Treść zadania

szczysia

wyjaśnij przyczyny wybuchu I wojny światowej z uwzględnieniem konfliktów kolonialnych na przełomie XIX-XXw.
na jutro!!
pomóżcie..

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  1.Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej stało się zamordowanie 28 czerwca
  1914 roku w Sarajewie austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.
  Zginął on z rąk serbskich terrorystów, inspirowanych przez serbski wywiad.
  2.1. Konflikty pomiędzy mocarstwami przed I wojną

  a. francusko-niemiecki – o Alzację i Lotaryngię oraz kolonie (Maroko) – od 1871 r.;

  b. niemiecko-rosyjski – o wpływy w Turcji, szczególnie o panowanie nad cieśninami Bosfor i Dardanele;

  c. rosyjsko-austriacki – o wpływy na Bałkanach: Rosja czuje się obrońcą słowiańskich narodów żyjących na Bałkanach, w szczególności prawosławnej Serbii, natomiast Austria uznaje Serbię za swego największego bałkańskiego wroga;

  d. niemiecko-brytyjski – o rozbudowę floty przez Niemcy, która ma zagrażać brytyjskiemu bezpieczeństwu: Anglia realizuje doktrynę wojenną mówiącą, iż musi posiadać flotę silniejszą od połączonych flot dwóch największych potęg morskich (Two Powers Standard).
  3.2. Trójprzymierze i Trójporozumienie

  Trójprzymierze – Niemcy, Austro-Węgry i Włochy – zawarte zostaje pod koniec XIX w., a potwierdzone w 1902 r.;

  Trójporozumienie – Francja, Rosja, Wielka Brytania – zawarte zostaje w 1907 r.

  3. Zabójstwo w Sarajewie i ultimatum Austrii wobec Serbii

  – 28 czerwca 1914 r. – w Sarajewie zostaje zamordowany następca tronu Austro-Węgier arcyksiążę Franciszek Ferdynand wraz z małżonką;

  – 23 lipca 1914 r. – Austro-Węgry podejrzewające Serbię o sprzyjanie zamachowcom wysyłają do tego państwa ultimatum domagając się:

  • powstrzymania wrogiej propagandy wobec Austro-Węgier,

  • rozwiązania i skonfiskowania majątku organizacji uprawiających propagandę przeciw Austro-Węgrom,

  • usunięcia ze szkół wszelkich tekstów skierowanych przeciwko Austro-Węgrom,

  • usunięcia z urzędów i z wojska wszystkich winnych szerzenia propagandy przeciwko Austro-Węgrom,

  • urzędnicy CK (cesarsko-królewscy, czyli austro-węgierscy) mają uczestniczyć w usuwaniu wrogich elementów na terenie Serbii,

  • przy pomocy organów CK przeprowadzone ma być śledztwo przeciwko uczestnikom zamachu z 28 czerwca;

  – Serbia w zasadzie przyjmuje ultimatum, wskazując jednak na pewne punkty (udział urzędników CK), które są sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego;

  – Austro-Węgry uznają odpowiedź Serbii za niewystarczającą i rozpoczyna się wojna (28 lipca 1914 r.).

Rozwiązania

 • kotka95

  Podstawową przyczyną wybuchu wojny było zamordowanie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie (wojna wybuchła miesiąc po tym). Oprócz tego każdy kraj miał coś co chciał od tej wojny
  Francja - liczyła na odzyskanie Alzacji i Lotaryngii, dążyła też do odwetu za klęskę z Prusami z 1841 roku
  a także miała chętkę na hiszpańskie Maroko. Niemcy chciały zdobyć nowe kolonie, mieć dostęp do morza od strony południowej, a także interesowały ich Bałkany i Turcja. Rosja też chciała Bałkany, ale
  chciała też Polskę, której nie było, bo była pod ich zaborami xD ale chciała zabór pruski, by zbliżyć się do Europy.

Podobne zadania

cenzura Referat!!! Wojna secesyjna!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cenzura 19.4.2010 (21:45)
Susanna Wojna Secesyjna. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Susanna 28.4.2010 (18:19)
kamilo2193 wojna! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kamilo2193 24.5.2010 (22:00)
xmelciax13 Europa. Wojna w latach 1939-1941. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: xmelciax13 1.6.2010 (20:13)
Karolcia2012 Do piątku bardzo pilnie potrzebne.I WOJNA SWIATOWA!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Karolcia2012 3.6.2010 (16:45)

Podobne materiały

Przydatność 75% Wojna

Co to jest wojna? Każdy na pewno z nas ma swoją odrębną definicję. Ale żeby tak racjonalnie zastanowić się, czym tak naprawdę jest wojna, nie jedna osoba powie, że nie wie. Według PWN-owskiego słownika języka polskiego wojna to „ zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami, klasami lub grupami społecznymi, wywoływana dla osiągnięcia określonych celów...

Przydatność 50% Wojna peloponeska

Przyczyny

W roku 466 p.n.e. Ateny i Sparta zawarły pokój, ale mimo to w Grecji cały czas panował stan napięcia. Dawniej obciążano winą Ateny i ich politykę wobec państw związkowych, szukających oparcia w Sparcie, ale teraz uważa się Spartę za czynnik aktywniejszy. Bo to Sparta posiadała największą armię dzięki Związkowi Peloponeskiemu i miała dążyć do hegemonii...

Przydatność 75% Wojna koreańskaPółwysep Koreański od 1910r. Był we władaniu Japonii. Po kapitulacji Japonii tereny Korei na południe od 38 równoleżnika zarządzane były przez Amerykanów, ziemie na północ od niego zaś przez Związek Radziecki.
W 1950r. zimna wojna przerodziła się w pierwszą gorącą wojnę peryferyjną między blokiem komunistycznym a Zachodem. Tereny na którym komuniści...

Przydatność 50% Wojna trzynastoletnia

Związek Pruski. Po wielkiej wojnie zaostrzyły się konflikty wewnętrzne w państwie krzyżackim: a) zwiększenie podatków – niezadowoleni chłopi jaki i mieszcanie, b) gospodarka miast pomorskich, zwłaszcza Gdańska cierpiała z powodu krzyżackiej polityki celnej, c) problemy w handlu z Polską, d) szlachta pruska zazdrościła szlachcie polskiej wzrastających przywilejów. W...

Przydatność 75% Wojna secesyjna

WOJNA SECESYJNA W STANACH ZJEDNOCZONYCH ROZWÓJ TERYTORIALNY STANÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W. Po uzyskaniu niepodległości Stany Zjednoczone obejmowały w końcu XVII w. tereny od Wielkich Jezior na północy niemal do Zatoki Meksykańskiej na południu i od Oceanu Atlantyckiego po rzekę Missisipi. Były to tereny rozległe i wtedy tylko w części zasiedlone. Mimo to Stany wkrótce...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji