Treść zadania

ilusiek

Romantyczne cechy osobowosci Ignacego Rzeckiego

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • vinri

    Rzecki żył swoimi młodzieńczymi ideałami.. Był idealistą, kierował się wzniosłymi celami i uczuciami, zawsze zdolny do poświęceń. Rzecki był marzycielem patriotą, zwolennikiem idei, pochłaniającej jego całe życie. Na świat patrzył przez pryzmat niespełnionych marzeń o wolności. Był to romantyczny bohater zagubiony w epoce pozytywizmu

Podobne zadania

mlody93 Napisz dłuższą prace: Czy cechy średniowiecznego rycerza i władcy są we Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: mlody93 28.3.2010 (18:34)
dominika1300 napisz pozytywne cechy i działania Raskolnikowa. Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: dominika1300 7.4.2010 (23:19)
maniekk cechy sarmatyzmu ;((( Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: maniekk 22.4.2010 (19:40)
klusek Czy w sobie i współczesnych Polakach dostrzegasz cechy sarmackich przodków? Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: klusek 25.4.2010 (20:28)
malinowa Podaj najważniejsze cechy kraju "lat dziecinnych' -Pan Tadeusz Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: malinowa 26.4.2010 (16:21)

Podobne materiały

Przydatność 55% Charakterystyka Ignacego Rzeckiego.

Ignacy Rzecki jest typem romantyka, którego pozytywizm w swym programie odrzuca. Bohater ten w młodości walczył „za wolność naszą i waszą” na Węgrzech, czyny takie są charakterystyczne dla bohaterów romantyzmu. A także jego wręcz mesjanistyczna wiara w dynastie Napoleonidów, która jakoby powróci i przywróci ład na świecie, świadczą o anachronizmie tej postaci. Rzecki...

Przydatność 60% Dzieje Ignacego Rzeckiego

1. Życie w maleńkim mieszkanku na Starym Mieście 2. Ojcowska nauka czytania i pisania oraz wpojenie musztry 3. Zamiłowanie do polityki Napoleona 4. Śmierć ojca 5. Praca jako uczeń w sklepie Mincla 6. Awans na pełnoprawnego subiekta sklepu 7. Poznanie Wokulskiego i przygarnięcie go 8. Codzienna rutyna: praca, obiad, praca, sen 9. Weekendowa gra na gitarze i rozmyślania 10. Poznanie...

Przydatność 60% Radości i smutki w życiu Ignacego Rzeckiego.

Mówi się, że starość – nie radość. Czy to dotyczy jednak każdego człowieka w podeszłym wieku? Czy tak można powiedzieć o Ignacym Rzeckim - wielkim idealiście, przyjacielu Stanisława Wokulskiego, jednym z bohaterów powieści, wreszcie o przedstawicielu ostatnich romantyków? Ignacy Rzecki od dwudziestu pięciu lat pracował w sklepie galanteryjnym „J. Mincel i S....

Przydatność 90% Rozmyślenia Ignacego Rzeckiego na temat egzystencji.

Każda żywa istota zastanawia się nad sensem swojego życia. Budzą się w człowieku refleksje i wspomnienia dotyczące minionych lat. Rozważamy, jakie one były? Do czego człowiek doszedł? Co osiągnął i jakie to ma znaczenie dla ludzkości? Wielu filozofów zastanawiało się i próbowało odpowiedzieć na pytanie: „jaki jest sens ludzkiej egzystencji?”. Ich wnioski były różne....

Przydatność 70% Cechy romantyczne wczesnej twórczości Adama Mickiewicza.

„Oda do młodości”, ballady, II cz. „Dziadów”, „Sonety krymskie". Żeby mówić o romantycznych cechach twórczości Adama Mickiewicza należy krótko przybliżyć podstawowe wyznaczniki literatury romantycznej, hasła i pojęcia dla tej epoki charakterystyczne. Były nimi: 1) historyzm - źródłem twórczości była przeszłość narodowa z czasów średniowiecza,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji