Treść zadania

dzikuuuuu

Do jakiego nurtu literatury barokowej zaliczamy twórczosć;
a.Jan Andrzej Morszczyn................
b.DANIELA NABOROWSKIEGO................
C.JANA CHRYZOSTOMA PASKA.............
D.WACŁAWA POTOCKIEGO........................

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • vinri

    a.Jan Andrzej Morszczyn.... -nurt dworski
    b.DANIELA NABOROWSKIEGO..-nurt dworski
    C.JANA CHRYZOSTOMA PASKA ---nurt ziemiański
    D.WACŁAWA POTOCKIEGO..- nurt ziemiański

Podobne zadania

Oliwia Andrzej Kmicic ,,Potop" Ważne proszę !! Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Oliwia 31.5.2010 (22:24)
Dr4g0n Pomocy. Andrzej Kmicic Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Dr4g0n 13.6.2010 (11:47)
qndzia7 motyw rycerza bez skazy na przykładzie literatury i filmu Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: qndzia7 14.9.2010 (12:44)
qndzia7 MOtyw rycerza bez skazy na przykładzie filmu i literatury. ;) Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: qndzia7 6.10.2010 (13:21)
qndzia7 MOtyw rycerza bez skazy na przykładzie filmu i literatury. ;) Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: qndzia7 6.10.2010 (13:22)

Podobne materiały

Przydatność 75% Stosunek Gałczyńskiego do nurtu sentymentalistycznego. Jakiego charakteru nabiera XX-wieczna opowieść o Laurze i Filonie"

Konstanty Ildefons Gałczyński sięgnął do sentymentalistycznego utworu Franciszka Karpińskiego bynajmniej nie po to, by sentymentalizm szerzyć. Charakterystyczną cechą tego nurtu jest postrzeganie świata przez pryzmat doznań zmysłowych, a człowiek i jego uczucia znajdują się na pierwszym miejscu. „Laura i Filon” Karpińskiego to przykład właśnie takiego postrzegania...

Przydatność 65% Romantyczny kształt miłości w literaturze barokowej – Jan Andrzej Morsztyn „Do trupa”

Tematem utworu jest miłość i skontrastowana z nią śmierć. Sytuacja zakochanego człowieka została porównana do sytuacji człowieka nieżyjącego, tytułowego trupa. Porównanie to staje się konstrukcją tego utworu. Podmiotem lirycznym w utworze jest osoba nieszczęśliwie zakochana. Cierpienie wynikające z tego uczucia porównuje do śmierci psychicznej. Nie kojarzy mu się ono ze...

Przydatność 60% Analiza i interpretacja wiersza Morsztyna "Ogród miłości" w kontekście polskiej literatury barokowej

Polska literatura barokowa, wzorem europejskich tendencji twórczych, opierała się na konceptyzmie. Nurt ten zakładał estetyczne olśnienie czytelnika, zadziwienie go i wprowadzenie w zachwyt za pomocą niezwykłego ujęcia tematu. Jedną z charakterystycznych cech poetyki barokowej jest bogactwo środków stylistycznych, z których uprzywilejowaną pozycję zajmuje kontrast, czyli...

Przydatność 80% Cechy poetyki nurtu dworskiego Baroku.

Dworski nurt barokowy w kulturze: poezję salonową, wiersze miłosne, czerpanie wzorców z zachodu, charakterystyczną postawą jest cieszenie się z miłości i piękna kobiet] Nurt ten reprezentują: Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski. Ich twórczość opiera się na wzorach zachodnich – marinistyczno-gongorystycznych: a) dominuje liryka: sonet, fraszka, anakreontyk, erotyk...

Przydatność 100% Kapłan jakiego szukam.

Kapłanem jakiego szukam będzie osoba która ofiarowała swoje życie Bogu, jest godna naszego zaufania, bezinteresownie pomaga potrzebującym, umie poradzić sobie z ich problemami. Taki kapłan powinien dobrze wykonywać swoją służbę, być całkowicie oddanym Bogu, wiernie kroczyć jego ścieżkami i działać zgodnie z jego wolą. Musi być to kapłan z powołania który wkłada w...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji