na funkcjonujące w tym środowisku organizmy żywe.

Podobne zadania

Keczub Zabarwienie włosków u gąsienic jest determinowane przez geny K- włoski Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Keczub 28.3.2010 (19:24)
xfranticangelx Co to jest bloczek agarowy? Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: xfranticangelx 14.4.2010 (21:33)
KiniAaa ważne !!! nie jest to zadanie - proszę tylko o pomoc !!! Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: KiniAaa 17.5.2010 (12:44)
pajka174 Jakie są przyczyny i jakie jest leczenie; Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: pajka174 17.5.2010 (15:14)
lisa125 co to jest okres ,seks Przedmiot: Biologia / Liceum 3 rozwiązania autor: lisa125 8.9.2010 (16:31)

Podobne materiały

Przydatność 65% Ekologia

EKOLOGIA
Przeszło 130 lat temu niemiecki uczony Ernest Haeckel wzbogacił język naukowy nowym słowem – ekologia. Wówczas termin oznaczał badanie wzajemnego oddziaływania na siebie zwierząt i ich środowiska. W ostatnich dziesiątkach lat wygięło więcej gatunków zwierząt niż w ciągu całej nowej ery i nawet człowiek, mimo swej liczebności jest gatunkiem zagrożonym. Dziś...

Przydatność 75% Ekologia

Ekologia Powietrze Powietrze na obszarze województwa śląskiego jest czynnikiem stanowiącym poważny problem zagrażający zdrowiu mieszkańców. Zawiera ono bowiem dużą ilość pierwiastków tablicy Mendelejewa przekraczających często obowiązujące wartości dopuszczalne. Z badań przeprowadzonych przez służbę sanitarno - epidemiologiczną wynika ze stężenie roczne pyłu...

Przydatność 60% Ekologia

1. Efekt cieplarniany (szklarniowy) wywoływany jest przez następujące gazy: dwutlenek węgla, tlenek azotu, metan, ozon i chlorowcowe związki węglowodorów, które „uszczelniają” atmosferę i ograniczają wypromieniowanie ciepła. a). Już za niedługo na każdego mieszkańca Europy Zachodniej, USA i Japonii przypadnie samochód. Spaliny samochodowe nie tylko potęgują efekt...

Przydatność 50% Ekologia

Ekologia - ekos – otoczenie, dom - ogos – nauka, słowo - nauka o środowisku o wzajemnych zależnościach organizmów między sobą oraz między organizmami, środowiskiem. Populacja biologiczna – jest to zbiór osobników jednego gatunku występujących na określonym terenie i mogących na siebie wpływać. Rozmieszczenie – przestrzenny rozkład osadników na terenie...

Przydatność 75% Ekologia

Czym zajmuję się ekologia? Ekologia jest nauką, która bada wpływ środowiska na życie roślin i zwierząt. Na przykład: aby drzewo rosło, potrzebuje światła słonecznego, powietrza, wody i dobrej gleby. Liście spadające z drzewa są wykorzystywane przez niektóre zwierzęta do urządzenia legowiska lub gniazda, dla innych to pokarm. Liście leżące na ziemi gniją i...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji