Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

sylwiax95

Po co Polacy w czasach zaborów rosyjskich uczyli się historii Polski i czytali książki polskich autorów ?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Po upadku powstania styczniowego sytuacja Polaków stała się bardzo trudna. Polacy zostali poddani represjom, nastał czas rusyfikacji i germanizacji społeczeństwa.
  W zaborze rosyjskim zapanował terror, jakiego jeszcze nie znano. Uczestników powstania, którym nie udało się uciec za granicę, władze carskie karały śmiercią lub zesłaniem na Sybir. Konfiskowano majątki. Z całego zaboru rosyjskiego zastało wywiezionych na Sybir około 40 tysięcy powstańców. Skonfiskowano blisko 1660 majątków, a ponad 500 rozdano dygnitarzom rosyjskim.
  Inna popularną karą były kontrybucje. Stosowano je wobec osób, które demonstrowały noszenie żałoby narodowej po powstaniu oraz uchylały się od uczestnictwa w oficjalnych uroczystościach.
  Wszystkie represje pozbawiły społeczeństwo wartościowych obywateli, pogrążyły je w żałobie, zniszczyły Polaków materialnie oraz powodowały ogólne przygnębienie.
  Nazwę Królestwo Polskie zastąpiono nową – Kraj Nadwiślański. W ciągu zaledwie kilku lat po powstaniu władze rosyjskie usunęły język polski ze szkół i urzędów.
  Młodzież polska buntowała się przeciwko rusyfikacji. Mimo surowych kar, uczniowie tworzyli przydomowe biblioteki książek polskich. Czytali je, pożyczali sobie, potajemnie organizowali kółka samokształceniowe. W działaniach tych znajdywali oparcie w polskiej inteligencji.
  Na ziemiach zaboru rosyjskiego rozwinęła się gęsta sieć tajnego nauczania. Uczestniczyli w nim nauczyciele, lekarze, adwokaci oraz młodzież akademicka. Nauczyciele polscy, wbrew programom szkolnym i zakazom, przypominali młodzieży ojczyste dzieje, zapoznawali z literaturą oraz udostępniali zakazane przez Rosjan książki. Świadoma wielkiego ryzyka młodzież analizowała twórczości znanych poetów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, przez co poznawała bogactwo kultury i piękno ojczystego języka.
  Dzięki postawie młodzieży i odwadze społeczeństwa, brutalna polityka rusyfikacyjna caratu nie powiodła się.
  W zaborze pruskim sytuacja Polaków również nie była łatwa. Otto von Bismarck dążył do całkowitego zniemczenia. Uderzył w język polski i Kościół katolicki, który był ostoją polskości. Przeciwko takiej polityce wystąpiły solidarnie wszystkie grupy społeczeństwa, od szlachty, inteligencji, duchowieństwa po chłopów. W latach 1885 – 1887 władze pruskie wydaliły około 30 tys. Polaków z ich domów. Tzw. „rugi pruskie’ wywołały wielkie oburzenie w całej Europie, a nawet w samych Niemczech.
  Kolejnym antypolskim posunięciem było utworzenie Komisji Kolonizacyjnej, której zadaniem było popieranie osadnictwa niemieckiego na ziemiach polskich. W ciągu 20 – tu lat działalności udało się wykupić z rąk polskich około 40 tys. hektarów ziemi. Jednak w tym samym czasie Polacy wykupywali ziemie z rąk osobników niemieckich, dlatego liczba ludności niemieckiej wzrosła niespełna 0,5 %. W 1894 roku powstał Związek dla Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich o charakterze antypolskim nazywany Hakata . Głównym celem Związku było kształtowanie antypolskich nastrojów. Hakata czyniła to głównie przez odczyty, broszury i prasę.
  W miarę nasilania się polityki germanizacyjnej, wzmagał się opór Polaków w zaborze pruskim. Zgodnie z zasadami pracy organicznej, Polacy walczyli środkami legalnymi. Korzystali z możliwości, które stwarzało ustawodawstwo pruskie. Zakładali związki samopomocy, kółka rolnicze, towarzystwa przemysłowe i rzemieślnicze, banki oraz kasy pożyczkowe.
  W Piasecznie pod Gniewem powstało pierwsze Towarzystwo Rolnicze. Założyli je chłopi, którzy powołali również spółkę pożyczkową, szkółkę rolniczą, koło gospodyń wiejskich, a nawet wydawali własne pismo rolnicze. Powstawanie takich organizacji miało służyć podniesieniu poziomu polskiej gospodarki i kultury rolniczej. Patronowało mu Centralne Towarzystwo Rolnicze.
  Polacy dbali również o rozwój polskiej oświaty i zachowanie ojczystej mowy. W Poznaniu powstało Towarzystwo Czytelni Ludowych, które w ciągu 10 lat działalności założyło ponad tysiąc bibliotek. Grono uczonych w zaborze utworzyło Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

  Przejawem oporu społeczeństwa wobec germanizacji była walka o polskość w szkolnictwie. Głośnym echem w świecie odbił się strajk dzieci we Wrześni w 1901 roku. Dzieci nie zgodziły się modlić w języku niemieckim. 20 maja wobec opornych nieletnich zastosowano zbiorową chłostę. W obronie dzieci stanęli wspierani przez znaczną część mieszkańców Wrześni rodzice. Przed szkołą doszło do patriotycznej manifestacji. Demonstratorom wytoczono proces przed pruskim trybunałem w Gnieźnie. Strajk wygasł dopiero w początkach 1904 roku. W obronie dzieci stanęli m.in. Maria Konopnicka i Henryk Sienkiewicz.


  Na Górnym Śląsku pionierem odrodzenia narodowego w pierwszej połowie XIXw. był Józef Lompa, nauczyciel, autor licznych książek przeznaczonych dla ludu, poradników gospodarczych oraz opowieści. Józef Lompa walczył o utrzymanie języka polskiego w szkołach. Pisał dla młodzieży podręczniki po polsku, nauczał o kulturze polskiej. Jego dzieło kontynuował Karol Miarka, działacz katolicki i narodowy. Wydawał w Chorzowie „Katolika”, jedno z najważniejszych pism walczących o polskość ludu śląskiego.
  Z germanizacją Śląska walczyli również polscy duchowni. Należał do nich m.in. Norbert Bończyk, autor historycznych poematów o Górze Śląskiej.
  Na Warmii i Mazurach kulturę polską szerzył Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, pastor Kościoła ewangelickiego i nauczyciel języka polskiego.

  Legendą stały się procesy wytaczane Wojciechowi Drzymale. Nie mógł on postawić domu, zamieszkał więc w wozie cyrkowym. Człowiek ten stał się symbolem wali o prawa narodu polskiego.
  Wśród Polaków narastała nienawiść do niemieckiego zaborcy. W tym okresie powstała jedna z najsłynniejszych polskich pieśni patriotycznych „Rota”. Została napisana przez Marię Konopnicką. Oto jej treść:

  Rota

  Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
  Nie damy pogrześć mowy !
  Polski my naród, polski lud,
  Królewski szczep piastowy,
  Nie damy, by nas zniemczył wróg...
  -Tak nam dopomóż Bóg !
  Do krwi ostatniej kropli z żył
  Bronić będziemy Ducha
  Aż się rozpadnie w proch i w pył
  Krzyżacka zawierucha
  Twierdzą nam będzie każdy próg...
  -Tak nam dopomóż Bóg !
  Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
  Ni dzieci nam germanił.
  Orężny stanie hufiec nasz ,
  Duch będzie nam hetmanił,
  Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...
  -Tak nam dopomóż Bóg !

  Uważam że postawa Polaków powinna być przykładem dla późniejszych pokoleń. Uczy patriotyzmu i miłości do ojczystej kultury i języka. Solidarność, którą można było zauważyć w ówczesnych czasach, daje nadzieje na odrodzenie niepodległego państwa.
  Bibliografia:
  1. Świat Wiedzy – Kolekcja Marshalla Cavendisha
  2. Historia – Robert Śniegocki
  3. Encyklopedia PWN
  4. Encyklopedia Multimedialna Wiem

  Moze byc?

Rozwiązania

 • userphoto

  by pokazać Rosjanom że losy ich kraju ich obchodzą i są w stanie oddać za swoją ojczyznę życie oraz żeby pokazać swoje dziedzictwo narodowę(bo czasami byli zabijani przez to)

 • MikiS

  Zeby nie zatracić swojej polskosci

Podobne materiały

Przydatność 60% Polska w czasach Saskich

W wyniku prowadzonych wojen Rzeczpospolita w XVII wieku pogrążyła się w stan bliski anarchii, nastąpił kryzys polityczny, ustrojowy i gospodarczy państwa. Bezkrólewie lat 1696-1697 ukazało stan Rzeczpospolitej jako niepokojący, sejm elekcyjny przypomniał o koronie Polski, a najlepszym kandydatem był ten co miał więcej pieniędzy. Elekcja miała charakter podwójny, gdyż na tron...

Przydatność 70% Polska w czasach saskich

Aby dokonać bilansu czasów Saskich w Polsce, musimy uświadomić sobie sytuację kraju w momencie wyboru kolejnego władcy i dopiero wtedy dokonać porównania. Czasy saskie w Polsce rozpoczynają się koronacją Fryderyka Augusta I na króla Polski, jako Augusta II w 1697 roku. Otrzymał on typowe dworskie wykształcenie, które wzbogacił dzięki podróżom po Europie. Zainspirował się...

Przydatność 70% Sprawa polska w czasach napoleońskich

Polityka zaborców i organizacja niepodległościowa: zaborcy na zajętych ziemiach wprowadzili własne prawo, język, administrację i urzędników pozbawienie szlachty wielu przywilejów (udział w rządzeniu państwem, własne sądy stanowe, samorząd terytorialny) pogorszenie sytuacji duchowieństwa utworzenie nowych granic celnych zerwanie tradycyjnych więzi handlowych zwiększono...

Przydatność 65% Polska i Polacy w czasach II wojny światowej

Hans Frank-z nadania Hitlera wielkorzadca części okupowanej Polski. Doktor praw, prezes Niemieckiej Akademi Prawa, całkowicie skompromitowal całą ideę cywilizowanego prawodawstwa. Jako gubernator generalny był współtwórcą i realizatorem polityki eksterminacji Polaków i Żydów, niszczenia kultury, grabieży i dewastacji gospodarki Polskiej. Został skazany na kare śmierci przez...

Przydatność 65% Polska

lokalizacja: Środkowa Europa

stolica: Warszawa

ludność: 38 606 922

powierzchnia całkowita: 312 683,00 km2

powierzchnia lądowa: 304 510,00 km2

powierzchnia wodna: 8 173,00 km2

całkowita granica lądowa: 2 888,00 km

długość wybrzeża: 491,00 km

Długość granic z sąsiadującymi państwami: Białoruś 605km,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 3 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.