Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

Niunia0208

Temat 1. Postaci z innych światów. Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów Makbeta Williama
Szekspira i przedstaw, jaką funkcję pełnią w tych utworach postaci fantastyczne. Zwróć uwagę na ich wpływ na dalsze losy bohaterów.
William Szekspir, Makbet (fragmenty)
Akt I, sce na 3
Wrzosowisko. Grzmi.
Wcho dzą trzy Wiedź my.
PIERWSZA WIEDŹMA
Gdzie by łaś, sio stro?
DRUGA WIEDŹMA
Rzucałam zarazę
Na świnie.
TRZECIA WIEDŹMA
A ty?
[…]
DRUGA WIEDŹMA
Rozpętam cyklony.
PIERWSZA WIEDŹMA
Miło z Twojej strony.
[…]
TRZECIA WIEDŹMA
Słychać bębnów granie!
To Mak bet!
WSZYSTKIE
Dłonie splećmy, siostry wiedźmy,
We trzy wzleć my, w lo cie śledź my
Ca ły ob szar ziem i wód!
Trzy kroć klą twą świat oszpeć my,
Trzykroć trzy zaklęcia sklećmy,
Urok niech na ro bi szkód!
Wchodzą Makbet i Banquo.
MAKBET
Pierw szy raz w ży ciu wi dzę dzień tak szpet ny,
A tak świetności pełen.
Język polski. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
7
Język polski. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
BANQUO
Czy do For res
Da le ko jesz cze? – A cóż to za stwo ry,
Zwiędłe, w dziwacznych szatach, niepodobne
Do żadnej z istot żyjących na Ziemi,
Choć też tu, wi dać, ży ją? Co – ży je cie?
A je śli tak – czy wol no czło wie ko wi
Spy tać was o coś? Spójrz: każ da przy kła da
Sękaty palec do zwiędłych ust,
Jak by poj mu jąc. Czy to są ko bie ty?
Chy ba – choć twa rze ca łe w si wych kła kach.
MAKBET
Je śli umie cie – mów cie: kim je ste ście?
PIERWSZA WIEDŹMA
Witaj, Makbecie, wodzu hrabstwa Glamis!
DRUGA WIEDŹMA
Witaj, Makbecie, wodzu hrabstwa Cawdor!
TRZECIA WIEDŹMA
Witaj, Makbecie, przyszły królu Szkocji!
BANQUO
Cze muś się wzdry gnął? Sa me do bre wróż by! –
Zdradź cie nam w imię praw dy: czy z was tyl ko
Łudzące zjawy, czy też rzeczywiście
W tym kształcie istniejecie? Mój szlachetny
Towarzysz, trzykroć przez was pozdrowiony:
Obecną swą godnością, zapowiedzią
Wspanialszej, wreszcie – przepowiednią tronu,
Du ma nad ni mi; a mnie – ani sło wa?
Jeśli umiecie wpatrzyć się w nasiona
Cza su i orzec, któ re ziarn ko wzro śnie,
Które zmarnieje – przemówicie i do mnie:
Nie bła gam, lecz i nie bo ję się wa szych
Łask i niechęci.
PIERWSZA WIEDŹMA
Witaj!
DRUGA WIEDŹMA
Witaj!
TRZECIA WIEDŹMA
Witaj!
PIERWSZA WIEDŹMA
Mniej szyś niż Mak bet, lecz za ra zem więk szy.
8
DRUGA WIEDŹMA
Nie tak szczęśliwy, a przecie szczęśliwszy.
TRZECIA WIEDŹMA
Kró lom dasz ży cie, choć nie bę dziesz kró lem.
Po kłon wam obu, Mak be cie i Ba nquo!
PIERWSZA WIEDŹMA
Banquo, Makbecie, bądźcie pozdrowieni!
MAKBET
Czekajcie chwilę, niejasne wróżbitki,
Zdradź cie mi wię cej. Że po śmier ci oj ca
Sta łem się wo dzem Gla mis – wiem i bez was;
Ale skąd Caw dor? Wódz Caw do ru ży je
I ma się do brze. A tron – to rzecz cał kiem
Poza zasięgiem moich wyobrażeń,
Bar dziej niż Caw dor. Skąd te dziw ne wie ści?
I czemu w pustce jałowych wrzosowisk
Zatrzymujecie nas takim proroctwem?
Mówcie!
Wiedźmy znikają.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

  • ten temat jest z próbnej matury z tego roku :) tylko że dodatkowo do tego nie boska komedia była :D wiec możesz na stronach z odpowiedziami do matur zobaczyć jakie trzeba informacje zawrzeć w pracy zapewne będą gdzieś klucze :)i o ile dobrze pamiętam był ten sam albo prawie to samo:)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 80% Rozczarowania romantycznych kochanków. Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów „Kordiana” J.Słowackiego i „Lalki” B.Prusa i porównaj postawy bohaterów. Zwróć uwagę na postaci kobiet. Uwzględnij znajomość obu utworów.

Portret romantycznego kochanka przeżywającego rozczarowanie miłosne jest nam dobrze znany. Kreowali go m.in. Adam Mickiewicz (Gustaw z IV cz. „Dziadów”), Johan Wolfgang Goethe (Werter – „Cierpienia młodego Wertera”), Juliusz Słowacki (Kordian – tytułowy bohater), czy, już w pozytywiźmie – Bolesław Prus (Stanisław Wokulski z „Lalki”).Dziś chciałabym się...

Przydatność 65% Dokonaj analizy interpretacji „Trenu XI” Jana Kochanowskiego

Dokonaj analizy interpretacji „Trenu XI” Jana Kochanowskiego jako odzwierciedlania buntu bohatera lirycznego wobec ideałów filozoficznych i religijnych Renesansu „Tren XI” jest jednym, z cyklu utworów o charakterze żałobnym, napisanych przez wielkiego polskiego pisarza, okresu renesansu- Jana Kochanowskiego. Poeta ten napisał „Treny” po śmierci swej ukochanej...

Przydatność 75% W kontekście podanych informacji na temat filozofii Maxa Stirnera dokonaj analizy podanego fragmentu „Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego i rozważ dramat człowieka „uwiedzionego’ przez fałszywą ideę.

Fiodor Dostojewski był dziewiętnastowiecznym rosyjskim literatem. Jednym z jego wielkich utworów była powieść pt. „Zbrodnia i kara”, ukazująca problemy natury psychologicznej i moralnej. Jest głęboką i drobiazgową analizą człowieka, który egoistycznie uwierzył w swój rozum i przyznał sobie prawo do sądzenia innych. Autor w swoim dziele opisuje duchowe rozterki i...

Przydatność 75% Dokonaj analizy i interpretacji opowiadania „Zabawa w klucz” Idy Fink

Dokonaj analizy i interpretacji opowiadania „Zabawa w klucz” Idy Fink, zwracając uwagę na sposób ujęcia tematu zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. -narrator trzecioosobowy, wszechwiedzący; -opowiada o wydarzeniach z mieszkania ukrywającej się, żydowskiej rodziny; -opowiadanie to sprawia wrażenie bezuczuciowej relacji, jednak nacechowane jest grozą i przeraża;...

Przydatność 65% Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej utworu Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" oraz wiersza Zbigniewa Herberta "Ornamentatorzy", aby przedstawić poglądy obu autorów na temat zadań poety

Poezja współczesna jak żadna inna odnosi się w swojej treści do aktualnych wydarzeń - czy to bezpośrednio, czy też w bardziej zawoalowany sposób. Często w utworach podnoszona jest kwestia roli poety i jego zadań. Do takich utworów należą z pewnością wiersze dwóch współczesnych polskich twórców - “Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza i “Ornamentatorzy” Zbigniewa...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.