Treść zadania

korzen

W akapicie 1- w stosunku do akapitu 2 autor
A. podał przykład
B. podjął nową myśl
C. wprowadził kontrargument
D. powtórzył myśl wyrażoną wcześniej
Akapit 1
Odbywałem służbę wojskową na Wołyniu i w czasie ćwiczeń nocowałem w ukraińskich chałupach. Ukraińcy na Wołyniu, w przeciwieństwie do Ukraińców ze Lwowa, mieli z początku bardzo słabe poczucie tożsamości etycznej. Obudziło się ono,gdy rząd polski zaczął kolonizować Wołyń, sprowadzając polskich osadników i obdarzając ich ziemią pochodzącą z parcelacji majątków ziemskich. Miejscowi, czyli Ukraińcy, nie mogli w praktyce korzystać z dobrodziejstwa reformy rolnej. Poczucie krzywdy i niespokojny głóg ziemi obudził dziki nacjonalizm, wyrosły z nienawiści do polskich rządów. Kto sieje wiatr, tez zbierze burzę- głosi ludowe porzekadło. Nienawiść posiana przed wojną przyniosła ponury owoc, jakim była bestialska rzeż ludności polskiej na Wołyniu. Nic nie usprawiedliwia zbrodni, ale nasuwa się myśl, czy może dzisiejsza rzeczywistość byłaby inna, gdyby Rzeczpospolita nadała autonomię ziemiom wschodnim zamieszkanym w większości przez Ukraińców i Białorusinów. Choćby taką autonomię, z jakiej korzystała polska ludność Galicji przez zabór austriacki.
Akapit 2
,Słowa patria - ojczyzna i patriotyzm - istniały już w świecie starożytnym. Pojęcie nacjonalizmu weszło w obieg w czasach Wiosny Ludów, a więc w pierwszej połowie 19 stulecia, i nabrało posmaku pejoratywnego pod wpływem doświadczeń wieku ubiegłego. W świetle doświadczeń i spostrzeżeń mego własnego, bardzo długiego życia mogę powiedzieć, że nacjonalizm jest matką nieszczęść, które ściąga także na własny naród. Dotyczy to także postępowania kolejnych rządów w okresie międzywojennym wobec mniejszości narodowych.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

Podobne zadania

agakacz Na podstawie sceny 19 "wesela" wskaż różnice stosunku panów i Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: agakacz 3.10.2010 (14:51)
Dzazga 1. Co sadzisz o stosunku Żeromskiego do miłości, Zanalizuj relacje Judyma z Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Dzazga 1.3.2012 (18:17)
~Piter Co oznacza użyte w 3 akapicie sformułowanie "w sukurs"? Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~Piter 15.1.2021 (09:21)
~TOMASZ Dokonaj parafrazy następujących zdań, tak, aby ich autor mógł być pewien, Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~TOMASZ 14.3.2021 (19:23)

Podobne materiały

Przydatność 80% Sachem - autor Henryk Sienkiewicz.

Do miasta Antylope, gdzie niegdyś wznosiła się mała osada indyjska zwana Chiavatta przybył cyrk. Ludzie spiesznie przybywali na to nadzwyczjne wydarzenie. Program grupy akrobatów posiadał bogaty spis atrakcji, m. in. spacer po linie wykonany przez słynnego gimnastyka Czerwonego Sępa - wodza Czarnych Wężów. Artysta ten, był ostatnim potomkiem z tego pokoleni. Publiczność szybko...

Przydatność 85% Rozwiązanie stosunku pracy

Obszerne opracowania, wg podręcznikapod redakcją H.Szurgacza + kazusy + Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. USTANIE STOSUNKU PRACY (wg H.Szurgacza,) 1.Pojęcie ustania stosunku pracy Obejmuje : rozwiązanie stosunku pracy – następstwo czynności prawnej (oświadczenia woli) jednej lub...

Przydatność 80% Ustanie Stosunku Pracy

USTANIE STOSUNKU PRACY (wg H.Szurgacza,) 1.Pojęcie ustania stosunku pracy Obejmuje : rozwiązanie stosunku pracy – następstwo czynności prawnej (oświadczenia woli) jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Katalog czynności powodujących rozwiązanie stosunku pracy z art.30Kp (Art. 30. 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie...

Przydatność 80% Elementy stosunku prawnego

Wymień i omów podstawowe elementy stosunku prawnego. Stosunek prawny to rodzaj zależności i powiązań wyznaczonych w normę prawną pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prawa. Jest jednym z rodzajów stosunków społecznych, czyli takich relacji między przynajmniej dwoma osobami, w których zachowania jednaj strony (działanie lub zaniechanie) wywołują reakcję innej strony i...

Przydatność 60% Ustanie stosunku pracy

Ustanie stosunku pracy Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. rozwiązanie - jest następstwem czynności prawnych jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Katalog czynności prawnych powodujących rozwiązanie stosunku pracy określony został w art. 30 K.p. w sposób zamknięty. Oznacza to, że stosunek pracy nie może zostać rozwiązany przez...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji