Treść zadania

xpauluskaxxx

Opisać krótko 10 PN np.Ojcowski ,Świętokrzyski, Kampinowski , Tatrzański , Gorczański , Pieniński, Woliński,Biebrzański, Białowieski, Karkonowski.rok utworzenia pow. gatunki roślin i zwierząt , ciekawostki itd

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 55% Parki narodowe

PARK NARODOWY, duży obszar (w Polsce ponad 500 ha) wyróżniający się szczególnymi walorami przyrodniczy i krajobrazowymi o charakterze naturalnym, chroniony ze względów naukowych, kulturowych, estetycznych i in.; w parku narodowym nie prowadzi się żadnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w wyodrębnionych na jego terenie rezerwatach ścisłych, albo ogranicza się ją do...

Przydatność 50% Parki narodowe

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY Babia Góra od zamierzchłych czasów przyciągała swoim niepowtarzalnym urokiem i tajemniczością. Jej strome zbocza i niedostępne lasy stanowiły również niemałą przeszkodę dla pierwszych eksploratorów, którzy zapuścili się w te niegościnne tereny. Jednak...

Przydatność 50% Parki Narodowe

Ochrona przyrody w Polsce ma długą i wspaniałą historię. Najwyższą formą ochrony przyrody jest park narodowy. Zgodnie z 14 artykułem ustawy o ochronie przyrody z 1991 roku "Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym...

Przydatność 75% Parki Narodowe

Praca w załaczniku

Przydatność 70% Parki Narodowe

PARKI NARODOWE Parki narodowe należą do grupy obszarów charakteryzujących się szczególnie dużą atrakcyjnością turystyczną. Decyduje o tym wysokie walory środowiska przyrodniczego, przy dostępności większości ich obszarów dla różnorodnych form turystyki i wypoczynku. Park narodowy to obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji